Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet)

RBS-70

     
Název:
Name:
RBS-70
Originální název:
Original Name:
RBS-70
Kategorie:
Category:
protiletadlový raketový systém blízkého dosahu
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1975-DD.MM.2000 AB Bofors, Karlskoga
DD.MM.2000-DD.MM.20RR Saab Bofors Dynamics AB, Karlskoga
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1975-DD.MM.198R RBS-70
DD.MM.1982-DD.MM.19RR RBS-70 MK1
DD.MM.1990-DD.MM.RRRR RBS-70 MK2 (RBS-90)
DD.MM.2003-DD.MM.20RR RBS-70 BOLIDE (MK3)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
- střely / missiles: 18000+
- odpalovací zařízení / launchers: 1600+

dodávky / deliveries:
Švédsko / Sweden:
- 180+ odpalovacích zařízení / 180+ launchers

Argentina:
- 1984: ~30 střel MK1 / ~30 MK1 missiles

Austrálie / Australia:
- 1987: ~100 střel MK1 (19 odpalovacích zařízení) / ~100 MK1 missiles (19 launchers)
- 2003-2007: ~150 střel BOLIDE (MK3) / ~150 BOLIDE (MK3) missiles

Bahrajn / Bahrain:
- 1980-1981: 161 střel MK0 / 161 MK0 missiles

Brazílie / Brazil:
- 2014-2017: ~80 střel MK2 (16 odpalovacích zařízení) / ~80 MK2 missiles (16 launchers)

Česká republika / Czech Republic:
- 2005-2007: 68 střel MK1, 16 střel BOLIDE (MK3) (16 odpalovacích zařízení) / 68 MK1 missiles, 16 BOLIDE (MK3) missiles (16 launchers)
- 2014 (objednávka / order): 15 střel BOLIDE (MK3) / 15 BOLIDE (MK3) missiles
- 2015 (objednávka / order): 66 střel BOLIDE (MK3) / 66 BOLIDE (MK3) missiles
- 2019: 135 střel MK2 / 135 MK2 missiles

Finsko / Finland:
- 2005-2007: ~150 střel BOLIDE (MK3) / ~150 BOLIDE (MK3) missiles
- 2008-2010: ~200 střel BOLIDE (MK3) / ~200 BOLIDE (MK3) missiles
- 2013: ~100 střel BOLIDE (MK3) / ~100 BOLIDE (MK3) missiles
- 2023-2026: ~500 střel BOLIDE (MK3) / ~500 BOLIDE (MK3) missiles

Indonésie / Indonesia:
- 1982: ~150 střel / ~150 missiles

Irsko / Ireland:
- 1981: ~25 střel MK0 (4 odpalovací zařízení) / ~25 MK0 missiles (4 launchers)

Litva / Lithuania:
- 2004: ~260 střel (21 odpalovacích zařízení) / ~260 missiles (21 launchers)
- 2022 (objednávka / order): ? střel MK2 a BOLIDE (hodnota kontraktu cca 45 milionů eur) / ? MK2 and BOLIDE missiles (contract value ca 45 million €)

Lotyšsko / Latvia:
- 2006-2007: 102 střel / 102 missiles

Norsko / Norway:
- 1981-1984: ~550 střel (110 odpalovacích zařízení) / ~550 missiles (110 launchers)
- 1987-1990: ~1000 střel MK1 / ~1000 MK1 missiles
- 1989-1990: ~250 střel MK1 / ~250 MK1 missiles
- 1990-1992: ~1000 střel MK2 / ~1000 MK2 missiles
- 1991-1994: ~2000 střel MK2 / ~2000 MK2 missiles

Pákistán / Pakistan:
- 1986-1987: ~680 střel MK1 (144 odpalovacích zařízení) / ~680 MK1 missiles (144 launchers)
- 1988-2014: ~1300 střel / ~1300 missiles

Singapur / Singapore:
- 198R: ? střel MK1 / ? MK1 missiles
- 2011: ~50 střel BOLIDE (MK3) / ~50 BOLIDE (MK3) missiles

Spojené arabské emiráty (Dubaj) / United Arab Emirates (Dubai):
- 1980: 143 střel MK0 / 143 MK0 missiles

Thajsko / Thailand:
- 1997: 15 střel MK2 (3 odpalovací zařízení) / 15 MK2 missiles (3 launchers)
- 2002-2005: ~75 střel / ~75 missiles

Tunisko / Tunisia:
- 1980-1981: ~300 střel MK0 (60 odpalovacích zařízení) / ~300 MK0 missiles (60 launchers)

Ukrajina / Ukraine:
- 2022-2023 ?: ?

Venezuela:
- 1990-1991: ~200 střel / ~200 missiles
- 2000-2001: ~200 střel / ~200 missiles
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1973 dodávka prvních střel pro zkoušky švédské armády / delivery of the first missiles for Swedish Army trials
DD.09.2011 první veřejná prezentace RBS-70 NG na veletrhu DSEi (Defence & Security Equipment International) / the first public presentation of RBS-70 NG at DSEi (Defence & Security Equipment International) exhibition
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
RB70 (MK0)
RB70ÖS (MK1)
RB90 (MK2)
BOLIDE (MK3)
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
přenosná trojnožka / man-portable tripod
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
nejsou integrální součástí systému / not an integral part of the system
(Giraffe 40, Giraffe 75, ...)

(Česká republika / Czech Republic: ReVISOR + RACCOS)
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
diagnostická souprava / diagnostic set:
- tester zaměřovače Filip F6 / Filip F6 sight tester
- měřič optického výkonu RADIUS / RADIUS optical power meter
- ...
Výcvikové prostředky:
Training Means:
-
Mobilita:
Mobility:
přenosný
Uživatelské státy:
User States:


1)
?

2)
3)
1)

4)
Poznámka:
Note:
1) nakoupeno a dodáno ilegálně přes společnost v Singapuru
2) vyřazené norské RBS-70
3) vyřazené švédské RBS-70
4) darováno Švédskem během rusko-ukrajinské války
Zdroje:
Sources:
firemní materiály Saab Group
Jane's Land-Based Air Defence 1992-1993
SIPRI Arms Transfers Database
http://www.army-technology.com/projects/rbs70/
URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-protiletadlovy-raketovy-komplet-t37818#533785Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

RBS-70 - protilietadlový raketový komplet krátkeho dosahu.


Prenosný protilietadlový raketový komplet, jeho konštrukcia umožňuje umiestnenie aj na vozidle. Jednotlivé komplety môžu operovať samostatne, alebo niekoľko kompletov môže spolupracovať s prehľadovým rádiolokátorom ako protilietadlová batéria. Ako prehľadový rádiolokátor sa používa rádiolokátor GIRAFFE. Spravidla jeden rádiolokátor GIRAFFE spolupracuje s deviatimi kompletmi RBS-70, ktoré môžu brániť plochu až 175 km2. Údaje o cieľoch zahrnujúce diaľku, azimut a rýchlosť sú prenášané na všetky označené palebné prostriedky.


Komplet RBS-70 vo svojej základnej podobe obsahuje: kontajner s raketou, podstavec a optický zameriavač. Komplet obsluhuje jeden operátor, na jeho presun sú potrebné tri osoby. Optický zameriavač umožňuje prácu aj v infračervenej oblasti, čo umožňuje kompletu pôsobiť aj v noci.


Komplet RBS-70 používa na navedenie rakety na cieľ laserový lúč, ktorým operátor sleduje cieľ. Na zadnej časti rakety sú detektory ožiarenia - na základe údajov z týchto detektorov vypočítava autopilot potrebné korekcie tak, aby raketa bola neustále v sledovacom lúči. V prípade straty signálu (oblačnosť, prerušené ožarovanie) sa aktivuje autodeštrukcia. Vzhľadom k použitému systému navedenia má komplet vysokú odolnosť proti rušeniu.


Zničenie cieľa zabezpečuje 1,1 kg trieštivá bojová hlavica s laserovým a kontaktným zapaľovačom. Pri modernizácii rakety (Mk-1, Mk-2, Bolide) sa zväčšovalo zorné pole sledovacieho systému rakety, zlepšoval sa systém riadenia letu, dosah strely (Mk-2 - 7000 m, Bolide - 8000), max. rýchlosť (Mk-2 M=1,6, Bolide M=2,0). Strela Bolide s kompletom RBS-70 zabezpečuje zničenie cieľa na vzdialenosť až 8000 m vo výškach 250 – 5000 m

V súčasnosti používaný elektronický systém umožňuje jednoduchú zmenu softvéru.


Zavedenie do výzbroje: 1977
URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-protiletadlovy-raketovy-komplet-t37818#142905Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Video:


Windows Media Player low
Windows Media Player high
Real Player low
Real Player high
SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-protiletadlovy-raketovy-komplet-t37818#142907Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Saab Bofors Dynamics
SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-protiletadlovy-raketovy-komplet-t37818#142909Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

RBS-70 v Armádě České republiky


V rámci hledání nového přenosného protiletadlobého kompletu (PPLRK) velmi krátkého dosahu byla zpracována studie proveditelnosti a na jejím základě bylo posuzováno šest systémů: FIM-92C/D Stinger, Igla, Starstreak, Mistral 2, Grom a RBS-70. Výběr vhodného kandidáta probíhal do roku 2004 a v roce následujícím proběhly zkrácené vojskové zkoušky na PPLRK RBS-70, který byl následně dne 1. ledna 2006 zaveden do výzbroje AČR.


Kupní smlouva za 1 085 232 832 Kč byla uzavřena v prosinci 2004 s firmou OMNIPOL a.s. s průběžnými termíny dodávek do roku 2007. V roce 2005 a 2006 byly dodány následující komodity: 7 souprav odpalovacích zařízení, 8 souprav IFF, 5 souprav nočních zaměřovačů, 2 soupravy učebnových imitátorů, 3 soupravy plniček kódů IFF. Dále bylo provedeno školení obsluh a technického personálu. V roce 2007 bylo dodáno 9 souprav odpalovacích zařízení, 68 raket MK1, 16 raket MK3, 8 souprav IFF, 11 souprav nočních zaměřovačů a diagnostická souprava.


Přenosný protiletadlový raketový komplet velmi krátkého dosahu RBS-70 je určen k ničení prostředků vzdušného napadení a taktických vzdušných prostředků protivníka typu střel s plochou dráhou letu, klouzavých pum a muničních kontejnerů vypouštěných letouny zejména na příletu ve výškách od 0 m do 5 000 m a na vzdálenostech od 300 m do 8 000 m. Cílem je zabezpečit protivzdušnou obranu manévrujících pozemních jednotek ve všech druzích boje, PVO důležitých průmyslových a vojenských objektů a vzdušný prostor při protiteroristických operacích.


Přenosný protiletadlový raketový komplet RBS-70 se skládá z těchto základních částí:
• zaměřovač,
• odpalovací zařízení na trojnožce,
• raketa.


Ke kompletu lze připojit další zařízení a tím rozšířit jeho využití. Jedná se o zařízení pro noční vidění (BORC), identifikátor vlastních a cizích letadel (IFF), terminál palebného prvku (TePP) a externí napájecí zdroj. BORC umožňuje střelby na všechny typové cíle v noci a za snížené viditelnosti, dále pak k pozorování cílů, terénu a činnosti protivníka v nepříznivých vidových podmínkách. Zařízení je schopno umožnit vidovou detekci některých cílů na vzdálenost přesahující 20 km. IFF poskytuje informaci o příslušnosti cíle. Prostředek využívá všechny dnes známé módy identifikačních kódů a je schopen zamezit střelbě na vlastní cíle, a to nezávisle na činnosti střelce. Anténa dokáže vyslat dotaz do vzdálenosti zhruba 18 km a v krátkém čase vyhodnocovat odpovědi. TePP je součástí automatizovaného systému velení a řízení palby RACCOS a je určen k řízení palby protiletadlového raketového družstva. Obsluhu tvoří jeden voják (velitel družstva). TePP zajišťuje datovou i hlasovou komunikaci s nadřízeným střediskem řízení palby (Fire Direction Centre – FDC) i podřízeným střelcem PPLRK RBS-70. Maximální vzdálenost TePP od FDC je 20 km (při přímé rádiové viditelnosti), nejvyšší vzdálenost TePP od PPLRK RBS-70 je 100 m (délka datového kabelu).


RBS-70 provozuje 252. protiletadlový raketový oddíl dislokovaný ve Strakonicích. Jako transportní prostředek protiletadlového družstva vyzbrojeného PPLRK RBS-70 slouží vozy T810 PVO, T810-V-P-MBS nebo Dingo 2 CZ.


V květnu 2022 byla uzavřena smlouva se společností Saab Dynamics AB za 21 204 400 SEK na modernizaci 16 PPLRK RBS-70 provozovaných českou armádou. Účelem smlouvy byla modifikace stávajícího zařízení MARK XII identifikačního zařízení IFF TSA 1421 na zařízení MARK XIIA identifikačního zařízení IFF TSA 1422 podporující krypto modul KIV-77 v režimu činnosti IFF mód 5 level 1. Tento mód nahrazuje zastaralý a již nepoužívaný režim činnosti – mód 4. Díky této modernizaci došlo ke splnění požadavků standardizační dohody NATO STANAG 4193. Pořízení módu 5 bylo nezbytné také z toho důvodu, že americká Národní bezpečnostní agentura (NSA) k 30. červnu 2020 zrušila certifikaci staršího módu 4 a ukončila procesy generování a distribuce příslušných kryptografických klíčů. Mód 5 tak zůstal jediným validním kryptograficky chráněným režimem systému IFF.Základní technické údaje
Hmotnost stojanu bez baterií: 25 kg
Hmotnost zaměřovače: 34 kg
Hmotnost rakety v raketnici: 26 kg (BOLIDE)
Navádění: pomocí vodícího laserového paprsku
Průměr střely s rozvinutými křidélky: 320 mm
Ráže střely: 110 mm
Maximální rychlost střely: Mach 2
Výškový dosah: 5 km (BOLIDE)
Dálkový dosah: 0,3-8 km (BOLIDE)
Čas přebití: přibližně 5 s
Doba složení kompletu: do 40 s
Obsluha: 3 osoby
Napájení: vlastní lithiové baterie, palubní síť vozidla nebo 220 V s měniči napětí


Zdroj:
Kolektiv: IDET 2007, Praha, 2007, str. 29
doctrine.vavyskov.cz
https://www.25plrp.army.cz/rbs-70

SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-protiletadlovy-raketovy-komplet-t37818#158910Version : 0
MOD
Develop the RBS-70 of Tatra T810-air defence 252. anti-aircraft missile section when dynamic display.

Ostrava/MošnovDays of NATO 22.9.2012.
SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-protiletadlovy-raketovy-komplet-t37818#458050Version : 0
MOD
Shorad system RBS-70, 252. anti-aircraft missile section, exercise SAFEGUARD Plant 2015, June 2015. In the days of 1. to 5. June 2015 to 200 members 25. anti-aircraft missile regiment of Strakonice and the infantry company Active backups at the Regional military headquarters České Budějovice involved in the exercise to SAFEGUARD the Temelín 2015 in the surroundings of Temelín Nuclear power station. The theme of the exercises was the security and protection of the plant from the ground or air by a terrorist attack in cooperation with the Police of the CZECH republic. Cries from the department for the needs of the exercise has allocated an enhanced battery of air defense, armed with anti-aircraft missile complex 2K12 Kub, which complement the two squads anti-aircraft missile system RBS-70 and a cooperative reconnaissance radar sensor RVR (ReVISOR). The regional military headquarters České Budějovice summoned to exercise 60 members of the infantry company the active reserve of the Czech Budejovice, who have set up on the access road three check discharge location and one of the guard posts..
SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-protiletadlovy-raketovy-komplet-t37818#533781Version : 0
MOD
RBS-70, 252nd Anti-Aircraft Missile Detachment, Military Haven Brdy, Mud 2015, June 2015.


by Josef Holek

SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-protiletadlovy-raketovy-komplet-t37818#534626Version : 0
MOD
Launchers RBS-70 from the arsenal of the 252. anti-aircraft missile section, exercise Trident Juncture 2018, Norway, November 2018.

Exercise Trident Juncture 2018 took place in October and November 2018 on the territory of middle and eastern Norway, while belonged to the largest of the common long-planned exercises of the allied armies for the last ten years. In total, the exercise involved about 50 thousand troops, 10 thousand vehicles, 250 aircraft and 65 ships. For the Czech republic in the exercises involved a task force air defense with 200 soldiers and about 70 pieces of military equipment, the core of which consisted of members of the 25. anti-aircraft missile regiment. The task of the Czech contingent was to provide air defense for units in the German Tank instruction brigade 9, with which the soldiers of the members of the Czech anti-aircraft missile regiment in 2019 form part of the forces of the very fast reaction of NATO, which would, if necessary, were deployed as the first in a timeframe of a few days. After overcoming a watercourse with a width of 250 meters Czech soldiers armed with systems, RBS-70 took over the task of air defense, especially from the attacks of battle helicopters and other means of air attack. Among the other tasks of the Czech contingent belonged to the defense mechanized and tank units on the battlefield and the defense of the place command of the German brigade..
SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) - (MO ČR - www.army.cz)

(MO ČR - www.army.cz)
SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) - (MO ČR - www.army.cz)

(MO ČR - www.army.cz)
URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-protiletadlovy-raketovy-komplet-t37818#611373Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Protiletadlový raketový komplet RBS-70 z výzbroje 47. samostatné mechanizované brigády ukrajinské armády, rusko-ukrajinská válka, přibližně červenec 2023.


Zdroj:
www.facebook.com

SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-protiletadlovy-raketovy-komplet-t37818#729235Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Sestřel ruského bitevního vrtulníku Ka-52 za pomoci kompletu RBS-70 z výzbroje 47. samostatné mechanizované brigády ukrajinské armády (v levé části prvního obrázku je odpalená střela viditelná těsně nad horizontem, na druhém obrázku je patrný výbuch po zásahu vrtulníku, třetí snímek zachycuje moment katapultáže pilota; videa v odkazech níže), rusko-ukrajinská válka, 17. srpna 2023. Vrtulník Ka-52 se zřítil v oblasti Novoprokopivky. Ze zasaženého vrtulníku se zachránil pouze jeden člen osádky. Rusové následně podnikli pátrací a záchrannou operaci za pomoci vrtulníků Mi-8AMTŠ a Mi-28N.


Zdroj:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
vk.com

SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


SWE - RBS-70 (protiletadlový raketový komplet) -


URL : https://www.valka.cz/SWE-RBS-70-protiletadlovy-raketovy-komplet-t37818#732207Version : 0
MOD