3. tanková divize [1935-1945]

3rd Tank Division
3. Panzer-Division
     
Název:
Name:
3. tanková divize 3rd Tank Division
Originální název:
Original Name:
3. Panzer-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1935
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.10.1935-DD.09.1939 ?
DD.09.1939-DD.12.1939 XIX. armádní sbor (motorizovaný)
DD.12.1939-DD.01.1940 6. armáda
DD.01.1940-DD.06.1940 XXXXVIII. armádní sbor
DD.06.1940-15.08.1940 XXIV. armádní sbor
15.08.1940-16.10.1940 XVI. armádní sbor (motorizovaný)
16.10.1940-15.11.1940 Velitelství záložního vojska
15.11.1940-04.04.1941 XXXXVI. armádní sbor (motorizovaný)
04.04.1941-07.04.1941 11. armáda
07.04.1941-25.12.1941 XXIV. armádní sbor (motorizovaný)
25.12.1941-28.12.1941 2. armáda
28.12.1941-05.01.1942 LV. armádní sbor
05.01.1942-09.03.1942 XXXXVIII. armádní sbor (motorizovaný)
09.03.1942-12.03.1942 6. armáda
12.03.1942-11.04.1942 XVII. armádní sbor
11.04.1942-12.05.1942 6. armáda
12.05.1942-20.05.1942 LI. armádní sbor
20.05.1942-22.05.1942 6. armáda
22.05.1942-29.05.1942 VIII. armádní sbor
29.05.1942-09.07.1942 XXXX. armádní sbor (motorizovaný)
09.07.1942-DD.02.1943 XXXX. tankový sbor
DD.02.1943-DD.03.1943 4. tanková armáda
DD.03.1943-DD.04.1943 III. tankový sbor
DD.04.1943-DD.07.1943 1. tanková armáda
DD.07.1943-DD.08.1943 III. tankový sbor
DD.08.1943-DD.09.1943 Kempfův armádní oddíl
DD.09.1943-DD.11.1943 III. tankový sbor
DD.11.1943-DD.12.1943 XXIV. tankový sbor
DD.12.1943-DD.01.1944 III. tankový sbor
DD.01.1944-DD.03.1944 XXXXVIII. tankový sbor
DD.03.1944-DD.04.1944 LII. armádní sbor
DD.04.1944-DD.05.1944 XXXX. tankový sbor
DD.05.1944-DD.05.1944 Knobelsdorffova skupina
DD.05.1944-DD.06.1944 XXXX. tankový sbor
DD.06.1944-DD.08.1944 6. armáda
DD.08.1944-DD.09.1944 XXXXVIII. tankový sbor
DD.09.1944-DD.10.1944 2. armáda
DD.10.1944-DD.11.1944 III. tankový sbor
DD.11.1944-DD.01.1945 2. armáda
DD.01.1945-DD.02.1945 LXXII. armádní sbor
DD.02.1945-DD.04.1945 III. tankový sbor
DD.04.1945-08.05.1945 IV. tankový sbor SS
15.10.1935-DD.09.1939 ?
DD.09.1939-DD.12.1939 XIX Army Corps (motorized)
DD.12.1939-DD.01.1940 6th Army
DD.01.1940-DD.06.1940 XXXXVIII Army Corps
DD.06.1940-15.08.1940 XXIV Army Corps
15.08.1940-16.10.1940 XVI Army Corps (motorized)
16.10.1940-15.11.1940 Replacement Army Command
15.11.1940-04.04.1941 XXXXVI Army Corps (motorized)
04.04.1941-07.04.1941 11th Army
07.04.1941-25.12.1941 XXIV Army Corps (motorized)
25.12.1941-28.12.1941 2nd Army
28.12.1941-05.01.1942 LV Army Corps
05.01.1942-09.03.1942 XXXXVIII Army Corps (motorized)
09.03.1942-12.03.1942 6th Army
12.03.1942-11.04.1942 XVII Army Corps
11.04.1942-12.05.1942 6th Army
12.05.1942-20.05.1942 LI Army Corps
20.05.1942-22.05.1942 6th Army
22.05.1942-29.05.1942 VIII Army Corps
29.05.1942-09.07.1942 XXXX Army Corps (motorized)
09.07.1942-DD.02.1943 XXXX Tank Corps
DD.02.1943-DD.03.1943 4th Tank Army
DD.03.1943-DD.04.1943 III Tank Corps
DD.04.1943-DD.07.1943 1st Tank Army
DD.07.1943-DD.08.1943 III Tank Corps
DD.08.1943-DD.09.1943 Army Detachment Kempf
DD.09.1943-DD.11.1943 III Tank Corps
DD.11.1943-DD.12.1943 XXIV Tank Corps
DD.12.1943-DD.01.1944 III Tank Corps
DD.01.1944-DD.03.1944 XXXXVIII Tank Corps
DD.03.1944-DD.04.1944 LII Army Corps
DD.04.1944-DD.05.1944 XXXX Tank Corps
DD.05.1944-DD.05.1944 Group von Knobelsdorff
DD.05.1944-DD.06.1944 XXXX Tank Corps
DD.06.1944-DD.08.1944 6th Army
DD.08.1944-DD.09.1944 XXXXVIII Tank Corps
DD.09.1944-DD.10.1944 2nd Army
DD.10.1944-DD.11.1944 III Tank Corps
DD.11.1944-DD.01.1945 2nd Army
DD.01.1945-DD.02.1945 LXXII Army Corps
DD.02.1945-DD.04.1945 III Tank Corps
DD.04.1945-08.05.1945 IV SS Tank Corps
Dislokace:
Deployed:
15.10.1935-DD.MM.RRRR Wünsdorf, Kasárny /

Velitel:
Commander:
15.10.1935-30.09.1937 Feßmann, Ernst (Generalleutnant)
12.10.1937-07.10.1939 Geyr von Schweppenburg, Leo Freiherr (Generalleutnant)
07.10.1939-DD.09.1940 Stumpff, Horst (Generalleutnant)
DD.09.1940-04.10.1940 Kühn, Friedrich (Generalleutnant)
04.10.1940-13.11.1940 Stumpff, Horst (Generalleutnant)
13.11.1940-02.10.1941 Model, Walter (Generalleutnant)
02.10.1941-01.10.1942 Breith, Hermann (Generalleutnant)
01.10.1942-25.10.1943 Westhoven, Franz (Generalleutnant)
25.10.1943-05.01.1944 Bayerlein, Fritz (Generalleutnant)
05.01.1944-25.05.1944 Lang, Rudolf (Oberst)
25.05.1944-01.01.1945 Philipps, Wilhelm (Generalleutnant)
01.01.1945-19.04.1945 Söth, Wilhelm (Generalmajor)
19.04.1945-08.05.1945 Schöne, Volkmar (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.10.1935-DD.MM.RRRR Sponeck, Theodor Graf von (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR von dem Borne, ? (Oberstleutnant)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pomtow, ? (Oberstleutnant)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Voss, ? (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
15.10.1935-08.05.1945 Divizní jednotky 83
15.10.1935-08.05.1945 Division Units 83
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/3-tankova-divize-1935-1945-t3801#462089 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Stručná historie 3. tankové divize

Vznikla v Berlíně v rove 1935 jako nadřízená jednotka pro Tankovou brigadu 3 "Berlín". Ta byla tvořena 5. tankovým plukem "Wundsdorf" a 6. tankovým plukem "Neuruppin". Součástí divize dále byly 3. motorizovaná brigada "Eberswalde", jejíž součastí byl 3. motocyklový prapor "Freiewalde", součástí dál byly ještě 3. průzkumný oddíl a 75. dělostřelecký pluk.
3. tanková divize byla poprvé nasazena v Polsku, v květnu a červnu 1940 bojovala ve Flandrech. Po skončení bojů ve Francii se vrátila do Německa, kde byla z jejího 5. tankového pluku vytvořena 5. lehká divize (později 21. tanková divize)
3. tanková divize bojovala od června 1941 v Sovětském svazu v rámci Skupiny armád Střed, odkud byla převelena na jižní úsek fronty. V létě 1943 se zúčastnila těžkých bojů u Charkova a v září u Dněpru. V roce 1944 byla stále nasazena na východní
frontě, v Polsku a na Ukrajině.
V lednu 1944 byla převelena do Maďarska, kde vedla tuhé boje až do března 1944. Zcela zničená divize byla odeslána do Rakouska, kde byla na sklonku války v květnu odzbrojena americkými jednotkami.
URL : https://www.valka.cz/3-tankova-divize-1935-1945-t3801#10671 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 3. Panzer Division:
Artur Becker 8/25/1941
Fritz Beigel 7/9/1941
Albert Blaich 7/24/1941
Friedrich Brandt 8/20/1942
Ernst-Georg Buchterkirch 6/29/1940
Otto Buerger 4/14/1945
Karl-Heinz Dietrich 6/26/1944
Joachim Dittmer 4/3/1943
Johann Eggers 12/14/1943
Hans Erdmann 12/10/1942
Richard Goerlich 7/4/1944
Ulrich Kleemann 10/13/1941
Hans Kratzenberg 8/15/1940
Ernst Kruse 10/6/1942
Friedrich Kuehn 7/4/1940
Otto Lempp 5/14/1944
Walter Model 7/9/1941
Willy Moder 11/28/1940
Herbert Müller 9/8/1941
Günther Pape 2/10/1942
Gustav Peschke 1/15/1944
Wilhelm Philipps 3/5/1945
Gerhard Reinicke 7/9/1941
Werner Schirp 3/28/1945
Gustav-Albrecht Schmidt-Ott 10/7/1942
Ferdinand Schneider-Kostalski 7/9/1941
Kurt Schulze 4/14/1945
Helmut Schwing 12/30/1943
Karl-Heinz Sorge 2/7/1944
Gerhard Steinfuehrer 5/8/1943
Georg Stoerck 9/22/1941
Walter Tank 9/24/1942
Arno Taulien 10/18/1943
Hennecke Volckens 12/17/1942
Ernst Wellmann 9/2/1942
Thilo Werthern 9/8/1941
Franz Westhoven 10/25/1943
Martin Weymann 2/10/1945
Hermann Zimmermann 9/4/1940
URL : https://www.valka.cz/3-tankova-divize-1935-1945-t3801#40220 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Dátum
Zbor
Armáda
Armádna skupina
Oblasť nasadenia
9.39
XIX
4. Armee
Nord
Pommern, Poľsko
12.39
Záloha
6. Armee
B
Niederrhein
1.40 - 5.40
Záloha
6. Armee
B
Holandsko, Belgicko
6.40
XVI
6. Armee
B
Francúzsko
7.40 - 11.40
BdE
-
-
Wehrkreis III (Home)
12.40 - 4.41
XLVI
11. Armee
C
Home
5.41 - 6.41
Wehrkreis III
2. Panzergruppe
-
Home
7.41 - 12.41
XXIV
2. Panzergruppe
Mitte
Smolensk, Kijev, Tula
1.42
LV
2. Armee
Mitte
Orel
2.42
XLVIII
2. Armee
Mitte
Kursk
3.42
Záloha
6. Armee
Süd
Charkov
4.42
XVII
6. Armee
Süd
Charkov
5.42
Záloha
OKH
Süd
Charkov
6.42 - 7.42
XL
6. Armee
Süd
Don
8.42 - 1.43
XL
1. Pz. Armee
A
Kaukaz, Terek
2.43
-
4. Pz. Armee
Don
Rostov, Stalino
3.43
III
1. Pz. Armee
Süd
Mius
4.43 - 5.43
Záloha
1. Pz. Armee
Süd
Mius
6.43
XXIV
1. Pz. Armee
Süd
Mius
7.43
XLVIII
4. Pz. Armee
Süd
Belgorod
8.43
-
Kempf
Süd
Charkov
9.43 - 10.43
III
8. Armee
Süd
Dneper (Kiev)
11.43
XXIV
4. Pz. Armee
Süd
Dneper (Kijev)
12.43
III
8. Armee
Süd
Čerkassy
1.44 - 2.44
XLVIII
8. Armee
Süd
Čerkassy
3.44
LII
6. Armee
A
Uman
4.44
XL
6. Armee
Südukraine
Bug
5.44
XL
6. Armee
Südukraine
Dnester, Kišinev
6.44 - 7.44
Záloha
6. Armee
Südukraine
Dnester, Kišinev
8.44
XLVIII
4. Pz. Armee
Nordukraine
Weichsel, Baranow
9.44
Záloha
2. Armee
Mitte
Narev
10.44
XXIII
2. Armee
Mitte
Narev
11.44 - 12.44
Záloha
2. Armee
Mitte
Narev
1.45
LXXII
6. Armee
Süd
Maďarsko
2.45 - 3.45
III
6. Armee
Süd
Maďarsko
4.45
IV. SS
6. Armee
Süd
Steiermark
5.45
IV. SS
6. Armee
Ostmark
Steiermark (Steyr/Enns)
URL : https://www.valka.cz/3-tankova-divize-1935-1945-t3801#101115 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Znaky 3. tankové divize

Během polské kampaně v roce 1939 bylo znakem 3. Panzer-Division písmeno E obrácené rameny dolů (později byl tento symbol rovněž znakem 20. tankové divize). Dle některých zdrojů se mohlo jednat o velmi stylizovaný obraz Brandenburské brány v Berlíně. Stejný symbol měla 3. Panzer-Division na svých vozidlech během tažení ve Francii a Belgii v roce 1940.
Během příprav na operaci "Barbarossa" obdržela 3. Panzer-Division nový oficiální znak - obrácené žluté Y se dvěma čárkami. Všechna vozidla mohla taky používat jako vlastní označení 3. Panzer-Division stylizovaný znak Berlína - medvěda, který se maloval na bílém štítu. Medvěd se často maloval bez štítu různými barvami (možná se tímto způsobem označovaly roty) - používala se bílá, červená, žlutá a modrá.
URL : https://www.valka.cz/3-tankova-divize-1935-1945-t3801#164768 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Dva příklady malování znaku 3.Panzer Division - medvěda bez štítu, v různém barevném provedení.
URL : https://www.valka.cz/3-tankova-divize-1935-1945-t3801#165537 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

V rámci příprav na operaci "Zitadelle" byl 3.Panzer Division přidělen nový znak který se skládál ze tří svislých čár z níchž první z prava byla nižší.
URL : https://www.valka.cz/3-tankova-divize-1935-1945-t3801#165538 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zajímavá fotografie Pz.Kpfw. IV Ausf. G (Pz.Kpfw. IV Ausf. H) náležící 3. Panzer-Division. Na přídavném pancíři věže je namalován pravděpodobně bílou barvou znak 3. Panzer-Division - medvěd, dále žluté (?) číslo 124 a za ním černý štít se žlutým znakem 4. tankové divize.
URL : https://www.valka.cz/3-tankova-divize-1935-1945-t3801#165675 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Velitelé a tanková výzbroj v září 1939


Velitelé:
Panzer Brigade 3 - Oberst Stumpff
Schützen Brigade (motorisiert) 3 - Oberst Angern
Kradschützen Abteilung 3 - Oberstleutnant Manteuffel
Aufklärungs Abteilung (motorisiert) 3 - Major Frhr.von Wechmar
Artillerie Regiment (motorisiert) 75 - Oberstleutnant Wimmer
Pionier Bataillon (motorisiert) 39 - Major von Mertens


V září 1939 byly do sestavy divize začleněny:
Panzer-Lehr-Abteilung s výzbrojí : 20 Pz.Kpfw. II, 37 Pz.Kpfw. III, 14 Pz.Kpfw. IV, 2 Pz.Bef.
Flak-Regiment 101


Tanková výzbroj Panzer Regiment 5 : 63 Pz.Kpfw. I, 77 Pz.Kpfw. II, 3 Pz.Kpfw. III, 9 Pz.Kpfw. IV, 8 Pz.Bef.
Tanková výzbroj Panzer Regiment 6 : 59 Pz.Kpfw. I, 79 Pz.Kpfw. II, 3 Pz.Kpfw. III, 9 Pz.Kpfw. IV, 8 Pz.Bef.
URL : https://www.valka.cz/3-tankova-divize-1935-1945-t3801#166675 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more