Main Menu
User Menu

Military history website

FRA/ITA - SAMP/T

SAMP/T

Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre

     
Název:
Name:
SAMP/T
Originální název:
Original Name:
Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre
Kategorie:
Category:
protiletadlový a protiraketový raketový systém dalekého dosahu
Výrobce:
Producer:
DD.05.2008-DD.MM.RRRR EUROSAM, ?
Období výroby:
Production Period:
DD.05.2008-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
12+ baterií / batteries (2021)
- 8
- 4
- ?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1999 (prvý úspešný test celého systému prebehol v júli 2005 / first whole system trial took place in July 2005)
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
Aster 15
Aster 30
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
SAMP/T MLT (max. 6 ks, každý 8 rakiet)
- na podvozku / on chassis Renault 8x4 Kerax
- na podvozku / on chassis Astra SM 88.45 BAD
- na podvozku / on chassis MAN TG 8x8
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
ARABEL (multifunkční rádiolokátor / multifunctional radar)
SAMP/T ME (velitelské stanoviště / command post)
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
SAMP/T MRT (nabíjecí přepravník / missile reloader vehicle)
SAMP/T MGE (napájecí zdroj / power generator vehicle)
SAMP/T SAE & SAM (pojízdna dílna / maintenance and repair vehicle)
Výcvikové prostředky:
Training Means:
?
Mobilita:
Mobility:
samohybný
Uživatelské státy:
User States:
(MAMBA)

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.armyrecognition.com
https://missilethreat.csis.org/defsys/samp-t/
www.mbda-systems.com
URL : https://www.valka.cz/FRA-ITA-SAMP-T-t38952#682097Version : 0
MOD
ASTER 30 SAMP/T Medium Range Surface-to-Air Missile

TTD:Výrobca: MBDA
Dĺžka shot: 4.9 m
Priemer shot: 0,18 m
Hmotnosť strelas: 450 kg
Max. the rate of strelas: M4,5
Max. turnover preťaženie: 50g
Range: viac ako 100 km
Altitude range: min<15 m – max. >20 000 m

Aster 30 SAMP/T is the air defence system stredného range of new generácie able plniť role vlastnej protection, operujúcich troops and národnej air defense. The system is able to protect a solid aj moving ciele before protizemnými riadenými strelami, strelami with a flat flight path, protiradarovými strelami, tactical ballistic missiles, lietadlami and vrtuľníkmi.
The system is designed to pre a refund kompletov Hawk and Crotale. Characterized by sa very good pomerom between dosahom, firepower, účinnosťou and tactical/strategic mobility, ako aj considerable modernizačným potenciálom. The system has minimum demands on the number of mužov operator, provides the possibility of 360° krytia air priestoru, he can work as isolated or in the context of siete NATO.
ASTER 30 SAMP/T sa is a unit of riadenia paľby Arabel with multifunkčným radarom pracujúcim in pásmach I/J (system is kompatibilný aj with radarmi pracujúcimi in pásmach G, F), up to šiestich jednotiek VLS with 8 strelami pripravenými on paľbu and of course themselves striel ASTER 30. VLS aj Arabel's umiestnené on the paddle podvozkoch. I'm assuming that the system is possible prevádzkovať aj in návesovom a transfer or on the podvozkoch belt, but it's just my domnienka.
ASTER can tell postreľovať up to 10 cieľov simultánne, has reportedly extreme love is more than reakčnú time and he can vystreliť from one VLS všetkých 8 rakiet in priebehu 10 seconds. System Arabel ako aj VLS got zabudovanú vysokú level autotestovacích capabilities, and sophisticated interface-y, which together with premyslenou konštrukciou individual modulov umožňujú minimalizovať maintenance and logistickú support. The whole system they are able to obsluhovať in the fight púhy two men(!!!). Lietadlami C-17, C-141 or A-400M don't mind me though components of the system Aster prepravované without preparation systémom roll-on roll-off. On prepravenie treat batteries Aster naraz na miesto určenia is potrebných len 6 machines A400M.
Pôvodným popudom pre development striel Aster bolo získať prostriedok designed to ničenie protiradarových striel (ARM) and stealth or late rozlíšiteľných cieľov including lietadiel and vrtulníkov. Splnenie such požiadaviek depends on the krátkom reakčnom time, tall rýchlosti strelas (up to M4,5) and mimoriadnych manoeuvring characteristics.
Strelas Aster 30 are dual-stage. Skladajú sa zo štartovacieho booster on the TPH, who grants strele letovú rate. In this phase it is kolmoštartujúca rocket nasmerovaná on cieľ. After dohorení sa sériovo radený booster odhadzuje and begins pracovať engine air stupňa. Flight level (kill vehicle) has 4 bearing surfaces with a great hĺbkou and minimálnou štíhlosťou and 4 small riadené stabilizers in its part of the flight body. Characterized by sa low hmotnosťou and high manoeuvrability možnosťami, so it is capable of zasahovať aj mimoriadne moving and manoeuvrable ciele. Obratnosť sa docieľuje kombináciou effective aerodynamic riadenia (the so-called PAF) and riadenia pyrotechnic (so-called PIF – ln other words, in slovenčine zaujímavo znejúca kombinácia PIF-PAF:-)) PIF riadenie lies in the laterálne umiestnených reaktívnych driving prvkoch that are capable of strele udeliť priečne zrýchlenia without the need for meniť uhol nábehu. It is very effective especially vo veľkých výškach, where účinnosť aerodynamic riadenia decreases. Manévrovacie ability strelas are at the level of the remarkable 50 g.
Navedenie on cieľ zaisťuje inerciálny navádzací system with dátovým up-datom under údajov system Arabel (similar to ako u striel AIM-120 and similar) In záverečnej phase of flight is strela navádzaná vlastnou aktívnou radar navádzacou sústavou. Cover up the robbery of the air cieľa really like nasledovne: When detonated, shot palubný flight computer strelas will receive information about predpokladanej dráhe flight and environmentále data. Tieto are periodically updated through up-link and palubný flight computer corrects najvýhodnejšiu letovú path (proporcionálne zblíženie). Len cờ sa cieľ finds himself in range of vlastnej navádzacej sústavy, the sa automatically turns on and locks the sa on cieľ. Aktívna navádzacia hlavica and computer are konštruované to sa vylúčilo zachytenie "wrong" cieľa, what theoretically allows streľbu "pomedzi their own". (As opposed to the PAC-3 is a big advantage, but real funkčnosť of prescribed measures ešte nebola preverená in reálnom the fight.) In záverečnej phase before dostihnutím cieľa strela using všetkých maneuvering options minimizes vzdialenosť from cieľa to pokiaľ possible bol dosiahnutý priamy intervention, in opačnom case is fighting hlavica activated niektorým of približovacích zapaľovačov.
Martial hlavica rocket works in two režimoch under it, or sa acting on the air or ballistic cieľ. (Ako sa tieto modes odlišujú sa I didn't zistiť.)
V súčasnosti is in plnom prúde program exchanges kompletov Hawk vo Francúzsku and Taliansku, where just prebiehajú troop kvalifikačné skúšky. Bolo ordered 800 rakiet. Pre Aster sa decided to aj Kráľovské námorníctvo, which intends to týmito strelami vyzbrojiť outside the other aj najnovšie destroyers type 45. The carrier Asterov in francúzskych námorných forces probably don't have pochybovať. Námorné version are two: the Aster 15 and Aster 30 PAAMS. Aster 15 is skrátená verzia 30-ky, designed pre the defense of the individual plavidiel against RS, lietadlám and vrtulníkom and has a range of approx. 20 km. PAAMS can tell you except that the role of the plniť aj misiu protilietadlového system lodného zväzu and aj in litoriálnych waters. TTD's fit with pozemným systémom.

Source: MBDA.
FRA/ITA  - SAMP/T -


FRA/ITA  - SAMP/T -


FRA/ITA  - SAMP/T -


URL : https://www.valka.cz/FRA-ITA-SAMP-T-t38952#147249Version : 0
6. března 2013 při společném cvičení pozemních vojsk Itálie a vojenského letectva Francie byla protiletadlovým raketovým komplexem SAMP/T úspěšně sestřelena balistická raketa, jak o tom 7. března 2013 informoval webový zpravodajský server defense-aerospace.com.

Bylo to první působení proti balistickému cíli v rámci jednotného systému protiraketové obrany (dále PRO) v Evropě.

Cíl byl odpálen z dálky cca 300 km a byl zničen raketou Aster 30.

Střelba, jako součást testovacího systému technického a operačního hodnocení, byla provedena v prostoru raketového zkušebního centra DGA Biskarose (jihozápad Francie) s účastí 4. dělostřeleckého pluku italské armády (místo stálé dislokace Mantova, Itálie) a Zkušebního centra vzdušných sil Francie (místo stálé dislokace v Mont-de-Marsan, Francie). V říjnu 2010 a listopadu 2011 byly provedeny obdobné zkoušky.

PLRK SAMP/T (ve Francii je tento PLRK označován jako Mamba) je schopen cíle postřelovat celokruhově, má modulární konstrukci a rakety s vysokými manévrovacími schopnostmi.

Tento systém, který je v současnosti ve výzbroji Itálie a Francie, je důležitým článkem vznikající PRO NATO a je předurčen k ničení balistických raket v evropském prostoru.

Zdroj informace:
Defnce - aerospace

 - Odpálení rakety Aster 30

Odpálení rakety Aster 30


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/472274
URL : https://www.valka.cz/FRA-ITA-SAMP-T-t38952#682192Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Francúzske vzdušné sily integrovali prvky svojich PLRK Mamba na podvozky Renault - odpaľovacie zariadenie SAMP/T MLT na podvozku Renault Kerax 8x4.


Zdroj: bulgarianmilitary.com

FRA/ITA  - SAMP/T - SAMP/T MLT na podvozku Renault Kerax 8x8

SAMP/T MLT na podvozku Renault Kerax 8x8
FRA/ITA  - SAMP/T - Odpaľovacie zariadenie PLRK Mamba na podvozku Renault Kerax 8x4 vystavené začiatkom septembra 2014 v Poľsku

Odpaľovacie zariadenie PLRK Mamba na podvozku Renault Kerax 8x4 vystavené začiatkom septembra 2014 v Poľsku
URL : https://www.valka.cz/FRA-ITA-SAMP-T-t38952#682228Version : 0
MOD
Odpaľovacie zariadenie PLRK SAMP/T (SAMP/T MLT) používané Ozbrojenými silami Talianska je integrované na podvozok nákladného automobilu Astra SM 88.45 BAD.

Zdroj: www.sicurezzaesoccorso.com
astravehicles.com
www.offroadvehicle.ru
gazzettadimantova.gelocal.it
www.analisidifesa.it

 - Odpaľovacie zariadenie SAMP/T MLT (Astra 88.45 BAD) zo 4 protilietadlového pluku Peschiera počas presunu na cvičenie na francúzskej strelnici Biscarrosse v západnom Francúzsku, september 2016

Odpaľovacie zariadenie SAMP/T MLT (Astra 88.45 BAD) zo 4 protilietadlového pluku Peschiera počas presunu na cvičenie na francúzskej strelnici Biscarrosse v západnom Francúzsku, september 2016
 - SAMP/T MLT na podvozku Astra 88.45 BAD

SAMP/T MLT na podvozku Astra 88.45 BAD


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/682194
URL : https://www.valka.cz/FRA-ITA-SAMP-T-t38952#682229Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Odpaľovacie zariadenie SAMP/T MLT Singapurských vzdušných síl je integrované na nákladnom automobile MAN TG 8x8 (Singapore Air Show 2020).Zdroj: https://www.army-technology.com/projects/aster-30/
FRA/ITA  - SAMP/T - SAMP/T MLT na podvozku MAN TG 8x8

SAMP/T MLT na podvozku MAN TG 8x8
URL : https://www.valka.cz/FRA-ITA-SAMP-T-t38952#682226Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

V júni 2016 bol PLRK SAMP/T Talianskych ozbrojených síl rozmiestnený v Turecku, kde nahradil po 3-ročnom pôsobení PLRK Patriot Nemeckých vzdušných síl. Prvá technika a vojaci do Turecka dorazili k 05.06.2016. Späť do Talianska bola jednotka stiahnutá v roku 2019. Batérie SAMP/T boli rozmiestnené v lokalitách Kahramanmaraş a Gaziantep.

Zdroj: www.dailysabah.com
www.defense-aerospace.com

FRA/ITA  - SAMP/T - Taliansky SAMP/T MLT (Astra SM 88.45 BAD) pri odpálení rakety Aster 30. Obrázok je ilustračný a priamo nesúvisí s nasadením systému v Turecku.

Taliansky SAMP/T MLT (Astra SM 88.45 BAD) pri odpálení rakety Aster 30. Obrázok je ilustračný a priamo nesúvisí s nasadením systému v Turecku.
URL : https://www.valka.cz/FRA-ITA-SAMP-T-t38952#682231Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Od augusta 2021 sa na protivzdušnej obrane Leteckej základne princa Hasana (H5) podieľa aj jednotka vyzbrojená PLRK Mamba Francúzskych vzdušných síl. Základňa je používaná francúzskym letectvom v rámci vojenskej kampane proti islamským teroristom v regióne blízkeho východu od roku 2014.


URL : https://www.valka.cz/FRA-ITA-SAMP-T-t38952#682230Version : 0
MOD