Main Menu
User Menu

Military history website

Caracalla, Marcus Aurelius Antoninus

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Marcus Aurelius Antoninus Caracalla
Římsky císař Caracalla
Rímsky cisár Caracalla


(186(188) - 217)


Prvorodený syn rímskeho cisára Septimia Severa a jeho manželky Julie Domny dcéry Bassianosa zo sýrskej dynastie Piesterovcov. Narodil sa 4. apríla 186 (podľa niektorých zdrojov sa dátum jeho narodenia udáva ako 4. apríla 188) v Lugdunun (Lyon) pôvodným menom Septimius Bassianus. Neskôr ako otcov spoluvládca prijal meno Marcus Aurelius Antoninus. Svoju prezývku Caracalla (od roku 213) ktorá prešla do histórie ako jeho meno dostal podľa galského plášťa, ktorý rád nosil a ktorý bol v jeho dobe módny.


Už ako desaťročnému mu otec predurčil cestu ako svojmu spoluvládcovi keď ho v roku 196 vymenoval za Caesara a o dva roky neskôr v roku 198 ho vymenoval za Augusta. V roku 202 sa oženil s Fulviou Plautillou dcérou prefekta Fulvia Plautianusa jedného z najmocnejších mužov v Rímskej ríši po odhalení sprisahania ktorého sa zúčastnil aj jej otec ju vykázali v roku 205 na Lipparské ostrovy, kde ju nechal Caracala roku 212 (podľa niektorých zdrojov 211) zavraždiť.


S otcom a mladším bratom Getom sa zúčastnil ťaženia (od 208) do Británie na ktorom zomrel 4. februára 211 jeho otec cisár Septimius Severus, ktorý ho spolu s jeho bratom Getom určil za dedičov Rímskej ríše. Ich spolu vláda však nebola dlhá, Caracalla obvinil svojho brata Getu zo sprisahania a 1. februára 212 pri perzekúciách ho dal zavraždiť a spolu sním zahynulo ďalších 20 000 ľudí. Matka Julia Domna zostala svojmu staršiemu synovi Caracallovi aj napriek vražde brata lojálna.


Caracalla bol zavraždený 8. apríla 217 pretoriánskou gardou na rozkaz Macriana počas vojenského ťaženia proti Parthom na brehu Tigridu pri Carrhach. Macrian sa po jeho smrti prehlásil cisárom. Julia Domna manželka Septimia Severa a matka Caracallu a Getu prežila príslušníkov svojej rodiny a v roku 217 sa utrápila hladom.
URL : https://www.valka.cz/Caracalla-Marcus-Aurelius-Antoninus-t39955#152460Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Počas svojho života podľa „Historia Augusta“ bol ako dieťa roztomilý a prívetivý. Avšak ako dospel bol mravne skazený a krutý. Obdivoval Alexandra Macedónskeho a chcel sa mu podobať, ako on chcel dobyť Indiu a ako on založiť ríšu ovládajúcu celý známy svet.


Všetkým slobodným obyvateľom udelil rímske občianstvo (zle jazyky tvrdia že preto aby mohol vyhlásiť nové dane a z tých zvýšiť počet vojsk). Postavil preslávené Caracallove kúpele, ktorých trosky je možné obdivovať do dnes. Ako cisár bojoval na Rýne proti Chatom a Alemanom a na Dunaji proti Jazygom a Karpom. Nenávisť k nemu bola veľká medzi obyvateľstvom aj medzi vojakmi napriek tomu že im platil vysoké žoldy. Bol asi najznámejším cisárom Severovskej dynastie možno aj preto že patril medzi najnenávidenejších cisárov a tak sa aj dostal do histórie. Preslávil sa hlavne bratovraždou, krutosťou a mravnou skazenosťou.


Prehľad pôct a titulov od roku 196 do roku 217:
Tribún ľudu – I. až XX.
Imperátor – I. až III.
Konzul – I. až IIII.
Imperátor Designus (197), Caesar (196), Pontifex (197), Avgustus (198), Britanicus (210), Pontifex Maximus – Najvyšší kňaz (211), Otec vlasti (211), Felix (213), Germanicus (213).
URL : https://www.valka.cz/Caracalla-Marcus-Aurelius-Antoninus-t39955#152461Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

A pridám jeho portrét na minci.
URL : https://www.valka.cz/Caracalla-Marcus-Aurelius-Antoninus-t39955#152462Version : 0