Main Menu
User Menu

Military history website

Barrett M82

přehledové fórum

The first prototype of the sniper rifles in caliber 12.7 mm, developed in 1982, is based company Barrett Firearms Manufacturing, was logically named the Barrett M82. Initially it was made only a few little pieces for the civilian market, until in 1989 she received the company's first big order - 100 rifles for the Swedish army.
Shortly it was followed by a large contract for the u.s. armed forces, preparing for "operation Desert storm". Only navy commissioned in 1990 for the Corps the marine corps 125 self-loading rifles version of the M82A1 caliber .50. The US Army named the Barrett M82 as the M107 and initially armed the refresher version of the XM107, in 2002, went also to the semi-automatic variant.
The first models were used only high performance charge 50 Browning, which is suitable for use against lightly armored technique. Recoil is compensated by the mass of weapons and an effective muzzle brake, yet some snipers in the shooting suffered an injury to the shoulder or even detachment of the eye mucosa. For this reason, they are current models manufactured in the "user-komfortnějších" versions on the hub 338 Lapua Magnum and 416 Barrett that are on the destruction of the living force more than sufficient.
Different variants of the M82 are in service with the armies of more than 30 countries all over the world.
Martin Pergler: Sniper rifles
https://de.wikipedia.org/wiki/Barrett_M82
.
URL : https://www.armedconflicts.com/prehledove-forum-t40366#615192Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Varianty a odvozené verze:


M82A1- vylepšené provedení s upravenou úsťovou brzdou
M82A1A- provedení optimalizované pro použití střely Mk 211
M82A1M- vylepšené provedení s delší montážní lištou
M82A2- bull-pup provedení, střelec má zbraň na rameni (stejně jako RPG)
M82A3- nově vyráběné zbraně standardu M82A1M
XM107/M107- opakovací puška vycházející z Barretu M95


Pušky řady M82 jsou v US Army zavedeny pod označením Special Applications Scoped Rifle (SARS).


Zdroj:
archiv autora

URL : https://www.armedconflicts.com/prehledove-forum-t40366#381289Version : 0
MOD
source:
www.reddit.com
.
URL : https://www.armedconflicts.com/prehledove-forum-t40366#549135Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Patrí k veľkokalibrovým odstreľovacím puškám. Z počiatku nepatrila k obľúbeným zbraniam kvôli jej rozmerom a hmotnosti, ktoré boli považované za značnú prekážku. Prax však ukázala široké možnosti využitia tejto zbrane. Zbraň je vybavená veľmi účinnou úsťovou brzdou, jej účinnosť sa udáva okolo 80%. Poistka sa ovláda palcom strieľajúcej ruky a je umiestnená na ľavej strane zbrane nad rukoväťou a má dve polohy. Vo vodorovnej polohe je zbraň zaistená a vo zvislej pripravená k streľbe. Účinný dostrel na ľudskú postavu sa udáva okolo 1200 až 1400 metrov. Na vojenskú techniku až 1800 metrov. K tomuto modelu dodáva výrobca dve vymeniteľné hlavne. Klasickú drážkovanú a hlaveň s hladkým vývrtom. Hladký vývrt sa používa pre streľbu podkaliberným strelivom. Zbraň je vybavená optikou SWAROVSKI 10x42. Na streľbu sa používa strelivo typu 50 BROWNING pre Barrett.
URL : https://www.armedconflicts.com/prehledove-forum-t40366#154604Version : 0
MOD