Skalski, Stanisław

     
Příjmení:
Surname:
Skalski Skalski
Jméno:
Given Name:
Stanisław Stanisław
Jméno v originále:
Original Name:
Stanisław Skalski
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál Brigade General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.11.1915 Kodyma /
27.11.1915 Kodyma /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
12.11.2004 Varšava
12.11.2004 Warsaw
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel, 131. (polské) polní letiště RAF
velitel, 601. peruť RAF
Commander, No. 131 (Polish) Airfield RAF
Commander, No. 601 Squadron RAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
pl.wikipedia.org
forum.valka.cz
www.muzeumwp.pl (foto)
URL : https://www.valka.cz/Skalski-Stanislaw-t40930#157618 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Skalski Skalski
Jméno:
Given Name:
Stanisław Stanisław
Jméno v originále:
Original Name:
Stanisław Skalski
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1941 kapitán (RAF)
05.05.1942 major
DD.MM.1943 podplukovník
DD.MM.1941 Flight Lieutenant
05.05.1942 Squadron Leader
DD.MM.1943 Wing Commander
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
pl.wikipedia.org
forum.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Skalski-Stanislaw-t40930#493215 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Brigádní generál Stanisław Skalski
(27.11.1915 - 12.11.2004)

Stanisław Skalski - nejúspěšnější polský stíhač se narodil 27.11.1915 v rodině agronoma v Kodymě na Ukrajině. V roce 1918 se rodina Skalských odstěhovala do polského Dubna, kde Skalski v roce 1933 absolvoval gymnázium. Poté zahájil studium na vysoké škole politických věd ve Varšavě. Jeho přihláška na vojenskou leteckou školu byla odmítnuta z důvodu neplnoletosti. V roce 1934 získal Skalski pilotní licence skupiny "A" a "B" (větroně). Rok nato přerušil studium a nastoupil do armády. V roce 1936 byl přijat do důstojnické školy letectva v Dęblinu, kde promoval 15.8.1938. Jako podporučík byl zařazen do 142.stíhací letky 4.leteckého pluku v Toruni, která jako součást stíhací perutě III/4 bojovala v září 1939 v rámci armádního letectva armády "Pomorze".Během obranných bojů v září 1939 dosáhl Skalski svá první vítězství. 1 září 1939 absolvoval od rána bojové lety - během prvního letu marně honil Do 17, a odpoledne (kolem 15.30), během společného letu s pchor. Karolem Pniakiem a kpr. Benedyktem Mielczyńskim se zúčastnil sestřelu průzkumného Hs 126 (oficiálně bylo vítězství rozděleno mezi Mieczyńskiego a ppor. Mariana Pisarka, který taktéž utočil na Henschela). Sestřelený Němec nouzově přistál na zoraném poli. Skalski přistál poblíž a vzal německou posádku do zajetí (pilot Oblt. Friedrich Wimmer a pozorovatel Oblt. Siegfried von Heymann z jednotky 3.(H)/21). Opatřil zraněné letce a zároveň je bránil před lynčem místních obyvatel, poté je předal sanitě. Zraněným Němcům zřejmě zachránil život - oba skončili na pár týdnu v zajetí, poté se vrátili k Luftwaffe a válku přežili... Po tomto činu odletěl a po přistání v Toruni odevzdal veliteli základny získané německé mapy. Prvního sestřelu se dočkal až druhý den války, kdy se mu podařilo sestřelit dva stroje Do 17, ale sám se vrátil na základnu s poškozeným PZL P 11c. Další den společně s kpr. Zygmuntem Kleinem, pchor. Pniakiem a ppor. Pawłem Zenkerem sestřelil Hs 126, a potom - již samostatně - sestřelil dalšího Henschela. 4. září společně s kpt. Leśniewskim poškodili Dorniera Do 17. Během dalšího letu toho dne sestřelil střemhlavý bombardér Junkers JU 87. Bylo to poslední vítězství Skalského během zářijové kampaně. Svůj poslední bojový let při obraně vlasti, absolvoval Skalski 17. záři 1939 a poté se s celou jednotkou evakuoval do Rumunska. Během celé zářijové kampaně nalétal celkem 26 hodin bojových a operačních letů.

Skalski unikl internaci v Rumunsku a přes Bejrút se 29 října dostal do Francie. Po krátkém pobytu ve Francii odplul 27. ledna 1940 do Anglie. Po přeškolení u 6. OTU (Operational Training Unit)v Sutton Bridge byl přidělen k 302. polské stíhací peruti která, ale v té době ještě nenabyla operační hotovost. Proto byl na vlastní žádost převelen k 501. stíhací peruti RAF "County of Gloucester", v jejíchž řadách během bitvy o Británii sestřelil 5 německých letadel.
30. srpna sestřelil bombardér Heinkel He 111, hned druhý den zničil jeden Bf 109 a 2. září další dva letouny Bf 109. Během letu 5. září byl letoun Skalského zasažen přesnou palbou Bf 109, střely zasáhly nádrž v trupu a Hurricane okamžitě vzplanul. Pilot raněný do nohy a navíc celý v plamenech musel opustit letoun. Během opouštění stroje narazil Skalski do kormidla a nakrátko ztratil vědomí. Po přistání byl rychle ošetřen a poté převezen do nemocnice specializující se na léčbu popálenin v Basingstoke, kde strávil následujících šest týdnů. Po rekonvalescenci se vrátil do řád 501 perutě a dál úspěšně bojoval - 8 listopadu mu přibyly dva společné sestřely s jinými piloty.

21.12.1940 byl dekorován Stříbrným křížem Virtuti Militari a britským Distinguished Flying Cross. V únoru 1941 byl převelen k 306.polské stíhací peruti.

V létě 1941 získal nad Francii další úspěchy v podobě sestřelených Messrschmittů Bf 109 : 24. července, 19. srpna a 21. srpna hlásil po jednom zničeném jistě, 17. září sestřelil jeden jistě a jeden pravděpodobně.

Přesně po roku služby u 306 perutě je Skalski převelen k polské 316 peruti jako velitel letky "B". Jako pilot Spitfirů s imatrikulací SZ získává další vítězství. 10. dubna 1942 sestřelil jeden FW 190, 25. dubna poškodil Bf 109 a 3. května hlásil pravděpodobný sestřel FW 190. Téhož dne se stává velitelem polské 317.stíhací perutě a je mu byl udělen bar k DFC.

V listopadu1942, po absolvování povinného turnusu bojových letů byl zařazen jako vedoucí výcviku pilotáže k 58. OTU.
Výuku mladých pilotů nevedl dlouho, neboť v lednu 1943 se Skalski hlásí do jednotky pilotů - dobrovolníků určené pro boj v severní Africe. V únoru odplouvá s ostatními piloty PFT (Polish Fighting Team) do Tunisu kde je jmenován velitelem PFT. Po měsíci cesty skupina polských pilotů dorazila 13.března 1943 na letiště Bu Grara.

Polská bojová skupina (Polish Fighting Team - PFT), populárně nazývaný "Skalského Cirkus" byl vytvořený z nejlepších polských pilotů. Do týmu bylo vybráno 15 pilotů, všichni byli dobrovolníci. Byli zařazeni jako letka C do 145. perutě RAF. Kódové označení perutě bylo ZX a polská letka obdržela osobní označení od čísla 1 do čísla 9.

Operační službu PFT začal 17.března 1943. Na začátku používali stíhačky Spitfire Mk. V trop, ale po týdnu přišly nové Spitfiry Mk IX. První úspěch PFT získal 28. března 1943. Letka vedená Skalskim narazila poblíž města Sfax na skupinu Ju 88 doprovázených Bf 109G od II/JG 77. Skalski a další legenda polského letectva por. Horbaczewski sestřelili v tomto střetu po jednom Ju 88. Další sestřelený Bf 109 si Skalski připsal 2. dubna a o dva dny později ještě jeden Bf 109. Dne 6. května poškodil jeden Bf 109 a uzavřel tak skvělé skóre PFT v severní Africe. Během dvou měsíců polští stíhači sestřelili 25 německých a italských letadel. W/Cdr. Skalski získal 3 vítězství, ale neuspěšnějším pilotem se ukázal F/Lt. Eugeniusz Horbaczewski s pěti potvrzenými sestřely.

Po skončení válečných operaci v Africe byly nabídnuty polským pilotům velitelské pozice u perutí RAF v oblasti Středozemního moře. Této možnosti využili tři polští piloti : W/Cdr. Skalski který se ujal velení 601 perutě "County of London ", F/Lt. Drecki velel eskadře 152 perutě a od května 1943 převzal F/Lt. Horbaczewski velení u 43 perutě "China British".Stali se tak jedinými Poláky, kteří měli tu čest velet britským perutím.

Stanisław Skalski tedy neopustil středomořskou válečnou scénu. Od 4.7.1943 do 20.11.1943 velel britské 601.stíhací peruti "City of London" na Maltě, během invazi na Sicílii a do Itálie. Jako pilot této perutě si však nepřipsal žádná další vítězství.
V listopadu, po návratu do Anglie byl jmenován velitelem 131 polského stíhacího křídla v jehož sestavě byly polské 302, 308 a 317 stíhací perutě. Zároveň byl v pouhých 27 letech povýšen do hodnosti majora polského vojenského letectva. Od dubna do srpna 1944 velel 133 stíhacímu křídlu (polské 306, 315 a britská 129 stíhací peruť), s kterým se zúčastnil bojů při vylodění v Normandii. 24.6.1944 zaznamenal dva sestřely strojů Bf 109, byla to jeho poslední vítězství během II. sv. války. Zmiňované dva sestřely jsou poněkud kuriózní - Skalski je dosáhl aniž by musel sáhnout na spoušť, přiblížil se ke dvojici Messerschmittů které zcela překvapil a Němci ve snaze uniknout do sebe narazili ...Polský pilot velel křídlu do poloviny července 1944, poté předal velení svému kamarádovi z letecké školy v Dęblině Janu Zumbachowi. Během služby u 133. stíhacího křídla byl vyznamenán Zlatým křížem Virtuti Militari.

V říjnu 1944 odjel do USA, kde absolvoval Command and General Staff College ve Fort Lesvenworthu. Po jejím úspěšném dokončení se podobně jako Witold Urbanowicz, pokoušel dostat na stáž k americkým jednotkám bojujících v jihozápadním Pacifiku, ale byl předčasně odvolán do Anglie. Zde byl zařazen k 11. stíhací skupině jako operační důstojník. 25. května 1945 byl vyznamenán britským Distinguished Service Order. Po skončení války plnil různé funkce u britského letectva v Německu. I přes nabídky atraktivních postů u RAF se Skalski 8. června 1947 vrací do Polska.

Stanisław Skalski ukončil svou službu v Polském letectvu jako major a anglický Wing Commander. Byl vyznamenán Zlatým křížem Virtuti Militari, Stříbrným křížem Virtuti Militari, čtyřikrát Krzyżem Walecznych, Krzyżem Grunwaldu III třídy dále britskými - Distinguished Service Order a třikrát Distinguished Flying Cross (jako jediný Polák). Dle "listy Bajana" sestřelil samostatně 18, a společně s jinými piloty 3 letouny, což znamená, že byl nejúspěšnějším polským stíhačem.

Po návratu do vlasti, hlásí Skalski ochotu vstoupit do služby v polské armádě - takzvané "lidové". Je přijat s nedůvěrou, no nicméně je 24. června 1947 zařazen jako inspektor techniky pilotáže na velitelství letectva.
Brzy však pocítí, stejně jako mnoho dalších důstojníků, strašné represe komunistické vlády. 4. června 1948 je zadržen, na základě vykonstruovaných důkazů obviněn ze špionáže a 7. dubna 1950 je odsouzen k trestu smrti, ztrátě občanských práv a propadnutí veškerého majetku.

Výrok však nebyl vykonán, snad z obavy před mezinárodním skandálem, který by jistě přišel po popravě válečného hrdiny. Strávil šest dlouhých let v cele smrti čekáním na vykonání rozsudku. V tomto čase napsal svou jedinou knížku "Czarne krzyże nad Polską" (Černé kříže nad Polskem - vzpomínky na zářijovou kampaň 1939). Během věznění byl přesvědčován k napsání žádosti o milost - což trvale odmítal a svým katům se nepodřídil.

29.ledna 1951 je trest smrti zmírněn na doživotí. Teprve 20. dubna 1956 je propuštěn z vězení a rehabilitován. Takovým způsobem se komunisti poděkovali navrátivším se vojákům ze západu, za jejich hrdinství a těžkou službu pro vlast...

Po propuštění na svobodu obdržel Skalski nabídku k návratu do letectva, kterou odmítl. V hodnosti majora byl převeden do zálohy a čas strávený ve vězení mu byl započten jako služba v armádě. Po změnách v říjnu 1956 byl stejně jako mnoho dalších důstojníků PSZ (Polská armáda na západě) povolán zpět do armády a byl zaměstnán ve štábu vojenského letectva a protiletecké obrany. 20. června 1968 se stal generálním sekretářem Polského aeroklubu. V dubnu 1972 byl na vlastní žádost penzionován a odešel do zálohy. 15.září 1988 rozhodnutím Rady státu byl jmenován brigádním generálem. Po úpadku komunismu se věnoval politice a dvakrát neúspěšně kandidoval do parlamentu. Stanisław Skalski zemřel 12. listopadu 2004 ve varšavské vojenské nemocnici .


Janowicz K.: Stanisław Skalski - Militaria XX Wieku nr 1/2004
Grabowski F.: Gen. bryg. pil. Stanisław Skalski - Militaria i Fakty 2/2005
Cynk J. B.: Polskie Siły Powietrzne w wojnie 1939-1943, AJ-Press, Gdańsk 2001 ISBN: 83-7237-089-3
Cynk J. B.: Polskie Siły Powietrzne w wojnie 1943-1945, AJ-Press, Gdańsk 2002 ISBN: 83-7237-100-8
Skalski S.: Czarne krzyże nad Polską, Wydawnictwo MON, Warszawa 1985
W. Król : Zarys dzialań polskiego lotnictva w Wielkiej Brytanii 1940-1945, WKiL Warszawa 1990,ISBN 83-206-0852
URL : https://www.valka.cz/Skalski-Stanislaw-t40930#160974 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Osobní letoun P-51 Mustang Mk.III (FZ152/SS) Stanisława Skalského v době kdy velel 133. polskému stíhacímu křídlu. Dle zavedeného zvyku u RAF měl pilot ve funkci velitele wingu nárok na použití libovolných písmen pro kódové označení svého stroje. Stanisław Skalski použil jako označení letounu své iniciály SS.
Fotografie byla pořízená 4. května 1944 na základně Coolham.
URL : https://www.valka.cz/Skalski-Stanislaw-t40930#160986 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Fotografie stejného P-51 Mustang Mk.III (FZ152/SS) Stanisława Skalského ze dne 18.6.1944 na základně Coolham. Letoun je pouze navíc opatřen invazními pruhy.
URL : https://www.valka.cz/Skalski-Stanislaw-t40930#160987 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Stanisław Skalski v kabině svého P-51 Mustang Mk.III (FZ152/SS). Pod kabinou jsou patrná označení dosažených vítězství (v podobě miniatur německých železných křížů) a vlaječka Wing Commandera.
URL : https://www.valka.cz/Skalski-Stanislaw-t40930#160988 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Známá fotografie dvou polských síhacích es. Vlevo Wg/Cdr Stanisław Skalski, vpravo Sqn/Ldr Eugeniusz Horbaczewski na letišti Ford v červnu 1944, u příležitosti převzeti Distinguished Flying Cross.
Oba piloti mají nad levou kapsou uniformy polský pilotní odznak a několik stužek vyznamenání (Virtuti Militari, Válečný kříž, DFC). Horbaczewski má na levé kapse znak PFT (Polish Fighting Team). Skalski má na stejné kapse uniformy znaky 601 perutě “County of London “, PFT (Polish Fighting Team) a zřejmě polské 306 stíhací perutě. Nejvíce mě zaujala pravá kapsa uniformy Skalského - je na ní připnut (s největší pravděpodobnosti) československý předválečný pilotní odznak.

P.S. máte někdo nějaké info jak k Čs. piloťáku Skalski přišel?
URL : https://www.valka.cz/Skalski-Stanislaw-t40930#259461 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pokus o sestavení tabulky vítězství Skalského.

poznámka: vycházel jsem z mnoha jak tištěných, tak internetových zdrojů ale i z fotokopií autentických materiálu (díky Stary). Dle těchto všech zdrojů - navzájem se lišících, je v dnešní době dost velký problém sestavit pravdivou a skutečně konečnou tabulku vítězství slavného stíhače. Táto tabulka je opravdovým kompromisem mezi všemi udávanýmí údaji.

Datum: Sestřel: Místo sestřelu: Pravděpodobný: Poškozený: Jednotka: Na letounu: Poznámka:
2.9.1939 Dornier Do 17 Lisewo-Chełmża
 
 
142 Eskadra Myśliwska P.11c ("66")
2.9.1939 Dornier Do 17 Lisewo-Chełmża
 
 
142 Eskadra Myśliwska P.11c ("66")
3.9.1939 Henschel Hs 126 Koronowo
 
 
142 Eskadra Myśliwska P.11c ("66")
3.9.1939 1/4Henschel Hs 126
 
 
 
142 Eskadra Myśliwska P.11c ("66") 1/4 - společný sestřel
4.9.1939
 
 
 
Dornier Do 17 142 Eskadra Myśliwska P.11c ("66")
4.9.1939 Junkers Ju 87 Inowrocław
 
 
142 Eskadra Myśliwska P.11c ("66")
30.8.1940 Heinkel He 111 Zap. Herney Bay
 
 
501. peruť Hawker Hurricane Mk.I (P2760 SD-?)
30.8.1940
 
Zap. Herney Bay
 
Heinkel He 111 501. peruť Hawker Hurricane Mk.I (P2760 SD-?)
31.8.1940 Messerschmitt Bf 109 Hornchurch
 
 
501. peruť Hawker Hurricane Mk.I (P5194, SD-J)
1.9.1940
 
Tunbridge Wells
 
Messerschmitt Bf 110 501. peruť Hawker Hurricane Mk.I (P2760 SD-?)
2.9.1940 Messerschmitt Bf 109 Maidstone-Ashford
 
 
501. peruť Hawker Hurricane Mk.I (V7230, SD-H)
2.9.1940 Messerschmitt Bf 109 Maidstone-Ashford
 
 
501. peruť Hawker Hurricane Mk.I (V7230, SD-H)
8.11.1940 1/3 Messerschmitt Bf 109 Croydon
 
 
501. peruť Hawker Hurricane Mk.I (V6723 SD-?) 1/3 - společný sestřel
8.11.1940 1/3 Messerschmitt Bf 109 Croydon
 
 
501. peruť Hawker Hurricane Mk.I (V6723 SD-?) 1/3 - společný sestřel
24.7.1941 Messerschmitt Bf 109 Gravelines
 
 
306. peruť Supermarine Spitfire Mk.II (UZ-Y)
19.8.1941 Messerschmitt Bf 109 Jih. Gravelines
 
 
306. peruť Supermarine Spitfire Mk.II (UZ-Y)
21.8.1941 Messerschmitt Bf 109 Vych. St.Omer
 
 
306. peruť Supermarine Spitfire Mk.II (P8549, UZ-K)
17.9.1941 Messerschmitt Bf 109 Lene
 
 
306. peruť Supermarine Spitfire Mk.V (AD311, UZ-N) ?
17.9.1941
 
Dunkirk Messerschmitt Bf 109
 
306. peruť Supermarine Spitfire Mk.V (AD311, UZ-N) ?
10.4.1942 Focke-Wulf Fw 190 Boulogne
 
 
316. peruť Supermarine Spitfire Mk.V (LB646, SZ-R)
25.4.1942
 
 
 
Messerschmitt Bf 109 316. peruť Supermarine Spitfire Mk.V (LB646, SZ-R)
3.5.1942
 
 
Focke-Wulf Fw 190
 
316. peruť Supermarine Spitfire Mk.V (LB646, SZ-R)
28.3.1943 Junkers Ju 88 Sfax
 
 
Polish Fighting Team Supermarine Spitfire Mk.IX (EN459, ZX-1)
2.4.1943 Messerschmitt Bf 109 El Hamma
 
 
Polish Fighting Team Supermarine Spitfire Mk.IX (EN459, ZX-1)
4.4.1943 Messerschmitt Bf 109 Tunis-Gabes
 
 
Polish Fighting Team Supermarine Spitfire Mk.IX (EN315, ZX-6)
24.6.1944 Messerschmitt Bf 109 Tilliers
 
 
133. křídlo North American Mustang Mk.III (FZ152, SS)
24.6.1944 Messerschmitt Bf 109 Tilliers
 
 
133. křídlo North American Mustang Mk.III (FZ152, SS)


Zdroje:

Kutzner J.:Śmierć asa, Skrzydlata Polska 2004, nr 11.
Luftwaffe nad Polską / Marius Emmerling. [T. 1]. - Gdynia : "Armagedon", Gdynia 2002. - ISBN 83-911393-6-0
Luftwaffe nad Polską / Marius Emmerling. [T. 2]. - Gdynia : "Armagedon", Gdynia 2005 - ISBN 83-918106-4-X
Janowicz K.: Stanisław Skalski - Militaria XX Wieku nr 1/2004
Grabowski F.: Gen. bryg. pil. Stanisław Skalski - Militaria i Fakty 2/2005
Cynk J. B.: Polskie Siły Powietrzne w wojnie 1939-1943, AJ-Press, Gdańsk 2001 ISBN: 83-7237-089-3
Cynk J. B.: Polskie Siły Powietrzne w wojnie 1943-1945, AJ-Press, Gdańsk 2002 ISBN: 83-7237-100-8
Skalski S.: Czarne krzyże nad Polską, Wydawnictwo MON, Warszawa 1985
W. Król : Zarys dzialań polskiego lotnictva w Wielkiej Brytanii 1940-1945, WKiL Warszawa 1990,ISBN 83-206-0852
Kutzner J. : Zwycięstwa pilotów myśliwskich Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie 1940-1945 - ISBN-10: 838610080X
Sken dokumentu – The National Archives : Polish fighter pilots archievements during the second world war 1.9.39 – 6.5.1945

historie-asow.elk.com.pl
https://pspbis.fm.interia.pl/cs.htm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisław_Skalski
www.topsid.com
URL : https://www.valka.cz/Skalski-Stanislaw-t40930#259463 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Co se týče jeho sestřelů tak největší problém je v těch dosažených ještě v Polsku a v trojici z 5. září 1940, kdy byl sestřelen. Ještě před tím měl však sám zničit tři německé letouny, vinou zranění však nemohl podat bojové hlášení a požádal jednoho z pilotů jednotky, který ho navštívil v nemocnic, aby to udělal za něj. Není však jasné, zda se tak stalo a zda byla tato vízězství uznána, případně v jaké kategorii (zničen - pravděpodobně - poškozen). Proto se tato vítězství někdy v jeho skóre objevují a někdy ne.


Pramen:
Shores C., Williams C.: Aces High, Grub Street , London, 1994
URL : https://www.valka.cz/Skalski-Stanislaw-t40930#259628 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more