Baur, Johann

     
Příjmení:
Surname:
Baur Baur
Jméno:
Given Name:
Johann Johann
Jméno v originále:
Original Name:
Johann Peter "Hans" Baur
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
SS-Gruppenführer a generálporučík policie SS-Gruppenführer and Lieutenant General of the Police
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.06.1897 Ampfing /
19.06.1897 Ampfing /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.02.1993 Herrsching
17.02.1993 Herrsching
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: Flugstaffel „Reichsregierung“ (vládní letka) Commander of the Flugstaffel „Reichsregierung“ (government flight squadron)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- německé eso na dvoumístném stroji 1. sv. v. se 6 sestřely
- osobní pilot Adolfa Hitlera
- german two-seater ace of WW1 with 6 claims
- Adolf Hitler's personal pilot
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hans_Baur
http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Baur_%28Pilot%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Baur
URL : https://www.valka.cz/Baur-Johann-t41110#487419 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Baur Baur
Jméno:
Given Name:
Johann Johann
Jméno v originále:
Original Name:
Johann Peter "Hans" Baur
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
20.07.1928 Flugkapitän
01.04.1933 DLV-Fliegerkapitän
14.10.1933 SS-Standartenführer
DD.MM.1934 Major der Schutzpolizei
09.09.1934 SS-Oberführer
20.04.1941 Oberst der Schutzpolizei
30.01.1944 SS-Brigadeführer a Generálmajor policie
24.02.1945 SS-Gruppenführer a generálporučík policie
20.07.1928 Flugkapitän
01.04.1933 DLV-Fliegerkapitän
14.10.1933 SS-Standartenführer
DD.MM.1934 Major der Schutzpolizei
09.09.1934 SS-Oberführer
20.04.1941 Oberst der Schutzpolizei
30.01.1944 SS-Brigadeführer and Major General of the Police
24.02.1945 SS-Gruppenführer and Lieutenant General of the Police
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hans_Baur
de.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Baur
URL : https://www.valka.cz/Baur-Johann-t41110#487420 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei Johann "Hans" Baur
- osobný pilot Adolfa Hitlera
Po vychodení reálky v Mníchove (Ludwigsrealschule) nastupuje mladý Hans Baur na obchodnú školu, ktorú končí výučným listom obchodníka. V čase vypuknutia prvej svetovej vojny má Baur práve osemnásť rokov, čo mu umožňuje prihlásiť sa do armády ako dobrovoľník. Zaradený je najskôr k poľnému delostrelectvu, krátko na to je však preradený do leteckého kurzu. Pilotovať lietadlo sa naučí na letisku Gersthofen/Gablingen bei Augsburg, kde bola dislokovaná časť, resp. pododdiel leteckej školy Schleißheim. Po skončení leteckého výcviku lieta najskôr ako pilot-delostrelecký pozorovateľ a v roku 1918 je zaradený do jednotky FA 295 (Feldfliegerabteilung). Spoločne so svojim pozorovateľom, ktorým bol Georg Ritter von Hengl, vykonajú do skončenia vojny v roku 1918 celkovo 160 letov, pri ktorých sa im na ich stroji Hannover CL.III podarí za tri mesiace (17.7.1918 - 29.10.1918) zostreliť šesť nepriateľských lietadiel a ďalšie tri zostrely im nie sú oficiálne priznané, pretože neboli potvrdené. Za tieto výkony je mu udelený Železný kríž I. triedy (Eisernes Kreuz I. Klasse) a Bavorská medaila za odvahu (Bayerische Tapferkeitsmedaille), ktorá bola nazývaná "Pour le Mérite pre poddôstojníkov".


Po skončení vojny vstupuje do Freikorps Epp. Od roku 1921 do 1923 je zamestnaný ako kuriérny pilot v Bavorskej leteckej pošte (Bayerischen Luft-Lloyd). V rokoch 1924 až 1925 je pilotom v továrni Junkers, kde pre firmu absolvuje predvádzací okružný let okolo Nemecka na lietadle Focke-Wulf A-16c. Dva stroje tohto typu (D-658, D-659) zakúpili Junkers Luftverkehr AG v roku 1925, vybavili ich svojimi motormi L1 a označili ich A16b. Obe lietadlá boli odovzdané leteckej spoločnosti Lufthansa v roku 1926 a v roku 1928 po montáži výkonnejšieho motora Siemens Sh 12 boli preznačené na A16c.


V roku 1926 prechádza do čerstvo založenej Lufthansy aj Baur a stáva sa tak jedným z jej šiestich pilotov. V roku 1928 pilotuje otvárací let na trati Mníchov-Miláno-Rím a dňa 1.4.1931 (spoločne s Adolfom Doldim) prvý let na trati Berlín-Mníchov-Rím. Postupne sa vypracúva na jedného z najlepších pilotov tejto leteckej spoločnosti, keď v roku 1931 má za sebou stý let ponad Alpy (celkovo ich absolvoval 160) a v roku 1933 získava označenie Letecký milionár Lufthansy (Luftmillionär der DLH), pretože takýto počet kilometrov odlietal na pravidelnývch leteckých linkách.


Práve preto, že patrí medzi najlepších pilotov najíma Baura v marci 1932 NSDAP ako pilota pre Adolfa Hitlera pre jeho plánované cesty po Nemecku počas predvolebnej kampane pred prezidentskými voľbami. Od 1.2.1933 Lufthansa oficiálne prideľuje Hansa Baura do stálej služby u Hitlera a od tej doby je až do roku 1945 jeho prvým osobným pilotom, pričom sa postupne dostáva do najužšieho kruhu Hitlerových spolupracovníkov. Z Hitlerovho poverenie vytvára "vládnu letku" (Flugstaffel "Reichsregierung"), spočiatku vybavenú len Junkersmi Ju-52, neskôr však aj modernými štvormotorovými Fw-200 Condor. Hodnostne postupuje už v roku 1933, kedy po vstupe do SS dostáva hodnosť SS-Standartenführer a na Hitlerov príkaz je zároveň zaradený do stavu ríšskej bezpečnostnej služby SD (Sicherheitsdienst). Hoci teda s činnosťou tejto organizácie nemá vôbec nič spoločné, na konci vojny má už hodnosť Generalleutnant der Polizei (povýšený 22.12.1944).


Počas celej vojny lietal s Hitlerom v Nemecku a na front, pilotoval lietadlo cestou na stretnutie s Mussolinim, vozil korunované i nekorunované hlavy či ministrov a bol to tiež on, kto na tajný Hitlerov príkaz dopravil Joachima von Ribbentropa v roku 1939 do Moskvy, kde došlo k podpisu Nemecko-Sovietskeho paktu Molotov-Ribbentrop.


Vďaka tomu, že patrí medzi Hitlerových najbližších spolupracovníkov, dostáva k dispozícii aj v tom čase vzácny farebný film a natáča kamerou nikým necenzurované zábery Hitlera pri rôznych príležitostiach (časť týchto záberov sa dochovala do súčasnosti). Tak vznikli napr. zábery zo stretnutia s Benitom Mussolinim v Ríme alebo záznam krátkej cesty do práve okupovaného Paríža 28.6.1940. Práve tieto zábery sú veľmi raritné, pretože je to jediný dochovaný farebný film, na ktorom je Hitler zachytený pri návšteve a rozhovore so zranenými nemeckými vojakmi. Nemecká propaganda totiž pre udržanie bojového ducha obvykle nepovoľovala filmovať stretnutia, na ktorých bolo vidieť poranených či zmrzačených vojakov.


Posledný rozkaz, ktorý Baurovi dáva Hitler pred svojou samovraždou znie dopraviť z Berlína obkľúčeného sovietskou armádou Martina Bormanna. Pri pokuse o prerazenie obkľúčenia však utrpí Baur poranenie nohy a je zajatý Červenou armádou. Jeho zranenie kvôli neposkytnutiu potrebnej zdravotnej starostlivosti prerastie až do gangrény, v dôsledku čoho je mu noha amputovaná.


Následných 10 rokov strávi Hans Baur vo väzniciach NKVD, ktorej príslušníci ho aj za použitia mučenia opakovane a donekonečna vypočúvajú, pretože majú podozrenie, že Baur na poslednú chvíľu Hitlera i Bormanna vyviezol z obkľúčeného Berlína. V roku 1955 je prepustený a usádza sa v Herrschingu am Ammersee.


V roku 1971 publikuje svoje memoáre pod názvom S mocnými medzi nebom a zemou (Mit Mächtigen zwischen Himmel und Erde). Zomiera vo veku 95 rokov a pochovaný je v Mníchove na cintoríne Westfriedhof.


zdroje:
Eberle, H.; Uhl M.: Kniha Hitler, IKAR 2006
vlastné poznámky
URL : https://www.valka.cz/Baur-Johann-t41110#158486 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Baur (vľavo) s Heinrichom Himmlerom.
URL : https://www.valka.cz/Baur-Johann-t41110#158487 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more