Husník, Antonín

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ing. Antonín Husník


(1894-1948)Letecký kontruktér (Aero, po válce Let)Absolvent reálného gymnázia v Hradci Králové a ČVUT v Praze, během studia se stal spoluzakladatelem a organizátorem Českého aviatického klubu.


Březen 1915 - důstojník technické služby letectva na ruské a italské frontě
Listopad 1918 - vstup do Čs. armády v hodnosti poručíka vzduchoplavectva a stal se příslušníkem leteckého sboru.
Leden 1920 - demobilizován a nastoupil do podniku Aero, zastával zde funkci zástupce hlavního konstruktéra
Jaro 1924 - šéfkonstruktér a technický ředitel firmy.


Do konce roku 1938 navrhl přes 50 letadel, z nich osm bylo zavedeno do výzbroje československého letectva. V letech 1939-1945 se podílel na odboji jeho finančním zaopatřením a zpravodajskou činností.


Po osvobození se stal členem Leteckého poradního sboru při hospodářské radě vlády, řídil sloučení leteckých podniků (s vyjímkou továrny Avia) do fimy Let, měl se stát jejim generálním ředitelem. V létě 1948 však tragicky zahynul při letecké katastrofě.
URL : https://www.valka.cz/Husnik-Antonin-t41833#164151 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Společně s ing. Antonínem Vlasákem zkonstruoval :
Aero Ae-02
Aero Ae-04
Aero A-14
Aero A-15
Aero A-26


Po jeho vedením vznikly konstrukce:
Aero A-11
Aero A-11N
Aero A-12
Aero A-18
Aero A-21
Aero A-25
Aero A-29
Aero A-30
Aero A-32
Aero A-42
Aero A-100
Aero A-101
Aero A-125
Aero A-211
Aero A-230
Aero A-300
Aero A-304
Aero A-330
Aero Ab-11
Aero Ab-30
Aero Ab-101
Aero Ab-111
Aero AP-32
Aero APb-32
URL : https://www.valka.cz/Husnik-Antonin-t41833#164158 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

FotografieZdroj: www.fronta.cz
URL : https://www.valka.cz/Husnik-Antonin-t41833#317178 Version : 0
Ing. Antonín Husník was after 1945 appointed director of the department of the Aircraft when the department of Aircraft and vehicles of Czechoslovak plants fabricated metal and engineering national company (ČZKS n. p.)
Technical officer separation of Aircraft in the department of Aircraft and vehicles of Czechoslovak plants fabricated metal and engineering national company (ČZKS n. p.) was ing. Vladimír Karmazín.

At the beginning of 1947 established ČZKS n. p. for the coordination of the development of aircraft, aircraft engines and aviation accessories Aviation advisory body (the LPO).
Its members were:
ing. Antonin Julínek (chairman of the LPS and the chief director of ČZKS n. p.),
prof. ing. Jan Košťál (head of the institute of internal combustion engines CTU),
prof. ing. Ladislav Miškovský (professor of the Czech technical university, hereinafter CTU),
prof. ing. dr. Rudolf Pešek (professor of Czech technical university),
prof. ing. Jaroslav Šolín (professor of Czech technical university),
ing. Oldřich Růžička (second deputy director of the CSA. n. p.),
ing. Zdenek Kalva (director of the department of Aerospace sale (LP) ČZKS n. p.),
ing. Joseph Kurzweil (referent department LP ČZKS n. p.),
ing. Antonín Husník (director of the department of Aircraft ČZKS n. p.) ing. Vladimír Karmazín (technical officer department of Aircraft ČZKS n. p.),
ing. Zdeněk Růzha (superior council of Scientific institute of aerospace, to further VLÚ),
mjr. Bojislav Flum (head, II. department – motor VLÚ),
ing. Stefan Šmela (deputy corporate director of the Automotive plants, national enterprise, on the RAPID),
ing. dr. Miroslav Hajn (the designer of the RAPID),
ing. Jindřich Šimůnek (deputy corporate director of the Air races national company, further LZNP),
ing. Francis Nrgl (race director LZNP, race Jinonice),
Jan Anderle (factory pilot LZNP),
ing. Francis Štýdl (PAL. n. p., and a trustee for the auxiliary aviation industry).
In October of 1948 replaced the colonel. ing. Bojislava Fluma mjr. ing. Josef Veselý (VLÚ). The LPO was designed by ing. Husník 21. march 1948 Ladislav Cockroach (factory pilot RAPID, the plant Otrokovice) and doc. ing. Miloslav Polák (associate professor VŠT dr. E. Beneš in Brno), the Cockroach was a member of the LPO adopted at the first meeting in 1949.

The circular of the director of the ČZKS n. p of 16. September 1947 issued a Directive for the coordination and improvement of product development in the national metal industry, appointed by the trustees of the development, set up a working commission for the development, set up development centers, and established advisory councils for the development.
Responsible manager of the programme for the development of the aircraft was appointed ing. Antonín Husník (director of the department of Aircraft ČZKS n. p.),
responsible manager of the programme for the development of engines ing. Francis Nrgl (race director LZNP, race Jinonice),
responsible manager of the programme for the development of aero accessories ing. Francis Štýdl (PAL. n. p.),
responsible manager of the programme for the development of combustion turbines by prof. ing. Ladislav Miškovský (professor of Czech technical university).

Ing. Antonín Husník and ing. Vladimír Karmazín flew in an aeroplane D-44A.233 characters D-78 (originally C-103A, OK-ADF) with the crew šrtm. Václav Cress (pilot), rtm. Jan Paduch (rtg), bronze. asp. Josef Kroulík (navigator) to Liberec and the aircraft in dense fog crashed on the slopes of Ještěd. After the crash he could Ing. Antonín Husník to pull the fatally injured passengers from the wreckage of the plane and walk to the road. With burns to transport the car to the liberec hospital, where 26. August 1948 of his injuries he succumbed to. All the others succumbed to the injuries her in the day of the accident 20. August 1948. Another passenger was probably ing. Václav Brabec, his fate is not aware of further details.
Subsequently, the leadership of the department of Aircraft ČZKS n. p commissioned by ing. Alexander Böttner.

own findings from the National archive in Prague, fund ČZKS

www.fronta.cz

http://www.alef-investigation.cz/?mn_post=51

www.kvlhrvacovcerna.estranky.cz
.
URL : https://www.valka.cz/Husnik-Antonin-t41833#471226 Version : 0

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Letecký poradní sbor při hospodářské radě vlády a Letecký poradní orgán ČZKS n. p. byly dvě rozdílné instituce. Antonín Husník byl členem Leteckého poradního orgánu a nikoliv Leteckého poradního sboru při hospodářské radě vlády.
vlastní poznatky z Národního archívu Praha, fond ČZKS
URL : https://www.valka.cz/Husnik-Antonin-t41833#471228 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more