Main Menu
User Menu

Military history website

HODNOST - Japonská armáda

členové uživatelské skupiny japonská armáda na válce.cz

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Japonská armáda


Hodnostní skupina Japonské armády, jejíž členové jsou v rámci serveru válka.cz nositeli výložek japonské armády z dob druhé světové války sdružuje zájemce o vojenskou historii země Vycházejícího slunce.
Japonská armáda byla vybrána jako zástupný symbol ozbrojených sil jenž se stal dědicem samurajských tradic po reformách Meidži po nichž se zrodila císařská armáda a císařské námořnictvo.


Skupina své články a příspěvky směřuje především k historii japonských ozbrojených sil mezi reformami Meidži a kapitulací Japonského císařství v WWII. Samoržejmě vítáme i články týkající se existence válečnické vrstvy samurajů jako nositelů tradic na něž císařské ozbrojené síly navazují. Předmětem naší činnosti jsou popisy bitev, výzbroje a válečníků japonských ozbrojených sil. Nejsme žádní popírači historie a zajímají nás i případné válečné zločiny. Jako zájemce o historii nás zajímají skutečná fakta a nikoli propaganda snažící s překroutit historickou skutečnost dle záměrů nějaké ideologie.


kandidáti na členství v této naší elitní skupině obávaných válečníků nechž se hlásí o členství: menu Uživatelské skupiny/ HODNOST - Japonská armáda


Seznam řádů a vyznamenání
URL : https://www.armedconflicts.com/clenove-uzivatelske-skupiny-japonska-armada-na-valce-cz-t41993#165277Version : 0
MOD