Main Menu
User Menu

Military history website

HODNOST - Heer, Kriegsmarine, Luftwaffe a Bundeswehru

Pravidla a základní informace o hodnostních skupinách německých ozbrojených sil na válce.cz

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Německé ozbrojené síly


Hodnostní skupiny ozbrojených sil Německa jsou na serveru válka.cz zastoupeny složkami:
pozemní armádou - Heer
válečným námořnictvem - Kriegsmarine
vzdušnými silami - Luftwaffe
jejichž členová nosí odpovídající hodnostní výložky dle příslušnosti k dané složce.


Příslušníky německých ozbrojených sil sdružuje zájem o vojenskou historii této země, která se stala významným činitelem v obou světových válkách 20. století. Věnují své úsilí psaní především té části historie Německa počínaje vznikem sjednoceného státu přes WWI až konce WWII. Samozřejmě vítáme i texty o dobách před sjednocením či o aktivitách během Studené války. Předmětem naší činnosti jsou popisy bitev, výzbroje a osudů příslušníků ozrojených sil Německa. Nejsme žádní popírači historie a zajímají nás i případné válečné zločiny. Jako zájemce o historii nás zajímají skutečná fakta a nikoli propaganda snažící s překroutit historickou skutečnost dle záměrů nějaké ideologie.


Kandidáti na členství v některé z váše zmíněných složek nechť jsou si vědomi i dobrovolného závazku vyplývající ze silného početního zastoupení mezi hodnostmi války.cz a to být příkladem ostatním na válce.cz. Např. za méně závažné provinění proti pravidlům serveru nemusí dojít k odsouzení popravčí četou, ale takřka jistě dojde k ukončení členství v německých ozbrojených složkách. Snaha být mezi nejlepšími možná končí získáním putovního Poháru Hodnosti války.cz, ale začíná tím, že jsme tvrdí sami k sobě a pilnou a usilovnou prací na rozvoji serveru.


Seznam řádů a vyznamenání Německých hodnostních skupin na válce.cz
URL : https://www.armedconflicts.com/Pravidla-a-zakladni-informace-o-hodnostnich-skupinach-nemeckych-ozbrojenych-sil-na-valce-cz-t41994#165293Version : 0
MOD