Bratislava

     
Název:
Name:
Bratislava Bratislava
Originální název:
Original Name:
Bratislava
Další názvy:
Other Names:
latinsky Posonium, řecky Istropolis, maďarsky Pozsony, německy Pressburg, Prešpurk či Prešporok, slangově též Blava.
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
- -
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°09'00.16"N 17°07'17.39"E
Místní části:
Local Municipalities:
Staré Mesto, Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Nové Mesto, Rača, Vajnory, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo
První písemná zmínka:
First Written Reference:
907
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Stará radnice
Michalská brána
Konkatedrála svatého Martina
Františkánský kostel
Kostel svaté Alžběty
Arcibiskupský palác
Primaciální palác
Bratislavský hrad
Devínský hrad
Muzea:
Museums:
Muzeum města Bratislavy
Muzeum zbraní
Muzeum farmacie
Slovenské národní muzeum
Archeologické muzeum
Přírodovědecké muzeum
Muzeum dopravy
Lodní muzeum
Galerie města Bratislavy
Slovenská národní galerie
City Museum
Museum of Weapons
Pharmacy Museum
Slovak National Museum
Archaeological Museum
Natural History Museum
Museum of Transport
Boat Museum
City Gallery of Bratislava
Slovak National Gallery
Osobnosti:
Personalities:
Bacílek Karol
Bakoš Štefan
Benka-Rybár Andrej
Bielik Ernest
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
Hlavní město Slovenské republiky The capital of the Slovak Republic
Zdroje:
Sources:
http://visit.bratislava.sk/index.asp
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bratislava
http://www.bratislava.sk/
URL : https://www.valka.cz/Bratislava-t43694#388177 Version : 0
Bratislava

V období 1.republiky hlavní město Země slovenské, sídlo dvou politických a dvou soudních okresů.

Sčítání lidu v roce 1930: 123 844 obyvatel (z toho 10 osob cikánské národnosti, 60 013 osob československé národnosti, 18 890 osob maďarské národnosti, 32 801 osob německé národnosti, 56 osob polské národnosti, 12 osob rumunské národnosti, 199 osob ruské národnosti, 111 osob srbochorvatské národnosti a 4 747 osob židovské národnosti)

     
Název posádky: Bratislava
Datum zřízení : 01.1919
Vojenské objekty :
Name of Garisson: Bratislava
Date of establishment : 01.1919
Utility :Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Bratislava-t43694#172785 Version : 0
     
Období Jednotky a úřady umístěné v posádce :
Československo
1918 - 1939
10.1919-09.1925 - Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
09.1919-XX.XXXX - Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
06.1920-09.1925 - Velitelství zemského dělostřelectva pro Slovensko
09.1925-XX.XXXX - Velitelství zemského dělostřelectva v Bratislavě
01.1922-09.1925 - Velitelství zemského ženijního vojska pro Slovensko
09.1925-12.1936 - Velitelství zemského ženijního vojska v Bratislavě
09.1934-XX.XXXX - Velitelství zemského letectva v Bratislavě
09.1936-01.1938 - Velitelství Sedmého sboru
11.1928-01.1938 - Velitelství Deváté divise
01.1938-XX.XXXX - Velitelství Deváté pěší divise
01.1938-XX.XXXX - Velitelství Třetí rychlé divise
01.1921-XX.XXXX - Velitelství Třetí jezdecké brigády
06.1920-12.1937 - Velitelství Sedmnácté pěší brigády
01.1938-XX.XXXX - Velitelství Třetí motomechanisované brigády
11.1928-12.1937 - Velitelství Deváté polní dělostřelecké brigády
10.1920-XX.XXXX - Pěší pluk 23
11.1920-01.1921 - Pěší pluk 39
01.1930-XX.XXXX - Pěší pluk 39
09.1935-09.1938 - Rota Pluku útočné vozby 3
07.1938-XX.XXXX - Hraničářský prapor 50
09.1936-XX.XXXX - Dělostřelecký pluk 9
10.1920-01.1923 - Lehký dělostřelecký pluk 54
01.1923-09.1936 - Dělostřelecký pluk 54
07.1920-01.1923 - Hrubý dělostřelecký pluk 109
01.1923-XX.XXXX - Dělostřelecký pluk 109
07.1920-09.1920 - II. oddíl Hrubého dělostřeleckého pluku 126
07.1920-01.1923 - Baterie Protiletadlového dělostřeleckého pluku 151
01.1923-01.1924 - Baterie Dělostřeleckého pluku 151
01.1924-10.1924 - Dělostřelecký oddíl 153
10.1924-XX.XXXX - Dělostřelecký pluk 153
07.1920-10.1920 - Baterie Horského dělostřeleckého pluku 205
07.1920-10.1920 - Baterie Těžkého kanónového pluku 301
10.1936-XX.XXXX - Remontní baterie 9
01.1927-10.1933 - Eskadrona Jezdeckého pluku 3
06.1922-10.1922 - Eskadrona Jezdeckého pluku 7
09.1933-01.1936 - Jezdecký pluk 11
01.1936-XX.XXXX - Dragounský pluk 11
09.1933-09.1935 - Eskadrona obrněných automobilů 3
09.1933-08.1935 - Vozatajská eskadrona 9
09.1933-05.1935 - Vozatajská eskadrona 10
09.1933-XX.XXXX - Vozatajská eskadrona 13
09.1937-XX.XXXX - Vozatajská eskadrona 18
10.1920-XX.XXXX - Ženijní pluk 4
08.1934-XX.XXXX - Ženijní pluk 6
01.1922-05.1924 - Vodní prapor
05.1924-08.1934 - Mostní prapor
08.1934-10.1937 - Mostní prapor
10.1920-10.1937 - Ženijní prapor 9
10.1920-10.1937 - Ženijní prapor 10
12.1920-09.1933 - Vozatajský prapor 4
12.1920-09.1933 - Vozatajská rota 9
10.1921-09.1933 - Vozatajská rota 10
02.1921-09.1933 - Automobilní prapor 3
09.1919-XX.XXXX - Automobilní rota 9
04.1921-05.1921 - Odbočka armádní zbrojnice Bratislava
01.1937-XX.XXXX - Sborová zbrojnice 7
02.1919-08.1924 - Zbrojně technický úřad u firmy Dynamit Nobel
02.1919-XX.1928 - Zbrojně technický úřad u firmy J. Roth, akciová společnost Bratislava
XX.1919-01.1935 - Zbrojně technický úřad u firmy Československé muniční a kovodělné závody, akciová společnost Bratislava
01.1935-01.1936 - Zbrojně technický úřad u firmy Československá zbrojovka, akciová společnost v Brně, závod v Bratislavě
11.1920-01.1937 - Vojenské zemské stavební ředitelství v Bratislavě
09.1921-01.1937 - Vojenská stavební odbočka 9
01.1937-09.1938 - Stavební ředitelství sedmého sboru
09.1938-XX.XXXX - Stavební správa Bratislava
04.1922-01.1937 - Divisní nemocnice 9
01.1937-XX.XXXX - Sborová nemocnice 9
06.1920-04.1923 - Vojenská zásobárna 9
04.1923-01.1924 - Divisní zásobárna 9
01.1924-01.1937 - Divisní proviantní sklad 9
Period Troops or services located here :
Czechoslovakia
1918 - 1939
10.1919-09.1925 - Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
09.1919-XX.XXXX - Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
06.1920-09.1925 - Velitelství zemského dělostřelectva pro Slovensko
09.1925-XX.XXXX - Velitelství zemského dělostřelectva v Bratislavě
01.1922-09.1925 - Velitelství zemského ženijního vojska pro Slovensko
09.1925-12.1936 - Velitelství zemského ženijního vojska v Bratislavě
09.1934-XX.XXXX - Velitelství zemského letectva v Bratislavě
09.1936-01.1938 - Velitelství Sedmého sboru
11.1928-01.1938 - Velitelství Deváté divise
01.1938-XX.XXXX - Velitelství Deváté pěší divise
01.1938-XX.XXXX - Velitelství Třetí rychlé divise
01.1921-XX.XXXX - Velitelství Třetí jezdecké brigády
06.1920-12.1937 - Velitelství Sedmnácté pěší brigády
01.1938-XX.XXXX - Velitelství Třetí motomechanisované brigády
11.1928-12.1937 - Velitelství Deváté polní dělostřelecké brigády
10.1920-XX.XXXX - Pěší pluk 23
11.1920-01.1921 - Pěší pluk 39
01.1930-XX.XXXX - Pěší pluk 39
09.1935-09.1938 - Rota Pluku útočné vozby 3
07.1938-XX.XXXX - Hraničářský prapor 50
09.1936-XX.XXXX - Dělostřelecký pluk 9
10.1920-01.1923 - Lehký dělostřelecký pluk 54
01.1923-09.1936 - Dělostřelecký pluk 54
07.1920-01.1923 - Hrubý dělostřelecký pluk 109
01.1923-XX.XXXX - Dělostřelecký pluk 109
07.1920-09.1920 - II. oddíl Hrubého dělostřeleckého pluku 126
07.1920-01.1923 - Baterie Protiletadlového dělostřeleckého pluku 151
01.1923-01.1924 - Baterie Dělostřeleckého pluku 151
01.1924-10.1924 - Dělostřelecký oddíl 153
10.1924-XX.XXXX - Dělostřelecký pluk 153
07.1920-10.1920 - Baterie Horského dělostřeleckého pluku 205
07.1920-10.1920 - Baterie Těžkého kanónového pluku 301
10.1936-XX.XXXX - Remontní baterie 9
01.1927-10.1933 - Eskadrona Jezdeckého pluku 3
06.1922-10.1922 - Eskadrona Jezdeckého pluku 7
09.1933-01.1936 - Jezdecký pluk 11
01.1936-XX.XXXX - Dragounský pluk 11
09.1933-09.1935 - Eskadrona obrněných automobilů 3
09.1933-08.1935 - Vozatajská eskadrona 9
09.1933-05.1935 - Vozatajská eskadrona 10
09.1933-XX.XXXX - Vozatajská eskadrona 13
09.1937-XX.XXXX - Vozatajská eskadrona 18
10.1920-XX.XXXX - Ženijní pluk 4
08.1934-XX.XXXX - Ženijní pluk 6
01.1922-05.1924 - Vodní prapor
05.1924-08.1934 - Mostní prapor
08.1934-10.1937 - Mostní prapor
10.1920-10.1937 - Ženijní prapor 9
10.1920-10.1937 - Ženijní prapor 10
12.1920-09.1933 - Vozatajský prapor 4
12.1920-09.1933 - Vozatajská rota 9
10.1921-09.1933 - Vozatajská rota 10
02.1921-09.1933 - Automobilní prapor 3
09.1919-XX.XXXX - Automobilní rota 9
04.1921-05.1921 - Odbočka armádní zbrojnice Bratislava
01.1937-XX.XXXX - Sborová zbrojnice 7
02.1919-08.1924 - Zbrojně technický úřad u firmy Dynamit Nobel
02.1919-XX.1928 - Zbrojně technický úřad u firmy J. Roth, akciová společnost Bratislava
XX.1919-01.1935 - Zbrojně technický úřad u firmy Československé muniční a kovodělné závody, akciová společnost Bratislava
01.1935-01.1936 - Zbrojně technický úřad u firmy Československá zbrojovka, akciová společnost v Brně, závod v Bratislavě
11.1920-01.1937 - Vojenské zemské stavební ředitelství v Bratislavě
09.1921-01.1937 - Vojenská stavební odbočka 9
01.1937-09.1938 - Stavební ředitelství sedmého sboru
09.1938-XX.XXXX - Stavební správa Bratislava
04.1922-01.1937 - Divisní nemocnice 9
01.1937-XX.XXXX - Sborová nemocnice 9
06.1920-04.1923 - Vojenská zásobárna 9
04.1923-01.1924 - Divisní zásobárna 9
01.1924-01.1937 - Divisní proviantní sklad 9


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Bratislava-t43694#277386 Version : 0
     
Období:
Period:
Slovenská republika (1993- ) Slovak republic (1993- )
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
XX.XXXX-XX.XXXX - Veliteľstvo posádky Bratislava
01.01.1993-30.09.1995 8. mechanizovaný pluk
01.01.1993-30.09.1995 13. prieskumný prápor
01.10.1995-31.03.2000 13.mechanizovaná brigáda
01.10.1995-31.03.2000 1. prieskumný prápor
01.10.2000-31.03.2002 1. mobilizačná základňa
01.04.2002-30.06.2004 1. výcviková základňa VZS
XX.XXXX-XX.XXXX - Útvar Vojenskej polície Bratislava
XX.2004-XX.XXXX Posádková správa budov Bratislava
XX.XXXX-30.06.2009 Čestná stráž OS SR
XX.2002-30.06.2009 Vojenská hudba OS SR
XX.2001-XX.XXXX Čestná stráž prezidenta SR
01.01.1993-31.07.2001 Pluk hradnej a čestnej stráže
XX.XXXX-XX.XXXX Vojenská nemocnica
XX.XXXX-XX.XXXX Ministerstvo obrany
XX.2002-XX.XXXX Generálny štáb OS SR
XX.2002-XX.2002 Generálny štáb Armády SR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Bratislava-t43694#191258 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more