Main Menu
User Menu

Military history website

Choceň

okr. Ústí nad Orlicí

     
Název:
Name:
Choceň
Originální název:
Original Name:
Choceň
Další názvy:
Other Names:
Chotzen
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Ústí nad Orlicí
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°00'06.00"N 16°13'23.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Choceň
Březenice
Dvořisko
Hemže
Nová Ves
Plchůvky
Podrážek
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1227
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Zámek Choceň
Zřícenina hradu Zítkov
Hradiště Hlavačov
Zřícenina hradu Hlavačov
Kostel sv. Františka Serafinského
Zvonice
Fara
Špitál
Radnice
Mariánský sloup
Socha sv. Jana Nepomuckého
Socha sv. Václava (k miléniu)
Cyrilometodějský smírčí kříž
Pomník obětem války
Pomník (busta) T. G. Masaryka
Pomník Rudé armádě
Základní škola s pamětními tabulemi na oběti války
Muzea:
Museums:
Orlické muzeum Choceň
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
01.04.1935-DD.MM.1946
Ing. J. Mráz, továrna na letadla Choceň
DD.MM.1946-11.09.1948
Automobilové závody n.p., závod 7 Choceň
11.09.1948-31.12.1949
LET - Letecké závody n.p., závod 8 Choceň
31.12.1949-DD.MM.1953
Let n.p., výrobna č.03 Choceň
DD.MM.1953-DD.06.1955
Avia n.p., závod Choceň
DD.06.1955-31.12.1990
Orličan n.p.
31.12.1990-01.01.2010
Orličan, a.s.
Vlajka:
Banner:

Zdroj:
commons.wikimedia.org
Znak:
Coat of Arms:

Zdroj:
commons.wikimedia.org
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Choce%C5%88
URL : https://www.valka.cz/Chocen-t44124#571362Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Choceň
(okr. Ústí nad Orlicí)


V období 1.republiky součást politického a soudního okresu Vysoké Mýto.


Sčítání lidu v roce 1930: 6 415 obyvatel (z toho 6 320 osob národnosti československé, 5 osob národnosti maďarské, 34 osob národnosti německé, 5 osob národnosti ruské a 3 osoby národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v červnu 1935.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
eskadrona Jezdeckého pluku 9 (červen 1935 – leden 1936),
eskadrona Dragounského pluku 9 (leden 1936 – září 1937),
remontní eskadrona Dragounského pluku 9 (od září 1937).


Pro ubytování vojska sloužil barákový tábor z let první světové války a hospodářské budovy zámku, postaveného v letech 1522-1526 a později několikrát rekonstruovaného.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Chocen-t44124#173879Version : 0
city Hall.
Choceň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Chocen-t44124#571406Version : 0
the Belfry.
URL : https://www.valka.cz/Chocen-t44124#571407Version : 0
Old school with the plaques of fallen legionnaires and soldiers 2. resistance.
Choceň - Foto vlastní

Foto vlastní
Choceň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Chocen-t44124#571409Version : 0
Statue of st. Václav

The statue was built to svatováclavskému the millennium anniversary of 1000 years since the martyrdom of. At that time it was considered the year of the 929 - i.e. a monument of 1929..
Choceň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Chocen-t44124#571410Version : 0
a Monument (a bust) T. G. Masaryk's.
Choceň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Chocen-t44124#571412Version : 0
a Monument to the liberation by the Red army.
Choceň - Foto vlastní

Foto vlastní
Choceň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Chocen-t44124#571413Version : 0
a Memorial to the victims 2. world war.
Choceň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Chocen-t44124#571414Version : 0
Railway station Choceň.
Choceň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Chocen-t44124#571415Version : 0
Square Tyrš.
Choceň - Foto vlastní

Foto vlastní
Choceň - Foto vlastní

Foto vlastní
Choceň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Chocen-t44124#598027Version : 0