Main Menu
User Menu

Military history website

Litoměřice

okr. Litoměřice

     
Název:
Name:
Litoměřice
Originální název:
Original Name:
Litoměřice
Další názvy:
Other Names:
Leitmeritz
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Litoměřice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°32'03.00"N 14°07'58.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Litoměřice - Město
Předměstí
Za Nemocnicí
Pokratice
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
- Heřmanský, Josef
* 13.03.1895 
Rahm, Karl
† 30.04.1947
Kuchynka, Václav
† 15.12.2020
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1914-DD.08.1914
26. zeměbranecká pěší divize
26th Landwehr Infantry Division
05.04.1919-13.06.1919
Domobranecký prapor č. 39
-
07.09.1919-01.07.1920
7. československý lehký dělostřelecký pluk
7th Czechoslovak Light Artillery Regiment
30.04.1920-DD.09.1921
Dělostřelecká měřičská rota
Artillery Surveyor Company
DD.05.1920-25.09.1938
3. divise
3rd Division
01.06.1920-01.12.1921
Velitelství dělostřelectva 3. divise
3rd Division Artillery Command
15.07.1920-DD.10.1920
Lehký dělostřelecký pluk 51
51st Light Artillery Regiment
DD.09.1920-01.01.1923
Lehký dělostřelecký pluk 3
3rd Light Artillery Regiment
00.10.1920-24.09.1938
Pěší pluk 2
2nd Infantry Regiment
01.09.1921-01.03.1922
Ženijní učiliště
Engineer School
01.12.1921-31.12.1937
3. polní dělostřelecká brigáda
3rd Field Artillery Brigade
01.03.1922-01.10.1928
Učiliště pro ženijní vojsko
Engineer Troops School
01.01.1923-31.12.1937
Dělostřelecký pluk 3
3rd Artillery Regiment
01.10.1928-24.09.1938
Ženijní učiliště
Engineer School
01.10.1937-24.09.1938
II. prapor ženijního pluku 1
2nd Battalion of the 1st Engineer Regiment
31.12.1937-24.09.1938
Velitelství dělostřelectva 3. divise
3rd Division Artillery Command
27.09.1938-29.09.1938
1. oddělení /organisační/ štábu 3. divise
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 3rd Division
27.09.1938-29.09.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu 3. divise
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 3rd Division
27.09.1938-29.09.1938
3. oddělení /operační/ štábu 3. divise
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 3rd Division
27.09.1938-29.09.1938
4. oddělení /materiální/ štábu 3. divise
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 3rd Division
27.09.1938-29.09.1938
Velitelství 3. divise
Headquarters of the 3rd Division
27.09.1938-29.09.1938
Velitelství dělostřelectva 3. divise
Artillery Headquarters of the 3rd Division
27.09.1938-29.09.1938
Velitelství telegrafního vojska 3. divise
Signal Troops Headquarters of the 3rd Division
27.09.1938-29.09.1938
Velitelství ženijního vojska 3. divise
Engineer Troops Headquarters of the 3rd Division
27.09.1938-29.09.1938
Úřad intendanční služby 3. divise
Supply Service Office of the 3rd Division
27.09.1938-29.09.1938
Úřad zdravotnické služby 3. divise
Health Service Office of the 3rd Division
27.09.1938-29.09.1938
Štáb 3. divise
Staff of the 3rd Division
10.11.1938-DD.MM.RRRR
Pěší pluk 52
52nd Infantry Regiment
25.05.1945-01.11.1950
12. divise
12th Division
25.05.1945-01.10.1945
Ženijní prapor 1
1st Engineer Battalion
01.09.1945-01.09.1949
Ženijní učiliště
Engineer Apprentice School
01.10.1945-01.10.1949
Pěší pluk 2
2nd Infantry Regiment
01.10.1945-01.10.1946
Zbrojnice 12
12th Armory
01.04.1946-15.12.1948
I. sbor, velitelství
Headquarters of the 1st Corps
01.04.1946-15.12.1948
Velitelství dělostřelectva I. sboru
Artillery Headquarters of the 1st Corps
04.09.1946-DD.03.1948
Pohraniční prapor I/1
1st Border Guard Battalion
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecký oddíl 253
253rd Artillery Division
01.04.1948-01.01.1951
Pohraniční prapor V
5th Border Guard Battalion
01.09.1949-15.09.1958
Ženijní technické učiliště
Engineer Apprentice School
01.11.1950-31.10.1991
151. ženijní prapor
151st Engineer Battalion
01.11.1950-01.09.1969
152. ženijní prapor
152nd Engineer Battalion
01.11.1950-01.09.1969
153. ženijní prapor
153rd Engineer Battalion
01.11.1950-01.09.1967
154. ženijní prapor
154th Engineer Battalion
01.11.1950-01.10.1960
51. elektrotechnický prapor
51st Electro-Technical Battalion
01.11.1950-01.09.1967
51. rota přepravních prostředků
51st Transport Vehicles Company
01.11.1950-31.10.1991
51. ženijní brigáda
51st Engineer Brigade
01.11.1950-01.09.1963
51. ženijní průzkumná rota
51st Engineer Reconnaissance Company
01.11.1954-01.09.1969
51. ženijně technická rota
51st Engineer Technical Company
01.10.1960-01.09.1967
51. rota technického zabezpečení
51st Technical Supply Company
01.10.1960-01.09.1978
7. spojovací pluk
7th Signal Regiment
01.09.1963-01.09.1967
155. ženijní prapor
155th Engineer Battalion
01.09.1963-01.09.1977
51. spojovací rota
51st Signal Company
01.09.1967-01.09.1977
51. prapor přepravních prostředků
51st Transport Vehicles Battalion
01.09.1967-01.09.1977
51. technická opravna
51st Technical Repair Shop
01.09.1969-01.09.1977
51. speciální ženijní prapor
51st Special Engineer Battalion
01.09.1977-31.10.1991
152. ženijní prapor
152nd Engineer Battalion
01.09.1977-31.10.1984
51. ženijní maskovací rota
51st Engineer Camouflage Company
01.09.1977-31.10.1984
51. ženijní rota těžení a úpravy vody
51st Mining and Water Treatment Engineer Company
01.09.1978-31.10.1985
7. radiový pluk
7th Radio Regiment
31.10.1984-31.10.1991
153. ženijní prapor
153rd Engineer Battalion
31.10.1984-31.10.1991
51. ženijní odtarasovací prapor
51st Engineer Transit Battalion
31.10.1984-31.10.1991
51. ženijní zatarasovací prapor
51st Engineer Barrier Battalion
31.10.1985-01.12.1991
79. radiotechnický prapor zvláštního určení
79th Special Purpose Electronic Intelligence Battalion
31.10.1985-01.12.1991
79. rota oprav techniky a týlového zabezpečení
79th Combat Support and Services Company
31.10.1985-01.12.1991
79. rota rádiového odposlechu KV
79th Radio Surveying HF Company
31.10.1985-01.12.1991
79. rota rádiového zaměřování STŘED
79th Radio Targeting MIDDLE Company
31.10.1991-31.12.1992
11. ženijní brigáda
11th Engineer Brigade
DD.MM.1991-01.12.1991
77. radiotechnický prapor zvláštního určení
77th Special Purpose Electronic Intelligence Battalion
01.11.1992-31.12.1992
1. ženijní prapor
1st Engineer Battalion
01.01.1993-31.12.1993
1. ženijní prapor
1st Engineer Battalion
01.01.1993-30.05.1993
11. radiotechnický uzel
11th Electronic Intelligence Node
01.01.1993-31.12.1994
11. ženijní brigáda
11th Engineer Brigade
01.06.1993-DD.MM.RRRR
1. radiotechnický uzel
1st Electronic Intelligence Node
01.01.1994-31.12.1994
20. ženijní prapor
20th Engineer Battalion
01.01.1995-31.10.1997
1. ženijní brigáda
1st Engineer Brigade
01.01.1995-30.06.1997
3. ženijní prapor
3rd Engineer Battalion
01.11.1997-30.09.2000
1. výcviková a mobilizační základna ženijního vojska
1st Engineer Troops Training and Mobilization Base
01.10.2000-30.09.2003
1. výcviková základna ženijního vojska
1st Engineer Troops Training Base
DD.MM.2000-DD.MM.2003
11. ženijní pluk
11th Engineer Regiment
DD.MM.RRRR-31.12.2003
1. výcviková a mobilizační základna územní obrany
1st Territorial Defence Training and Mobilization Base
DD.MM.RRRR-DD.08.1914
9. sbor
9th Corps
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914
Dragounský pluk č. 1
1st Dragoon Regiment
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://goo.gl/8jQle
https://www.litomerice.cz
URL : https://www.valka.cz/Litomerice-t44340#453851Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Litoměřice (Leitmeritz)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 18 498 obyvatel (z toho 6 485 osob národnosti československé, 522 osob národnosti maďarské, 10 878 osob národnosti německé, 38 osob národnosti ruské a 143 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v listopadu 1918.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Třetí divise (květen 1920 – leden 1938),
velitelství Třetí pěší divise (od ledna 1938),
velitelství Páté pěší brigády (květen 1920 – leden 1921),
velitelství Třetí polní dělostřelecké brigády (prosinec 1921 – prosinec 1937),
Pěší pluk 2 (od října 1920),
Lehký dělostřelecký pluk 3 (červenec 1920 – leden 1923),
Dělostřelecký pluk 3 (od ledna 1923),
Lehký dělostřelecký pluk 51 (červenec 1920 – září 1920),
Hrubý dělostřelecký pluk 103 (červenec 1920 – leden 1923),
Dělostřelecký pluk 103 (od ledna 1923),
Dělostřelecká měřičská rota (duben 1920 – září 1921),
Remontní baterie 3 (od října 1936),
Ženijní prapor 4 (duben 1934 – říjen 1937),
II. prapor Ženijního pluku 1 (od října 1937),
Automobilní rota 3 (únor 1921 – duben 1923),
Vojenská stavební odbočka 3 (říjen 1920 – leden 1937),
Odbočka divisní nemocnice Litoměřice (březen 1922 – prosinec 1927),
Posádková nemocnice Litoměřice (prosinec 1927 – červenec 1932),
Velitelství evidence koňstva 3 (od 1922),
Doplňovací okresní velitelství Česká Lípa (květen 1925 – srpen 1935),
Doplňovací okresní velitelství Litoměřice (od listopadu 1919),
Ženijní učiliště (září 1921 – březen 1922),
Učiliště pro ženijní vojsko (březen 1922 – říjen 1928),
Ženijní učiliště (od října 1928).


Pro potřeby branné moci byly k dispozici velitelská budova, budova vojenských úřadů, budova učiliště a Kasárny Jiřího z Poděbrad.VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
Zdroj:
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Litomerice-t44340#174476Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Litoměřice


Vznik královského města je ve 20. letech 13. století. S opevněním souvisely také dva kláštery a zeměpanský hrad, ležící vně městského areálu. V polovině 14. století došlo k rozšíření města na S a V straně.
Následně zpevňovala hradbu série dovnitř otevřených hranolových věží. Počátkem 16. století byla vybudována hradba na valu, který lemoval vnější hranu příkopu. Bašty byly uzpůsobeny k použití palných zbraní. Ve stejném duchu byly modernizovány také brány. Nejlépe se dochovalo opevnění S a V strany z doby Lucemburské, včetně věží.


Zdroj:
Propagační materiál
URL : https://www.valka.cz/Litomerice-t44340#223521Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

     
Období:
Period:
Československo 1945-1992
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
01.06.1945-31.12.1950 12. divise
01.10.1945-30.09.1947 Dělostřelecký oddíl 253
01.10.1945-30.09.1950 Dělostřelecký pluk 3
01.10.1945-30.09.1946 Zbrojnice 12
01.10.1945-30.09.1958 Ženijní učiliště
DD.MM.1946-DD.MM.1946 Dělostřelecký pluk 201
01.04.1946-30.04.1948 I. sbor
01.10.1945-30.09.1949 Pěší pluk 2
01.11.1950-31.10.1991 51. ženijní brigáda
01.04.1955-30.09.1956 55. radiový prapor
01.10.1956-30.09.1960 55. radiový pluk
01.10.1960-31.08.1978 7. spojovací pluk
01.09.1978-31.10.1985 7. radiový pluk
DD.MM.1965-DD.MM.1966 71. spojovací prapor
DD.MM.1969-31.08.1977 91. pontonový prapor
01.09.1977-31.10.1990 91. pontonový pluk
DD.MM.1985-DD.MM.1991 Výcvikové středisko 7. radiotechnické brigády
DD.MM.1992-31.12.1992 3. ženijní prapor
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://vojenstvi.cz/vasedotazy_36.htm
URL : https://www.valka.cz/Litomerice-t44340#402427Version : 0
MOD
     
Period:
Period:
Austria-Hungary (1867-1918)
Units and offices stationed in the crew:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Headquarters 9. corps
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Headquarters 9. brigade field artillery
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Choral telegraph section
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Zeměbranecké military headquarters in Litoměřice
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Headquarters 26. zeměbranecké infantry division
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Headquarters 52. zeměbranecké infantry brigade
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Headquarters zeměbraneckého infantry regiment no 9
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY, EVEN. and II. battalion zeměbraneckého infantry regiment no. 9
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Replacement battalion zeměbraneckého infantry regiment no. 9
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Zeměbranecký division of field howitzers no 26
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Zeměbranecká military hospital
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY District headquarters of the militia no. 9
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Headquarters četnického department no. 2
Note:
Note:
-
Source:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille to. in. to. Heeres, der k. to. und der to. in. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Vienna 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des to. in. to. Heeres, to. in. to. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien, 1914)"
.
URL : https://www.valka.cz/Litomerice-t44340#416230Version : 0
MOD
a Statue of st. John of Nepomuk

The statue of the saint is located in the front facade wall of the church of st. Ludmila.

Sources:
pamatkovykatalog.cz
iispp.npu.cz
monumnet.npu.cz.
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Litomerice-t44340#563823Version : 0
Tyršovo square.
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Litomerice-t44340#598139Version : 0
Peace square.
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Litomerice-t44340#598140Version : 0
Dominican square.
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Litomerice-t44340#598141Version : 0
Church square.
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Litomerice-t44340#598142Version : 0
Capuchin square.
Litoměřice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Litomerice-t44340#598143Version : 0