Lipník nad Bečvou

okr. Přerov
     
Název:
Name:
Lipník nad Bečvou Lipnik nad Becvou
Originální název:
Original Name:
Lipník nad Bečvou
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Přerov Prerov District
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°31'37.16"N 17°34'54.84"E
Místní části:
Local Municipalities:
Nové Dvory, Podhoří, Loučka, Trnávka
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1238
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
kostel sv. Jakuba
kostel sv. Františka Serafinského
piaristická kolej se zahradou
zámek se zahradou
židovský hřbitov se synagogou
kašny svatého Floriána a svatého Jana Nepomuckého
Muzea:
Museums:
- -
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.lipniknadbecvou.eu/omeste/o_meste.htm
cs.wikipedia.org
http://www.mesto-lipnik.cz/
URL : https://www.valka.cz/Lipnik-nad-Becvou-t44345#388035 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Lipník nad Bečvou
(okr. Přerov)


V období 1.republiky součást politického okresu Hranice a sídlo soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 7 530 obyvatel (z toho 6 537 osob národnosti československé, 740 osob národnosti německé, 25 osob národnosti ruské a 98 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v září 1921.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Dělostřelecký pluk 14 (od ledna 1938),
Lehký dělostřelecký pluk 53 (září 1921 – leden 1923),
Dělostřelecký pluk 53 (leden 1923 – říjen 1932),
Dělostřelecký oddíl 82 (leden 1933 – září 1933),
Dělostřelecký oddíl 258 (září 1933 – leden 1938),
Vozatajská eskadrona 8 (od září 1933),
Telegrafní prapor 6 (od září 1937),
Divisní proviantní sklad 8 (květen 1935 – leden 1937),
Sborový proviantní sklad 8 (od ledna 1937).


Pro potřeby vojska byla počátkem dvacátých let adaptovány Dělostřelecké kasárny a v letech 1934-1937 postaveny Telegrafní kasárny.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Lipnik-nad-Becvou-t44345#174483 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Lipník nad Bečvou


Město založené patrně jako královské snad ve ¾ 13. století. A to na dálkové komunikaci mezi jižní J a S Moravou. Přes značný strategický význam Lipníku neexistují doklady o jeho případném starším opevnění.
Dochované hradby byly vybudovány až za Pernštejnů na konci 15. století a v průběhu 1/3 16. století. Hlavní a parkánovou hradbu zpevňovaly bašty různých půdorysných typů, dvě hlavní brány byly chráněny barbakány. Vzhledem k nížinné poloze města měl značný význam obvodový vodní příkop.
V průběhu 19. století zanikly městské brány, zachovaly se úseky obou hradebních zdí s baštami. Hradby v Lipníku patří k nejlépe dochovaným na Moravě.


Zdroj:
Propagační materiál
URL : https://www.valka.cz/Lipnik-nad-Becvou-t44345#223523 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Období:
Period:
Československo 1945-1992 Czechoslovakia 1945-1992
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
01.10.1949-31.08.1957 Pěchotní učiliště
01.09.1957-31.12.1958 Vojenské učiliště
DD.MM.1958-DD.MM.1964 312. kanonová dělostřelecká brigáda
DD.MM.1958-DD.MM.1964 6. průzkumný dělostřelecký oddíl
DD.MM.1961-DD.MM.1963 Škola pro přípravu důstojníků dělostřeleckého průzkumu v záloze
DD.MM.1964-DD.MM.1982 52. kabelosměrový pluk
DD.MM.1982-31.12.1992 52. kabelosměrová brigáda
DD.MM.1968-DD.MM.1969 1. letecký stavební prapor
DD.MM.1969-31.12.1992 2. okruhová základna PHM
DD.MM.1969-31.12.1992 202. dopravní rota PHM
DD.MM.1991-31.12.1992 2. smíšený pluk REB
01.10.1949-31.08.1957 Infantry School
01.09.1957-31.12.1958 Military School
DD.MM.1958-DD.MM.1964 312th Artillery Cannon Brigade
DD.MM.1958-DD.MM.1964 6th Artillery Reconnaissance Battalion
DD.MM.1961-DD.MM.1963 Artillery Reconnaissance School for Reserve Officers
DD.MM.1964-DD.MM.1982 52nd Cable Signal Regiment
DD.MM.1982-31.12.1992 52nd Cable Signal Brigade
DD.MM.1968-DD.MM.1969 1st Air Construction Battalion
DD.MM.1969-31.12.1992 2nd Fuel
Base
DD.MM.1969-31.12.1992 202nd Transport of Fuel Company
DD.MM.1991-31.12.1992 2nd Composite Electronic Warfare Regiment
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://vojenstvi.cz/vasedotazy_22.htm
URL : https://www.valka.cz/Lipnik-nad-Becvou-t44345#401634 Version : 0
Historical depictions.
Lipník nad Bečvou - Zemský ústav pro hluchoněmé a náměstí na pohlednici z roku 1914
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.171779029531992.36748.152396488136913/171779269531968/?type=3&theater

Zemský ústav pro hluchoněmé a náměstí na pohlednici z roku 1914 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.171779029531992.36748.152396488136913/171779269531968/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Lipník nad Bečvou - Náměstí na pohlednici z roku 1899

Náměstí na pohlednici z roku 1899
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Lipník nad Bečvou - Náměstí na pohlednici z roku 1900
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.172364049473490.36942.152396488136913/172364652806763/?type=3&theater

Náměstí na pohlednici z roku 1900 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.172364049473490.36942.152396488136913/172364652806763/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Lipník nad Bečvou - Jedna z ulic na pohlednici z roku 1920
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.172364049473490.36942.152396488136913/172364749473420/?type=3&theater

Jedna z ulic na pohlednici z roku 1920 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.172364049473490.36942.152396488136913/172364749473420/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Lipník nad Bečvou - Historické centrum na pohlednici z roku 1926
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.172364049473490.36942.152396488136913/172364862806742/?type=3&theater

Historické centrum na pohlednici z roku 1926 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.172364049473490.36942.152396488136913/172364862806742/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Lipnik-nad-Becvou-t44345#530955 Version : 0
a Statue of st. John of Nepomuk

Source:
the information boards.
URL : https://www.valka.cz/Lipnik-nad-Becvou-t44345#543752 Version : 0
Former church of the Holy TrinitySources:
mapy.cz.
Lipník nad Bečvou - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Lipnik-nad-Becvou-t44345#595976 Version : 0
a Statue of a saintSource:.
Lipník nad Bečvou - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Lipnik-nad-Becvou-t44345#595986 Version : 0
a Monument (plaque) to the victims 2. world warSources:
Own visit.
Lipník nad Bečvou - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Lipnik-nad-Becvou-t44345#595987 Version : 0
Monument Lipenským the jewsSources:
Own visit.
Lipník nad Bečvou - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Lipnik-nad-Becvou-t44345#595988 Version : 0
Square T. G. Masaryk's

On the square T. G. Masaryk is located the town hall with a monument to the victims 2. world war, a column with a statue of the Virgin Mary, a fountain with a statue of st. Florian, a fountain with a statue of st. John of Nepomuk and a number of listed home.

Sources:
Own visit.
Lipník nad Bečvou - Foto vlastní

Foto vlastní
Lipník nad Bečvou - Foto vlastní

Foto vlastní
Lipník nad Bečvou - Foto vlastní

Foto vlastní
Lipník nad Bečvou - Foto vlastní

Foto vlastní
Lipník nad Bečvou - Foto vlastní

Foto vlastní
Lipník nad Bečvou - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Lipnik-nad-Becvou-t44345#595989 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more