Milovice

okr. Nymburk
     
Název:
Name:
Milovice Milovice
Originální název:
Original Name:
Milovice
Další názvy:
Other Names:
Mladá
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Nymburk Nymburk District
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°13'37.54"N 14°53'19.71"E
Místní části:
Local Municipalities:
Benátecká Vrutice, Boží Dar, Milovice, Mladá
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1396
Vojenské objekty:
Military Objects:
Milovice, vojenský tábor
Milovice, letiště
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské
Italský vojenský hřbitov
Socha sv. Antonína Paduánského
Pomník osvobození
Muzea:
Museums:
Muzeum Milovicka -
Osobnosti:
Personalities:
- Hrdina Ukrajiny plukovník Oleh Babij
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
V období 1.republiky součást politického okresu Mladá Boleslav a soudního okresu Nové Benátky.


Sčítání lidu v roce 1930: 4 104 obyvatel (z toho 3 934 osob národnosti československé, 31 osob národnosti maďarské, 72 osob národnosti německé, 4 osoby národnosti polské, 41 osob národnosti ruské a 1 osoba národnosti židovské).
-
Zdroje:
Sources:
http://www.mesto-milovice.cz/index.asp
portal.gov.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Milovice
URL : https://www.valka.cz/Milovice-t44378#358691 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Období:
Period:
Československo 1918-1939 Czechoslovakia 1918-1939
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.09.1935-DD.10.1937 velitelství Brigády útočné vozby
DD.04.1919-DD.MM.RRRR velitelství Vojenského tábora v Milovicích
DD.11.1921-DD.09.1928 II. prapor Pěšího pluku 28
DD.06.1920-DD.12.1920 roty Hraničářského praporu 6
DD.10.1928-DD.MM.RRRR Instrukční prapor
DD.10.1920-DD.07.1922 Velitelství zvláštních bojových útvarů
DD.07.1922-DD.09.1935 Prapor útočné vozby
DD.09.1933-DD.09.1935 Pluk útočné vozby
DD.09.1935-DD.MM.RRRR Pluk útočné vozby 1
DD.09.1935-DD.09.1936 II. prapor Pluku útočné vozby 3
DD.09.1935-DD.09.1936 III. prapor Pluku útočné vozby 3
DD.07.1920-DD.10.1920 baterie Lehkého dělostřeleckého pluku 1
DD.10.1925-DD.09.1933 Dělostřelecká balonová rota
DD.09.1933-DD.09.1936 III. oddíl Dělostřeleckého pluku 331
DD.04.1924-DD.MM.RRRR letky Leteckého pluku 1
DD.09.1929-DD.04.1931 letka Leteckého pluku 4
DD.09.1929-DD.04.1933 I. peruť Leteckého pluku 6
DD.MM.1935-DD.MM.RRRR Letecká radioelektrická stanice 3
DD.04.1930-DD.MM.RRRR Letecká povětrnostní stanice 3
DD.MM.1922-DD.04.1930 Letecká povětrnostní stanice 6
DD.03.1922-DD.07.1934 Posádková nemocnice Milovice
DD.09.1919-DD.03.1922 Ústřední škola pro pěší vojsko
DD.03.1922-DD.10.1928 Učiliště pro pěší vojsko
DD.10.1928-DD.MM.RRRR Pěchotní učiliště
DD.09.1935-DD.09.1937 Učiliště útočné vozby
DD.09.1919-DD.09.1921 Instrukční škola pro dělostřelectvo
DD.09.1935-DD.10.1937 velitelství Brigády útočné vozby
DD.04.1919-DD.MM.RRRR velitelství Vojenského tábora v Milovicích
DD.11.1921-DD.09.1928 II. prapor Pěšího pluku 28
DD.06.1920-DD.12.1920 roty Hraničářského praporu 6
DD.10.1928-DD.MM.RRRR Instrukční prapor
DD.10.1920-DD.07.1922 Velitelství zvláštních bojových útvarů
DD.07.1922-DD.09.1935 Prapor útočné vozby
DD.09.1933-DD.09.1935 Pluk útočné vozby
DD.09.1935-DD.MM.RRRR Pluk útočné vozby 1
DD.09.1935-DD.09.1936 II. prapor Pluku útočné vozby 3
DD.09.1935-DD.09.1936 III. prapor Pluku útočné vozby 3
DD.07.1920-DD.10.1920 baterie Lehkého dělostřeleckého pluku 1
DD.10.1925-DD.09.1933 Dělostřelecká balonová rota
DD.09.1933-DD.09.1936 III. oddíl Dělostřeleckého pluku 331
DD.04.1924-DD.MM.RRRR letky Leteckého pluku 1
DD.09.1929-DD.04.1931 letka Leteckého pluku 4
DD.09.1929-DD.04.1933 I. peruť Leteckého pluku 6
DD.MM.1935-DD.MM.RRRR Letecká radioelektrická stanice 3
DD.04.1930-DD.MM.RRRR Letecká povětrnostní stanice 3
DD.MM.1922-DD.04.1930 Letecká povětrnostní stanice 6
DD.03.1922-DD.07.1934 Posádková nemocnice Milovice
DD.09.1919-DD.03.1922 Ústřední škola pro pěší vojsko
DD.03.1922-DD.10.1928 Učiliště pro pěší vojsko
DD.10.1928-DD.MM.RRRR Pěchotní učiliště
DD.09.1935-DD.09.1937 Učiliště útočné vozby
DD.09.1919-DD.09.1921 Instrukční škola pro dělostřelectvo
Poznámka:
Note:
Všechna velitelství a jednotky byly umístěny ve vojenském táboře, který byl vybudován v letech 1905-1906 a na počátku dvacátých let rozsáhle adaptován a modernizován -
Zdroje:
Sources:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
URL : https://www.valka.cz/Milovice-t44378#174537 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Období:
Period:
Československo 1951-1992 Czechoslovakia 1951-1992
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.06.1951-DD.05.1952 5. letecký stíhací pluk
DD.06.1951-DD.05.1952 18. letištní prapor
DD.06.1951-DD.05.1952 8. letecký stíhací pluk
DD.MM.1951-DD.MM.1952 14. letištní prapor
DD.07.1951-DD.05.1952 1. letecký stíhací pluk
DD.07.1951-DD.05.1952 1. letištní prapor
01.10.1951-13.12.1951 11. letecký stíhací pluk 1951
DD.07.1951-DD.05.1952 Velitelství 3. letecké stíhací divize
01.06.1952-DD.08.1952 9. letecký stíhací pluk
DD.06.1952-DD.08.1952 10. letištní prapor
DD.MM.1951-DD.MM.1952 Rota velkých kulometů proti letadlům
DD.06.1952-31.12.1952 Světlometná četa
15.05.1953-30.09.1953 Velitelství 166.letecké stíhací divize
01.10.1953-31.10.1954 Velitelství 2.letecké stíhací divize
15.05.1953-30.09.1953 166.letecká spojovací rota
01.10.1953-31.10.1954 2.letecká spojovací rota
DD.05.1953-30.09.1953 166.letecká divizní opravna
01.10.1953-31.10.1954 2.letecká divizní opravna
01.01.1953-DD.MM.1953 10. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I. třídy
DD.MM.1953-31.03.1954 166. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
01.04.1954-30.08.1957 2. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
01.10.1957-31.08.1963 2. prapor pozemního zabezpečení navigace
01.09.1963-DD.MM.1968 2. prapor radiotechnického zabezpečení
DD.08.1952-31.08.1953 51. letecký stíhací pluk
01.10.1953-31.10.1954 7. letecký stíhací pluk
DD.MM.1952-DD.MM.RRRR 2. letištní prapor
DD.MM.RRRR-DD.MM.1960 1. prapor zvláštního určení
01.08.1953-31.10.1954 2. letecký stíhací pluk
DD.MM.1953-31.10.1954 26. letištní prapor
01.10.1953-31.10.1954 6. letecký stíhací pluk
DD.MM.1953-DD.MM.1968 22. letištní prapor
01.11.1954-DD.10.1955 17. stíhací letecký pluk
DD.10.1955-DD.08.1958 29. bombardovací letecký pluk
DD.10.1954-DD.MM.1968 47. průzkumný letecký pluk
DD.09.1962-DD.MM.1968 102. spojovací rota "S"
DD.MM.1962-31.08.1963 22. letištní a PZN rota "S"
01.09.1963-31.08.1965 22. letištní a RTZ rota "S"
01.09.1965-DD.MM.1968 22. letištní rota "S"
01.09.1965-DD.MM.1968 2. rota RTZ "S"
01.01.1951-31.05.1951 5. stíhací letka
01.06.1951-31.12.1952 Proudové výcvikové středisko letectva
DD.MM.1966-DD.MM.1968 Výcvikové středisko letectva
DD.MM.1955-DD.MM.RRRR 8. radiotechnická hláska
DD.MM.RRRR-DD.MM.1959 311. radiotechnická hláska
DD.MM.1951-DD.MM.1952 5. letecký stíhací pluk
DD.MM.1951-DD.MM.1952 18. letištní prapor
DD.MM.1951-DD.MM.1952 8. letecký stíhací pluk
DD.MM.1951-DD.MM.1952 14. letištní prapor
DD.MM.1951-DD.MM.1952 1. letecký stíhací pluk
DD.MM.1951-DD.MM.1952 1. letištní prapor
01.10.1951-13.12.1951 11. letecký stíhací pluk 1951
DD.MM.1951-DD.MM.1952 Velitelství 3. letecké stíhací divize
DD.MM.1952-DD.MM.1952 9. letecký stíhací pluk
DD.MM.1952-DD.MM.1952 10. letištní prapor
DD.MM.1951-DD.MM.1952 Rota velkých kulometů proti letadlům
DD.06.1952-31.12.1952 Světlometná četa
15.05.1953-30.09.1953 Velitelství 166.letecké stíhací divize
01.10.1953-31.10.1954 Velitelství 2.letecké stíhací divize
15.05.1953-30.09.1953 166.letecká spojovací rota
01.10.1953-31.10.1954 2.letecká spojovací rota
DD.05.1953-30.09.1953 166.letecká divizní opravna
01.10.1953-31.10.1954 2.letecká divizní opravna
01.01.1953-DD.MM.1953 10. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I. třídy
DD.MM.1953-31.03.1954 166. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
01.04.1954-30.08.1957 2. rota leteckých zabezpečovacích prostředků
01.10.1957-31.08.1963 2. prapor pozemního zabezpečení navigace
01.09.1963-DD.MM.1968 2. prapor radiotechnického zabezpečení
DD.08.1952-31.08.1953 51. letecký stíhací pluk
01.10.1953-31.10.1954 7. letecký stíhací pluk
DD.MM.1952-DD.MM.RRRR 2. letištní prapor
DD.MM.RRRR-DD.MM.1960 1. prapor zvláštního určení
01.08.1953-31.10.1954 2. letecký stíhací pluk
DD.MM.1953-31.10.1954 26. letištní prapor
01.10.1953-31.10.1954 6. letecký stíhací pluk
DD.MM.1953-DD.MM.1968 22. letištní prapor
01.11.1954-DD.10.1955 17. stíhací letecký pluk
DD.10.1955-DD.08.1958 29. bombardovací letecký pluk
DD.10.1954-DD.MM.1968 47. průzkumný letecký pluk
DD.09.1962-DD.MM.1968 102. spojovací rota "S"
DD.MM.1962-31.08.1963 22. letištní a PZN rota "S"
01.09.1963-31.08.1965 22. letištní a RTZ rota "S"
01.09.1965-DD.MM.1968 22. letištní rota "S"
01.09.1965-DD.MM.1968 2. rota RTZ "S"
01.01.1951-31.05.1951 5. stíhací letka
01.06.1951-31.12.1952 Proudové výcvikové středisko letectva
DD.MM.1966-DD.MM.1968 Výcvikové středisko letectva
DD.MM.1955-DD.MM.RRRR 8. radiotechnická hláska
DD.MM.RRRR-DD.MM.1959 311. radiotechnická hláska
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_11.htm
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Milovice-t44378#358689 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pro označení místa dislokace vojenských útvarů v posádce Milovice používala čs. armáda od 07.12.1950 pojmenování Mladá.Zdroj: http://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_11.htm
Dotaz č. 162 - odpovídá Dr. Pavel Minařík
URL : https://www.valka.cz/Milovice-t44378#358867 Version : 0
Period:
Period:
Austria-Hungary (1867-1918) Austria-Hungary (1867-1918)
Units and offices stationed in the crew:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Military commissary
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Military Quartermaster Material Depot
Note:
Note:
- -
Source:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille to. in. to. Heeres, der k. to. und der to. in. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Vienna 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des to. in. to. Heeres, to. in. to. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien, 1914)"
.
URL : https://www.valka.cz/Milovice-t44378#416233 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more