Pardubice

okr. Pardubice
     
Název:
Name:
Pardubice Pardubice
Originální název:
Original Name:
Pardubice
Další názvy:
Other Names:
Pordoby, Pordobice, Pordobitz, Pardubitz,
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Pardubice District Pardubice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°02'16.22"N 15°46'50.97"E
Místní části:
Local Municipalities:
Bílé Předměstí, Černá za Bory, Cihelna, Doubravice, Dražkovice, Drozdice, Hostovice, Lány na Důlku, Mnětice, Nemošice, Nové Jesenčany, Ohrazenice, Opočínek, Pardubice-Staré Město, Pardubičky, Polabiny, Popkovice, Rosice, Semtín, Staré Čívice, Staročernsko, Studánka, Svítkov, Trnová, Zámek, Zelené Předměstí, Žižín
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1295 (Potvrzení kláštera cyriaků a chrámu sv. Bartoloměje papežem Bonifácem VIII.)
Vojenské objekty:
Military Objects:
Jezdecké kasárny (1776)
Protiletecký/protiatomový kryt pro velitelské stanoviště CO v zámeckých valech
Larischova vila (Zámeček)
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Zámek
Larischova vila (Zámeček)
Památník u Zámečku
Zelená brána
Kunětická hora1)
Pardubické krematorium
Historické jádro města
Pernštýnské náměstí
Dům U Jonáše
Pardubická radnice
Kostel sv. Bartoloměje
Kostel Zvěstování Panny Marie
Východočeské divadlo
Velká pardubická Steeplechase
Zlatá přilba
Kamenná vila
Muzea:
Museums:
Východočeské muzeum (Zámek)
Východočeská galerie (Zámek, Dům U Jonáše)
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Synthesia a.s.
PARAMO (dříve Rafinerie David Fanto)
Tesla
Eldis s.r.o.
Foxconn
Panasonic
Kávoviny
Odkolek
Akciový cukrovar
Lihovar
Městské pivovary
TMS (Továrna mlýnských strojů dříve Továrna Josefa Prokopa)
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
2)3)
Poznámka:
Note:
1) Kunětická hora a na ní stojící hrad patří do katastru obce Ráby, ale běžně jsou spojovány s Pardubicemi.
2) Od roku 2006 má město Pardubice mírně pozměněný znak do tvaru raně gotického štítu (původní byl tzv. španělský) a se zjednodušenou figurou. Byl upraven kvůli tisku a digitálnímu zpracování a také aby byly odstraněny některé drobné proporciální a heraldické nedostatky.
3) Podoba znaku užívaného do roku 2006.
-
Zdroje:
Sources:
http://www.pardubice.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubice
http://pshzd.blog.cz/0604/novy-znak-parubic
http://www.mesto-pardubice.cz/index.html
http://www.pardubice.wrp.cz/
URL : https://www.valka.cz/Pardubice-t45083#349102 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pardubice


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 28 846 obyvatel (z toho 27 703 osob národnosti československé, 70 osob národnosti maďarské, 647 osob národnosti německé, 64 osob národnosti ruské a 71 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v r.1918.


Jednotky nebo úřady umístěné v posádce:
velitelství Čtvrté rychlé divise (od října 1937),
velitelství Čtvrté motomechanisované brigády (od října 1937),
velitelství První jezdecké brigády (únor 1921 – únor 1922),
velitelství čtvrté jezdecké brigády (od září 1936),
III. prapor Pěšího pluku 4 (leden 1921 – listopad 1921),
II. prapor Pěšího pluku 47 (říjen 1920 – leden 1921),
Dělostřelecký pluk 154 (od listopadu 1937),
III. peruť Leteckého pluku 4 (od října 1937),
Jezdecký pluk 8 (říjen 1920 – leden 1936),
Dragounský pluk 8 (od ledna 1936),
Cyklistická eskadrona 1 (červen 1922 – červenec 1933),
Železniční pluk (od ledna 1919),
Vozatajská rota 13 (leden 1921 – prosinec 1922),
Vojenský železniční sklad (od února 1919),
Posádková nemocnice Pardubice (březen 1922 – červenec 1934),
Odbočka vojenské zásobárny Pardubice (červen 1920 – duben 1923),
Odbočka divisní zásobárny Pardubice (duben 1923 – leden 1924),
Odbočka divisního proviantního skladu Pardubice (leden 1924 – leden 1937),
Odbočka sborového proviantního skladu Pardubice (od ledna 1937),
Ústřední ekvitační škola (leden 1920 – září 1920),
Učiliště pro jezdectvo (leden 1925 – říjen 1928),
Vojenské jezdecké učiliště (od října 1928),
Učiliště pro železniční vojsko (duben 1922 – říjen 1928),
Železniční učiliště(od října 1928).


Pro vojenské účely sloužily Jezdecké kasárny postavené v roce 1894, barákový tábor z let první světové války a Masarykovy kasárny postavené v letech 1924-1926, letecké jednotky byly dislokovány na vojenském letišti Pardubice.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Pardubice-t45083#176397 Version : 0
Period:
Period:
Austria-Hungary (1867-1918) Austria-Hungary (1867-1918)
Units and offices stationed in the crew:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Headquarters 9. cavalry brigade
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Headquarters dragounského regiment no 1
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Sapper platoon dragounského regiment no. 1
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Headquarters II. division dragounského regiment no. 1
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 6. eskadrona dragounského regiment no. 1
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Spare eskadrona dragounského regiment no. 8
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Cavalry artillery division no. 9
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Útvarová hospital
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Branch of the military quartermaster warehouse
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 9th Cavalry Brigade Command
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 1st Dragoon Regiment Command
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Pioneer Platoon, 1st Dragoon Regiment
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 2nd Division Command, 1st Dragoon Regiment
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 6th Squadron, 1st Dragoon Regiment
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Replacement Squadron, 8th Dragoon Regiment
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 9th Mounted Artillery Division
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Troops Hospital
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Branch of Military Quartermaster Store
Note:
Note:
- -
Source:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille to. in. to. Heeres, der k. to. und der to. in. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Vienna 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des to. in. to. Heeres, to. in. to. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien, 1914)"
.
URL : https://www.valka.cz/Pardubice-t45083#416229 Version : 0
the Church of st. John the Baptist

Originally the sepulchral church, located on the street of Cousins Veverkových. It was founded the year 1510 by the lords of Pernštejn. Its renaissance shape in the years 1563-1570 thanks to a local builder In. Meddlers. Also designed the ossuary, whose foundation was then built in 1788, the new bell tower of the church.
This is a single-nave building with a čtyřbokým presbytery and sacristy on its north corner. On the church, eventually, around it are located a number of renaissance tombstones.

Sources:
http://www.hrady.cz/?OID=6890
www.farnost-pardubice.cz
cs.wikipedia.org.
URL : https://www.valka.cz/Pardubice-t45083#522900 Version : 0
the Church of st. Bartholomew

Originally, there stood the romanesque church of the same dedication, and it's already at the latest since the year 1295, when it is mentioned in bule pope Boniface VIII. Together with the adjacent monastery was destroyed during the hussite wars. Its foundations were found below the present late-gothic church, which gave the built, as part of the minorite monastery 1507 Vilém of Pernštejn. Preserved is a rare renaissance portal. Originally he was to serve as the tomb, or rather the mausoleum of the Czech branch of Pernštéjnů. However, today this is evidenced by just a massive prismatic tombstone (tumbou) Vojtěch of Pernštejn. The altar is neoclassical with the image of the "Martyrdom of st. Bartholomew" by painter Michael Willmana of the year 1692. The last time the church was remodeled in 1912, when he was broken the western portal, where there are frescoes and paintings by Mikoláš Aleš and Viktor Förstera. That was also when it was demolished the so-called "Black" chapel of the holy Cross from the years 1733 to 1736.

Sources:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=2104
www.farnost-pardubice.cz
cs.wikipedia.org.
URL : https://www.valka.cz/Pardubice-t45083#522901 Version : 0
Green gateway

This is one of the key points of the city, then also a significant element of the preserved part of the city fortifications.
The green gate, previously also called a "Kalimba", which are actually about the renaissance předbrání and own tower, which is a high of 59 m. Originally there became apparently older fortifications, to the remodeling occurred after the city fire of the year 1538, when this square tower got roofing copper sheet, which after it turned green she started calling (Green). Own tower provides views of the city and of the nearby castle - Kunětickou mountain, even from it has to be several times a year to see Sněžka.

Sources:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=4245
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zelená_brána.
URL : https://www.valka.cz/Pardubice-t45083#522902 Version : 0
Pardubice - main station (train)

This is the one with the most important train station in the CZECH republic.
This is an architecturally interesting building in the style of post-war functionalism of the architect Karel Beets from the year 1958. Besides the spacious terminal building with impressive decor also has a hotel, though that is in part now used as office space. Further, the building had also a cinema, but today it is not used.

Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubice.
URL : https://www.valka.cz/Pardubice-t45083#522949 Version : 0
a Monument to the cousins Veverkových

The monument is now located near the church of st. John and the Baptist, in the street bearing their name. The author of the monument is Josef Strachovský, revealed it then the year 1883 F.L. Rieger. On the monument are the year 1827, the year the invention of the ruchadla.

Sources:
www.turistika.cz.
URL : https://www.valka.cz/Pardubice-t45083#522950 Version : 0
the BelfrySource:.
Pardubice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Pardubice-t45083#593739 Version : 0
a Monument to the victims 1. world warSource:.
Pardubice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Pardubice-t45083#593740 Version : 0
Perštýnské squareSource:.
Pardubice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Pardubice-t45083#593744 Version : 0

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

+ Plukovník in memoriam Bedřich Dvořák
URL : https://www.valka.cz/Pardubice-t45083#320182 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more