Olomouc

     
Název:
Name:
Olomouc Olomouc
Originální název:
Original Name:
Olomouc
Další názvy:
Other Names:
polsky Ołomuniec, německy Olmütz, latinsky Eburum nebo Olomucium, v současné maďarštině Olmütz, v archaické maďarštině "Alamóc", rusky "Оломоуц", turecky, "Olomuts" japonsky "オロモウツ", čínsky "奥洛穆茨", arabsky "أولوموتس", lotyšsky "Olomouca", litevsky "Olomoucas"
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Olomouc okres Olomouc
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°35'26.46"N 17°15'36.74"E
Místní části:
Local Municipalities:
Bělidla, Černovír, Droždín, Hejčín, Hodolany, Holice, Chomoutov, Chválkovice, Klášterní Hradisko, Lazce, Lošov, Nedvězí, Nemilany, Neředín, Nová Ulice, Nové Sady, Nový Svět, Pavlovičky, Povel, Radíkov, Řepčín, Slavonín, Svatý Kopeček, Topolany, Týneček
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1055
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Herkulova, Ariónova a Caesarova kašna
Sloup Nejsvětější Trojice - památka UNESCO
Arcibiskupský dóm svatého Václava
Zdíkův palác
Klášter Hradisko
Kostel svatého Mořice
Muzea:
Museums:
Vlastivědné muzeum
Muzeum moderního umění
Arcidiecézní muzeum
Muzeum olomoucké pevnosti
Letecké muzeum Olomouc - Neředín
Veteran Arena Olomouc
Ethnographic Museum
Museum of Modern Art
Archdiocesan Museum
Olomouc Fortress Museum
Aviation Museum in Olomouc - Neředín
Veteran's Arena in Olomouc
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.olomouc.eu/phprs/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouc
URL : https://www.valka.cz/Olomouc-t45119#391730 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Olomouc (Olmütz)


V období 1.republiky sídlo dvou politických a jednoho soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 66 440 obyvatel (z toho 47 861 osob národnosti československé, 1 215 osob národnosti maďarské, 15 017 osob národnosti německé, 146 osob národnosti polské, 304 osob národnosti ruské, 20 osob národnosti srbochorvatské a 917 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v r. 1918.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Čtvrtého sboru (od října 1935),
velitelství Sedmé divise (leden 1920 – leden 1938),
velitelství Sedmé pěší divise (od ledna 1938),
Velitelství dělostřelectva sedmé divise (červenec 1920 – prosinec 1921),
velitelství Třinácté pěší brigády (leden 1920 – prosinec 1937),
velitelství Sedmé polní dělostřelecké brigády (prosinec 1921 – prosinec 1937),
velitelství Hrubé dělostřelecké brigády (prosinec 1920 – srpen 1921),
velitelství Druhé těžké dělostřelecké brigády (říjen 1920 – únor 1921),
Pěší pluk 6 (od října 1920),
Pěší pluk 27 (září 1920 – září 1933),
III. prapor Pěšího pluku 27 (říjen 1935 – září 1938),
náhradní prapor Horského pěšího pluku 3 (leden 1920 – prosinec 1920),
náhradní rota Hraničářského praporu 7 (od ledna 1920),
Cyklistický prapor 2 (září 1933 – listopad 1935),
náhradní rota Cyklistického praporu 2 (od listopadu 1935),
Pluk útočné vozby 2 (září 1935 – červenec 1937),
II. prapor Pluku útočné vozby 3 (květen 1937 – září 1938),
III. prapor Pluku útočné vozby 3 (květen 1937 – září 1938),
Lehký dělostřelecký pluk 7 (červenec 1920 – leden 1923),
Dělostřelecký pluk 7 (od ledna 1923),
baterie Lehkého dělostřeleckého pluku 8 (červenec 1920 – září 1920),
baterie Lehkého dělostřeleckého pluku 53 (říjen 1921 – leden 1923),
baterie Dělostřeleckého pluku 53 (leden 1923 – říjen 1932),
Hrubý dělostřelecký pluk 107 (červenec 1920 – leden 1923),
Dělostřelecký pluk 107 (od ledna 1923),
náhradní baterie Hrubého dělostřeleckého pluku 126 (červenec 1920 – leden 1923),
náhradní baterie Dělostřeleckého pluku 126 (leden 1923 – říjen 1929),
II. oddíl Protiletadlového dělostřeleckého pluku 151 (červen 1922 – leden 1923),
II. oddíl Dělostřeleckého pluku 151 (leden 1923 – leden 1924),
Dělostřelecký oddíl 152 (leden 1924 – říjen 1924),
Dělostřelecký pluk 152 (od října 1924),
baterie Horského dělostřeleckého oddílu 256 (červenec 1920 – září 1920),
Horský dělostřelecký oddíl 257 (červenec 1920 – leden 1923),
Dělostřelecký oddíl 257 (leden 1923 – říjen 1932),
baterie Horského dělostřeleckého oddílu 258 (červenec 1920 – září 1920),
Těžký houfnicový pluk 302 (červenec 1920 – leden 1923),
Dělostřelecký pluk 302 (od ledna 1923),
baterie Těžkého houfnicového pluku 304 (leden 1921 – únor 1921),
Dělostřelecká měřičská rota (leden 1921 – březen 1932),
Dělostřelecký oddíl 401 (duben 1936 – prosinec 1937),
Dělostřelecký pluk 401 (od prosince 1937),
Instrukční dělostřelecký oddíl (září 1933 – říjen 1935),
Instrukční dělostřelecký pluk (od října 1935),
Automobilní rota 7 (únor 1921 – říjen 1936),
Automobilní prapor 6 (od října 1936),
Remontní baterie 7 (od října 1936),
Letecký pluk 2 (od září 1920),
letka Leteckého pluku 5 (říjen 1931 – březen 1936),
Balonový oddíl (srpen 1920 – srpen 1924),
Hlavní letecká povětrnostní stanice 2 (prosinec 1921 – září 1925),
Letecká povětrnostní stanice 10 (září 1925 – duben 1930),
Letecká povětrnostní stanice 6 (od dubna 1930),
Jezdecký pluk 2 (září 1920 – leden 1936),
Dragounský pluk 2 (od ledna 1936),
Vozatajská rota 7 (září 1923 – září 1933),
Divisní zbrojnice 7 (září 1920 – duben 1922),
Divisní zbrojní dílny 7 (září 1920 – duben 1922),
Divisní zbrojnice 7 (duben 1922 – leden 1928),
Zemská zbrojnice II (leden 1928 – leden 1937),
Sborová zbrojnice 4 (od ledna 1937),
Hlavní letecké skladiště (červenec 1920 – říjen 1921),
Hlavní vzduchoplavecký sklad (říjen 1921 – listopad 1923),
Hlavní letecký sklad (listopad 1923 – leden 1932),
Zemský letecký sklad II (leden 1932 – leden 1937),
Letecký sklad 2 (od ledna 1937),
Hlavní vzduchoplavecké dílny (říjen 1921 – listopad 1923),
Hlavní letecké dílny (listopad 1923 – leden 1932),
Ústřední ženijní zbrojnice (červen 1919 – únor 1922),
Hlavní ženijní sklad (únor 1922 – leden 1937),
Ženijní sklad 1 (od ledna 1937),
Vojenská stavební odbočka 7 (leden 1920 – leden 1937),
Stavební ředitelství čtvrtého sboru (od ledna 1937),
Divisní nemocnice 7 (březen 1922 – leden 1937),
Sborová nemocnice 7 (od ledna 1937),
Vojenská zásobárna 7 (červen 1920 – duben 1923),
Divisní zásobárna 7 (duben 1923 – leden 1924),
Divisní proviantní sklad 7 (leden 1924 – leden 1937),
Sborový proviantní sklad 7 (od ledna 1937),
Vojenská hříbárna Olomouc (leden 1920 – listopad 1921),
Velitelství evidence koňstva 7 (od dubna 1922),
Velitelství evidence motorových vozidel v Olomouci (únor 1921 – leden 1937),
Velitelství evidence motorových vozidel 4 (od ledna 1937),
Doplňovací okresní velitelství Olomouc (od října 1919),
Divisní soud Olomouc (od ledna 1919),
Brigádní soud Olomouc (od ledna 1919),
Úřad vojenského prokurátora Olomouc (od května 1920),
Úřad funkcionáře vojenského prokurátora Olomouc (od května 1920),
Vojenský chemický ústav (od ledna 1928),
Dělostřelecké učiliště (září 1921 – březen 1922),
Učiliště pro dělostřelectvo (březen 1922 – říjen 1928),
Dělostřelecké učiliště (od října 1928),
Chemické učiliště (od srpna 1937).


Pro potřeby vojska byla k dispozici velitelská budova z roku 1935, Staré městské kasárny z roku 1752 v prostoru jednoho z vnitřních bastionů, Vodní kasárny z roku 1756, Zbrojnice z let 1768-1771, Kasárny Jiřího z Poděbrad (adaptované roku 1773 z bývalé jezuitské koleje z let 1712-1722), Vojenská nemocnice (adaptovaná roku 1782 z budov kláštera z druhé poloviny 11. století, přestavěného v letech 1656-1686), Jánošíkovy kasárny (adaptované roku 1782 z budovy jezuitského konviktu z roku 1667), Nové dělostřelecké kasárny (adaptované roku 1782 z budov kláštera z roku 1298, přestavěného v letech 1773-1782), Vojenské zásobárny (adaptované roku 1782 z klášterních budov), Staré dělostřelecké kasárny z let 1808-1810, Hanácké kasárny z let 1838-1846, Masarykovy kasárny z let 1842-1844, Kasárny Jana Jiskry z Brandýsa z let 1880-1882, Štefánikovy kasárny z roku 1892, Žerotínovy kasárny z roku 1894, Jezdecké kasárny z let 1903-1905, Kasárny Jana Žižky z Trocnova z let 1904-1907, barákový tábor Nový svět z roku 1915 a rozšířený počátkem dvacátých let o Kasárny Prokopa Holého, Automobilní kasárny na Envelopě z počátku dvacátých let a objekt chemického ústavu ve Chvalkovicích z roku 1937.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Olomouc-t45119#176437 Version : 0
Period:
Period:
Austria-Hungary (1867-1918) Austria-Hungary (1867-1918)
Units and offices stationed in the crew:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Headquarters 5. infantry division
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Headquarters 9. infantry brigade
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Local headquarters of the Olomouc
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Headquarters infantry regiment # 54
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY machine gun section I and II of infantry regiment no. 54
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY I., III and IV. battalion of infantry regiment no. 54
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY the Replacement battalion of infantry regiment no. 54
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Spare setnina the battalion field hunters no 5
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Headquarters dragounského regiment no. 12
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Sapper platoon dragounského regiment no. 12
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Headquarters. division dragounského regiment no. 12
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 2. and 3. eskadrona dragounského regiment no. 12
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Regiment field cannons no. 2
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Ambulance section no. 6
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Choral the officer training school
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Branch warehouse artillery material
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Passenger hospital no. 6
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Military commissary
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Passenger prison
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Headquarters 92. zeměbranecké infantry brigade
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Headquarters 2. zeměbranecké cavalry brigade
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Headquarters zeměbraneckého infantry regiment no 13
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY, EVEN. and II. battalion zeměbraneckého infantry regiment no. 13
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Replacement battalion zeměbraneckého infantry regiment no. 13
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Headquarters zeměbraneckého hulánského regiment no. 4
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Headquarters. and II. division zeměbraneckého hulánského regiment no. 4
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 2.,3.,4.,5. and 6. eskadrona zeměbraneckého hulánského regiment no. 4
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Spare eskadrona zeměbraneckého hulánského regiment no. 4
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Zeměbranecký division field cannon no. 46
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Zeměbranecký division of field howitzers no 46
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Zeměbranecký officer course
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Zeměbranecká military hospital
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Headquarters četnického department no. 2
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 5th Infantry Division Command
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 9th Infantry Brigade Command
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Local Command in Olmütz
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 54th Infantry Regiment Command
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 1st and 2nd Machine-Gun Section, 54th Infantry Regiment
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 1st, 3rd and 4th Battalion, 54th Infantry Regiment
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Replacement Battalion, 54th Infantry Regiment
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Replacement Company 5th Feldjäger Battalion
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 12th Dragoon Regiment Command
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Pioneer Platoon, 12th Dragoon Regiment
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 1st Division Commando, 12th Dragoon Regiment
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 2nd and 3rd Squadron, 12th Dragoon Regiment
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 2nd Field Cannon Regiment
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 6th Medical Section
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Corps Officer School
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Branch of Artillery Material Depot
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 6th Garrison Hospital
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Military Quartermaster Material Depot
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Garrison Prison
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 92nd Landwehr Infantry Brigade Command
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 2nd Landwehr Cavalry Brigade Command
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY the 13th Landwehr Infantry Regiment Command
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 1st and 2nd Battalion, 13th Landwehr Infantry Regiment
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Replacement Battalion, 13th Landwehr Infantry Regiment
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 4th Landwehr Uhlan Regiment Commando
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 1st and 2nd Division Commando, 4th Uhlan Regiment
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 2-the 6th Squadron, 4th Landwehr Uhlan Regiment
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Replacement Squadron, 4th Landwehr Uhlan Regiment
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 46th Landwehr Field Cannon Division
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 46th Landwehr Field Howitzer Division
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Landwehr Officer Course
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Landwehr Military Hospital
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY 2nd Gendarmerie Department Headquarters
Note:
Note:
- -
Source:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille to. in. to. Heeres, der k. to. und der to. in. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Vienna 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des to. in. to. Heeres, to. in. to. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien, 1914)"
.
URL : https://www.valka.cz/Olomouc-t45119#416314 Version : 0
st. Moritz


Sources:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=2828.
Olomouc - Kostel sv. Mořice na fotografii do roku 1904
Zdroj:
(Prokop 1904, s. 428 fig. 587)

Kostel sv. Mořice na fotografii do roku 1904
Zdroj:
(Prokop 1904, s. 428 fig. 587)

Olomouc - Celkový půdorysný plán
Zdroj:
(Prokop 1904, s. 428 fig. 585)

Celkový půdorysný plán
Zdroj:
(Prokop 1904, s. 428 fig. 585)

Olomouc - Půdorysný plán kostela s rozdělením jednotlivých stavebních fází
Zdroj:
(Prokop 1904, s. 428 fig. 586)

Půdorysný plán kostela s rozdělením jednotlivých stavebních fází
Zdroj:
(Prokop 1904, s. 428 fig. 586)

URL : https://www.valka.cz/Olomouc-t45119#524387 Version : 0
Year 1968 in Olomouc.
Olomouc - Tank čísla 181 (detail)
Zdroj:
https://www.facebook.com/HistorieOl/photos/a.560339357437483.1073741835.541098996028186/553953354742750/?type=3&theater

Tank čísla 181 (detail) Zdroj: https://www.facebook.com/HistorieOl/photos/a.560339357437483.1073741835.541098996028186/553953354742750/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Olomouc - Tanky v Olomouci v tom čísla 181
Zdroj:
https://www.facebook.com/HistorieOl/photos/a.560339357437483.1073741835.541098996028186/553953284742757/?type=3&theater

Tanky v Olomouci v tom čísla 181 Zdroj: https://www.facebook.com/HistorieOl/photos/a.560339357437483.1073741835.541098996028186/553953284742757/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Olomouc - Tentýž pohled celek
Zdroj:
https://www.facebook.com/HistorieOl/photos/a.560339357437483.1073741835.541098996028186/558356657635753/?type=3&theater

Tentýž pohled celek Zdroj: https://www.facebook.com/HistorieOl/photos/a.560339357437483.1073741835.541098996028186/558356657635753/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Olomouc - Obrněný transportér BTR před poštou na náměstí
Zdroj:
https://www.facebook.com/HistorieOl/photos/a.560339357437483.1073741835.541098996028186/553953238076095/?type=3&theater

Obrněný transportér BTR před poštou na náměstí Zdroj: https://www.facebook.com/HistorieOl/photos/a.560339357437483.1073741835.541098996028186/553953238076095/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Olomouc-t45119#544295 Version : 0
Occupation - march 1939.
Olomouc - Radnice a náměstí, za povšimnutí stojí vyvěšené nejen vlajky 3. Říše a SS, ale také československé vlajky, což svědčí pro krátké časové údobí po 15. březnu 1939, nejspíše při příležitosti nějaké vojenské přehlídky
Zdroj:
https://www.facebook.com/HistorieOl/photos/a.560339357437483.1073741835.541098996028186/551961164941969/?type=3&theater

Radnice a náměstí, za povšimnutí stojí vyvěšené nejen vlajky 3. Říše a SS, ale také československé vlajky, což svědčí pro krátké časové údobí po 15. březnu 1939, nejspíše při příležitosti nějaké vojenské přehlídky Zdroj: https://www.facebook.com/HistorieOl/photos/a.560339357437483.1073741835.541098996028186/551961164941969/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Olomouc - Zdroj:
https://www.facebook.com/HistorieOl/photos/pcb.821031824701567/821031021368314/?type=3&theater

Zdroj: https://www.facebook.com/HistorieOl/photos/pcb.821031824701567/821031021368314/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Olomouc - Zdroj:
https://www.facebook.com/HistorieOl/photos/pcb.821031824701567/821031354701614/?type=3&theater

Zdroj: https://www.facebook.com/HistorieOl/photos/pcb.821031824701567/821031354701614/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Olomouc - Záhy po okupaci se objevila i patřičná výzdoba židovských obchodů
Zdroj:
https://www.facebook.com/HistorieOl/photos/pcb.821031824701567/821031251368291/?type=3&theater

Záhy po okupaci se objevila i patřičná "výzdoba" židovských obchodů Zdroj: https://www.facebook.com/HistorieOl/photos/pcb.821031824701567/821031251368291/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Olomouc - Zdroj:
https://www.facebook.com/HistorieOl/photos/pcb.821031824701567/821031151368301/?type=3&theater

Zdroj: https://www.facebook.com/HistorieOl/photos/pcb.821031824701567/821031151368301/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Olomouc-t45119#544296 Version : 0
Tomb of the Serbian legion.
Olomouc - Zdroj:
https://www.facebook.com/HistorieOl/photos/a.560339357437483.1073741835.541098996028186/560659757405443/?type=3&theater

Zdroj: https://www.facebook.com/HistorieOl/photos/a.560339357437483.1073741835.541098996028186/560659757405443/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Olomouc-t45119#544297 Version : 0
the End of the war - 1945.
Olomouc - Odstavený stíhač tanku (Jagdpanzer IV ?)
Zdroj:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1091752690843087&set=pcb.10153841531922020&type=3&theater

Odstavený stíhač tanku (Jagdpanzer IV ?) Zdroj: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1091752690843087&set=pcb.10153841531922020&type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Olomouc-t45119#546919 Version : 0
the Chapel of st. Margaret (extinct) and its predecessors

The extinct chapel of st. Margaret's was preceded by two earlier church buildings, whose foundations have been supported by archaeological research.

Sources:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=10521.
Olomouc - V dlažbě vyznačený půdorys kostela; Foto vlastní

V dlažbě vyznačený půdorys kostela; Foto vlastní
Olomouc - Zachycená historická dlažba kostela; Foto vlastní

Zachycená historická dlažba kostela; Foto vlastní
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Olomouc - Detail téže dlažby, Foto vlastní

Detail téže dlažby, Foto vlastní
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Olomouc-t45119#557832 Version : 0
a Monument to be martyred members of the prison guards.
Olomouc - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Olomouc-t45119#582069 Version : 0
Monastery of the poor clares convent (Ethnographic museum in Olomouc)Source:
cs.wikipedia.org.
Olomouc - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Olomouc-t45119#582071 Version : 0
Upper square.
Olomouc - Foceno z věže kostela sv. Mořice; Foto vlastní

Foceno z věže kostela sv. Mořice; Foto vlastní
Olomouc - Foceno z věže kostela sv. Mořice; Foto vlastní

Foceno z věže kostela sv. Mořice; Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Olomouc-t45119#597879 Version : 0
Republic Square.
Olomouc - Foto vlastní

Foto vlastní
Olomouc - Foto vlastní

Foto vlastní
Olomouc - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Olomouc-t45119#597883 Version : 0
of the Bishop's square.
Olomouc - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Olomouc-t45119#597884 Version : 0
Wenceslas square.
Olomouc - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Olomouc-t45119#597885 Version : 0
Zizka square.
Olomouc - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Olomouc-t45119#599461 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more