Main Menu
User Menu

Military history website

Plzeň

okr. Plzeň-město

     
Název:
Name:
Plzeň
Originální název:
Original Name:
Plzeň
Další názvy:
Other Names:
Pilsen
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Plzeň-město
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°44'44.79"N 13°22'30.58"E
Místní části:
Local Municipalities:
Bolevec, Božkov, Černice, Doudlevice, Hradiště, Koterov, Lobzy, Litice, Nová Hospoda, Radobyčice, Skvrňany, Valcha, Bukovec, Červený Hrádek, Doubravka, Újezd, Radčice, Malesice, Dolní Vlkýš, Lhota
První písemná zmínka:
First Written Reference:
976
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
gotický chrám sv. Bartoloměje
františkánský klášter
renesanční radnice
Velká synagoga
historické podzemí
Muzea:
Museums:
Západočeské muzeum v Plzni
Západočeská galerie v Plzni
Pivovarské muzeum
Patton Memorial Pilsen
Osobnosti:
Personalities:
Krofta, Kamil
* 17.07.1876 
Matoušek, Otto
* 03.12.1890 
Elbl, Josef
* 26.03.1893 
Hlava, Jan
* 30.12.1894 
Svidenský, Karel
* 19.01.1895 
Císař, František
* 21.03.1895 
Švígler, Jan
* 19.12.1896 
- Paleček, Václav
* 20.11.1901 
- Prokop, Jan
* 19.11.1911 
Pošta, Karel
* 29.09.1914 
Plzák, Stanislav
* 13.11.1914 
Stach, Josef
* 10.03.1915 
- Mašek, Jaroslav
* 19.04.1917 
Vyhnis, Jaroslav
* 12.03.1919 
Hofrichter, Jaroslav
* 23.09.1920 
- Liehm, Robert
† 24.09.1924
- Brož, Josef
* 17.05.1926 
Mošna, Josef
* 27.07.1926 
- Čadek, Jan
* 22.11.1933 
Gabriel, Karel
* 18.10.1937 
- von Majewski, Georg
† 06.05.1945
Henlein, Konrad
† 10.05.1945
Menčík, Břetislav
† 13.07.1947
Vašíček, Rudolf
† 02.03.1952
- Kyjovský, Metoděj
† 31.12.1954
- Mráz, Ján
† 22.02.1980
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1877-DD.MM.1880
Pěší pluk 11
11th Infantry Regiment
DD.MM.1914-DD.08.1914
19. pěší divize
19th Infantry Division
DD.MM.1914-DD.08.1914
37. pěší brigáda
37th Infantry Brigade
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR
41. zeměbranecká pěší brigáda
41th Landwehr Infantry Brigade
16.06.1919-18.06.1919
Domobranecký prapor č. 39
-
01.06.1920-01.12.1921
Velitelství dělostřelectva 2. divise
2nd Division Artillery Command
25.09.1920-24.09.1938
2. divise
2nd Division
25.09.1920-31.12.1937
3. pěší brigáda
3rd Infantry Brigade
DD.09.1920-01.01.1923
Lehký dělostřelecký pluk 2
2nd Light Artillery Regiment
01.10.1920-24.09.1938
Pěší pluk 18
18th Infantry Regiment
01.10.1920-DD.03.1938
Pěší pluk 35
35th Infantry Regiment
15.12.1920-DD.09.1923
Vozatajská rota 2
2nd Train Company
25.02.1921-24.09.1938
Automobilní rota 2
2nd Automobile Company
01.12.1921-31.12.1937
2. polní dělostřelecká brigáda
2nd Field Artillery Brigade
30.09.1936-01.01.1938
Okrskové velitelství Plzeň
Headquarters of the District of Pilsen
31.12.1937-24.09.1938
Velitelství dělostřelectva 2. divise
2nd Division Artillery Command
01.01.1938-01.04.1939
Letecká povětrnostní stanice 14
14th Air Weather Station
01.01.1938-24.09.1938
Posádkové velitelství Plzeň
Garrison Command Pilsen
31.01.1938-24.09.1938
Letka 4
4th Flight
00.05.1938-24.09.1938
Rota velkých kulometů proti letadlům cyklistického praporu 1
AA Machine-gun Company of the 1st Bicycle Battalion
12.09.1938-21.10.1938
Středisko hlásné služby "C"
Reporting Service Group "C"
24.09.1938-DD.MM.1938
Regulační komise VII
7th Regulatory Commission
25.09.1938-22.10.1938
Letecká povětrnostní stanice 14
14th Air Weather Station
26.09.1938-20.10.1938
Letecká radiogoniometrická stanice 6
6th Air Radiogonometric Station
26.09.1938-09.10.1938
Obrněný vlak 1
1st Armoured Train
27.09.1938-22.10.1938
32. hraniční oblast
32nd Border Area
27.09.1938-22.10.1938
Telegrafní prapor 2
2nd Signal Battalion
27.09.1938-22.10.1938
Velitelství dělostřelectva 32. hraniční oblasti
Artillery Command of the 32nd Border Area
27.09.1938-22.10.1938
Velitelství telegrafního vojska 32. hraniční oblasti
Signal Command of the 32nd Border Area
27.09.1938-22.10.1938
Velitelství ženijního vojska 32. hraniční oblasti
Engineer Command of the 32nd Border Area
13.10.1938-15.10.1938
1. oddělení /organisační/ štábu 2. divise
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 2nd Division
13.10.1938-15.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu 2. divise
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 2nd Division
13.10.1938-15.10.1938
3. oddělení /operační/ štábu 2. divise
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 2nd Division
13.10.1938-15.10.1938
4. oddělení /materiální/ štábu 2. divise
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 2nd Division
13.10.1938-15.10.1938
Oddíl polních četníků 2. divise
Field Gendarmes Section of the 2nd Division
13.10.1938-15.10.1938
Stan velitelství 2. divise
Support the Headquarters of the 2nd Division
13.10.1938-15.10.1938
Velitelství 2. divise
Headquarters of the 2nd Division
13.10.1938-15.10.1938
Velitelství dělostřelectva 2. divise
Artillery Headquarters of the 2nd Division
13.10.1938-15.10.1938
Velitelství telegrafního vojska 2. divise
Signal Troops Headquarters of the 2nd Division
13.10.1938-15.10.1938
Velitelství ženijního vojska 2. divise
Engineer Troops Headquarters of the 2nd Division
13.10.1938-15.10.1938
Štáb 2. divise
Staff of the 2nd Division
13.10.1938-15.10.1938
Štábní jezdecká četa 2
Staff Cavalry Platoon 2
13.10.1938-15.10.1938
Štábní rota 2
2nd Staff Company
10.11.1938-31.07.1939
Pěší pluk 18
18th Infantry Regiment
DD.03.1939-01.05.1939
II. skupina Stíhací eskadry 333
2nd Group of the 333rd Fighter Wing
01.05.1939-20.08.1939
II. skupina Stíhací eskadry 77
2nd Group of the 77th Fighter Wing
07.11.1939-DD.10.1940
Dělostřelecký náhradní pluk 25
25th Artillery Replacement Regiment
25.09.1940-27.07.1941
Dělostřelecký náhradní pluk 1
1st Artillery Replacement Regiment
14.10.1941-DD.10.1942
Divize č. 193
Division No. 193
11.04.1942-DD.05.1942
Stíhací eskadra 52
52nd Fighter Wing
16.04.1942-04.05.1942
II. skupina Stíhací eskadry 52
2nd Group of the 52nd Fighter Wing
27.04.1942-18.05.1942
4. letka Stíhací eskadry 3
4th Squadron of the 3rd Fighter Wing
27.04.1942-18.05.1942
5. letka Stíhací eskadry 3
5th Squadron of the 3rd Fighter Wing
27.04.1942-18.05.1942
6. letka Stíhací eskadry 3
6th Squadron of the 3rd Fighter Wing
27.04.1942-18.05.1942
II. skupina Stíhací eskadry 3
2nd Group of the 3rd Fighter Wing
27.04.1942-18.05.1942
Štáb II. skupiny Stíhací eskadry 3
Staff of the 2nd Group of 3rd Fighter Wing
11.01.1944-15.08.1944
IV. skupina Bombardovací eskadry 4
4th Group of the 4th Bomber Wing
DD.02.1944-09.11.1944
Admiralát Černé moře
Admiral Black Sea
26.07.1944-23.11.1944
IV. skupina Bombardovací eskadry 27
4th Group of the 27th Bomber Wing
01.09.1944-31.10.1944
IV. skupina Bombardovací eskadry 55
4th Group of the 55th Bomber Wing
21.11.1944-23.01.1945
Doplňovací bombardovací skupina (S)
Replacement Bomber Group (F)
23.01.1945-DD.02.1945
I. skupina Doplňovací bombardovací eskadry (S)
1st Group of the Replacement Bomber Wing (F)
20.04.1945-26.04.1945
III. skupina Doplňovací bombardovací eskadry 1
3rd Group of the 1st Replacement Bomber Wing
25.05.1945-01.11.1950
11. divise
11th Division
25.05.1945-01.01.1951
III. sbor
III Corps
25.05.1945-01.01.1951
Velitelství dělostřelectva III. sboru
III Corps Artillery Command
01.06.1945-01.10.1945
Dělostřelecký pluk 11
11th Artillery Regiment
01.06.1945-01.10.1947
Dělostřelecký pluk 152
152nd Artillery Regiment
01.06.1945-01.07.1945
Pěší pluk 18
18th Infantry Regiment
01.06.1945-01.01.1951
Velitelství dělostřelectva 11. divise
11th Division Artillery Command
15.09.1945-14.03.1946
Letištní peruť 6
6th Air Base Squadron Authority Plzeň
01.10.1945-01.10.1947
6. dělostřelecká brigáda
6th Artillery Brigade
01.10.1945-01.11.1950
Automobilní prapor 3
3rd Automobile Battalion
01.10.1945-30.09.1947
Dělostřelecký pluk 1
1st Artillery Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký pluk 353
353rd Artillery Regiment
01.10.1945-01.01.1951
Pěší pluk 18
18th Infantry Regiment
01.10.1945-01.09.1950
Technické učiliště
Technical School
01.10.1945-01.10.1947
V. prapor /sborový/ 2. ženijní brigády
5th Battalion /Corps/ of the 2nd Engineer Brigade
01.10.1945-01.12.1948
Zbrojnice 3
3rd Armory
DD.MM.1945-14.03.1946
Letištní správa Plzeň
Airfield Authority Plzeň
14.03.1946-15.01.1951
Letecká základna 6
6th Air Base
14.03.1946-27.11.1950
Letištní správa
Airfield Authority of 6th Air Base
01.07.1946-04.09.1946
Pohotovostní pluk 2
2nd Emergency Regiment of Corps of National Security
04.09.1946-DD.03.1948
Pohraniční pluk 2
2nd Border Guard Regiment of Corps of National Security
04.09.1946-DD.03.1948
Pohraniční prapor II/2
2nd Border Guard Battalion
20.11.1946-20.07.1948
Letecký pluk 25
25th Air Regiment
01.10.1947-15.09.1950
Dělostřelecký pluk 105
105th Artillery Regiment
01.10.1947-01.12.1950
Dělostřelecký pluk 155
155th Artillery Regiment
01.10.1947-01.11.1950
Dělostřelecký pluk 2
2nd Artillery Regiment
01.10.1947-01.09.1948
Pěší prapor 64 /strážní/
64th Infantry Battalion /Guard/
01.04.1948-01.01.1951
Pohraniční prapor III
3rd Border Guard Battalion
00.07.1948-01.05.1950
Letecký pluk 4
4th Air Regiment
01.07.1949-01.01.1951
Letecký pluk 5
5th Air Regiment
01.10.1949-01.01.1954
Krajské vojenské velitelství Plzeň
Regional Military Command Plzeň
01.10.1949-01.11.1950
Pěší pluk 11
11th Infantry Regiment
15.10.1949-01.11.1950
Tankosamohybný dělostřelecký pluk 352
352nd Tank Self-Propelled Artillery Regiment
DD.MM.1949-15.09.1950
4. dělostřelecká brigáda
4th Artillery Brigade
01.05.1950-01.01.1951
Letecký dělostřelecký pluk 45
45th Air Artillery Regiment
01.05.1950-01.07.1950
Letecký pluk 6
6th Air Regiment
01.11.1950-01.01.1951
11. divise /pěší/
11th Division /Infantry/
01.11.1950-DD.05.1951
11. protiletadlový oddíl
11th Anti-Aircraft Division
01.11.1950-01.01.1951
Tankosamohybný prapor 11
11th Tank Self-Propelled Battalion
10.11.1950-01.10.1956
23. spojovací prapor
23rd Signal Battalion
27.11.1950-01.02.1951
6. letištní správa
6th Airfield Authority
01.12.1950-01.10.1951
155. protiletadlový pluk
155th Anti-Aircraft Regiment
01.12.1950-01.11.1955
185. protiletadlový oddíl
185th Anti-Aircraft Division
15.12.1950-01.01.1951
Letecký pluk 51
51st Air Regiment
01.01.1951-01.11.1955
11. chemická četa
11th Chemical Platoon
01.01.1951-01.10.1958
11. průzkumná rota
11th Reconnaissance Company
01.01.1951-01.11.1954
11. pěší divize
11th Infantry Division
01.01.1951-01.11.1991
11. spojovací prapor
11th Signal Battalion
01.01.1951-01.10.1951
11. tankosamohybný prapor
11th Tank Self-Propelled Battalion
01.01.1951-31.10.1991
11. ženijní prapor
11th Engineer Battalion
01.01.1951-DD.MM.1954
12. dělostřelecký pluk
12th Artillery Regiment
01.01.1951-09.05.1955
2. dělostřelecký pluk
2nd Artillery Regiment
01.01.1951-01.10.1956
23. ženijní prapor
23rd Engineer Battalion
01.01.1951-01.11.1954
3. armádní sbor
3rd Army Corps
01.01.1951-DD.MM.1951
45. letecký dělostřelecký pluk
45th Air Artillery Regiment
01.01.1951-DD.05.1951
5. letecký stíhací pluk
5th Air Fighter Regiment
01.01.1951-DD.MM.1952
51. letecký stíhací pluk
51st Air Fighter Regiment
01.01.1951-01.10.1956
Velitelství dělostřelectva 3. sboru
3rd Corps Artillery Command
15.01.1951-15.03.1951
6. letecká základna
6th Air Base
15.03.1951-DD.MM.1954
6. letištní prapor
6th Air Base Battalion
DD.05.1951-01.10.1955
11. protiletadlový oddíl
11th Anti-Aircraft Division
01.06.1951-01.11.1953
18. letecký stíhací pluk
18th Air Fighter Regiment
01.06.1951-01.10.1954
22. letecká stíhací divize
22nd Air Fighter Division
01.06.1951-15.08.1954
4. letecký stíhací pluk
4th Air Fighter Regiment
01.10.1951-01.10.1958
11. tankosamohybný pluk
11th Self-propelled Tank Regiment
01.10.1951-01.11.1955
259. protiletadlový pluk
259th Anti-Aircraft Regiment
01.12.1951-15.07.1958
3. dělostřelecká základna
3rd Artillery Base
01.12.1951-DD.MM.1953
54. dělostřelecká základna
54th Artillery Base
01.12.1951-01.10.1953
9. letištní prapor
9th Air Base Battalion
DD.MM.1951-DD.MM.1953
2. letištní prapor
2nd Air Base Battalion
DD.MM.1951-DD.MM.1959
7. armádní sklad letecké munice
7th Air Ammunition Store
01.05.1952-31.10.1955
Radiotechnická stanice Nová Hospoda
Electronic Station Nová Hospoda
01.05.1952-01.11.1954
Velitelské stanoviště 22. letecké stíhací divize
Command Post of 22nd Air Fighter Division
01.08.1952-26.08.1954
20. letištní prapor
20th Air Base Battalion
01.09.1952-DD.MM.1958
30. letištní prapor
30th Air Base Battalion
DD.MM.1952-01.10.1958
14. letištní prapor
14th Air Base Battalion
DD.MM.1952-01.12.1991
18. letištní prapor
18th Air Base Battalion
DD.MM.1952-01.11.1954
45. letecký dělostřelecký pluk
45th Air Artillery Regiment
01.01.1953-01.10.1957
12. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I.třídy
12th Electronic Air Support Devices Platoon 1st Class
01.01.1953-31.10.1954
22. letecká divizní opravna
22rd Divisional Air Repair
01.01.1953-DD.MM.1954
22. letecká spojovací rota
22nd Air Signal Company
01.10.1953-01.11.1955
101. protiletadlový oddíl
101st Anti-Aircraft Division
01.10.1953-01.11.1955
103. protiletadlový oddíl
103rd Anti-Aircraft Division
01.11.1953-01.10.1955
2. muniční sklad leteckého týlu
2nd Rear Air Ammunition Store
01.01.1954-01.01.1992
Krajská vojenská správa Plzeň
County Military Administration Plzeň
10.02.1954-01.11.1955
3. prapor
3rd Battalion of the 2nd Brigade of Industrial Protection
01.11.1954-09.05.1955
11. střelecká divize
11th Rifle Division
01.11.1954-01.10.1956
3. střelecký sbor
3rd Rifle Corps
01.11.1954-DD.MM.1959
45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk
45th Artillery Reconnaissance Air Regiment
01.11.1954-31.10.1955
61. automobilní prapor
61st Automobile Battalion
09.05.1955-01.10.1958
19. střelecká divize
19th Rifle Division
09.05.1955-01.10.1958
37. dělostřelecký pluk
37th Artillery Regiment
01.10.1955-01.10.1958
11. protiletadlový dělostřelecký oddíl
11th Anti-Aircraft Artillery Division
01.11.1955-15.08.1958
101. protiletadlový dělostřelecký oddíl
101st Anti-Aircraft Artillery Division
01.11.1955-15.08.1958
103. protiletadlový dělostřelecký oddíl
103rd Anti-Aircraft Artillery Division
01.11.1955-01.10.1958
11. četa chemické ochrany
11th Chemical Defence Platoon
01.11.1955-01.06.1957
185. protiletadlový dělostřelecký oddíl
185th Anti-Aircraft Artillery Division
01.11.1955-01.10.1956
259. protiletadlový dělostřelecký pluk
259th Anti-Aircraft Artillery Regiment
01.11.1955-01.10.1956
43. protiletadlový dělostřelecký oddíl
43rd Anti-Aircraft Artillery Division
01.10.1956-01.09.1961
171. protiletadlový dělostřelecký pluk
171st Anti-Aircraft Artillery Regiment
01.10.1956-DD.MM.1960
173. protiletadlový dělostřelecký pluk
173rd Anti-Aircraft Artillery Regiment
01.10.1956-01.09.1961
259. protiletadlová dělostřelecká brigáda
259th Anti-Aircraft Artillery Brigade
01.10.1956-01.10.1958
91. pontonový prapor
91st Pontoon Battalion
01.06.1957-15.08.1958
185. protiletadlový dělostřelecký pluk
185th Anti-Aircraft Artillery Regiment
01.06.1957-15.08.1958
74. protiletadlová dělostřelecká brigáda
74th Anti-Aircraft Artillery Brigade
01.08.1957-01.10.1958
3. letecká technická skupina
3rd Air Technical Group
01.10.1957-01.10.1958
12. četa pozemního zabezpečení navigace
12th Ground Support Navigation Platoon
01.10.1957-15.08.1958
74. školní protiletadlový dělostřelecký oddíl
74th Training Anti-Aircraft Artillery Division
01.10.1958-01.09.1961
11. průzkumný prapor
11th Reconnaissance Battalion
01.10.1958-01.09.1975
11. rota chemické ochrany
11th Chemical Defence Company
01.10.1958-01.03.1990
11. tankový pluk
11th Tank Regiment
01.10.1958-01.03.1992
19. motostřelecká divize
19th Motor Rifle Division
01.10.1958-01.09.1961
19. prapor technického zabezpečení
19th Technical Supply Battalion
DD.MM.1958-01.09.1969
30. letištní prapor
30th Air Base Battalion
01.10.1960-01.09.1963
1. vrtulníková letka
1st Helicopter Squadron
01.09.1961-01.02.1975
171. protiletadlový pluk
171st Anti-Aircraft Regiment
01.09.1961-01.09.1969
19. školní tankový prapor
19th Training Tank Battalion
01.09.1961-01.09.1963
2. zdravotnický oddíl
2nd Medical Division
01.09.1961-01.09.1975
259. protiletadlová brigáda
259th Anti-Aircraft Brigade
01.09.1961-DD.MM.1961
61. automobilní prapor
61st Automobile Battalion
01.10.1961-01.09.1976
19. technické opravny
19th Technical Workshop
DD.MM.1961-01.03.1992
47. dělostřelecký pluk
47th Artillery Regiment
01.09.1962-01.09.1963
53. prapor pozemního zabezpečení navigace
53rd Ground Support Navigation Battalion
01.09.1963-01.09.1964
1. spojovací letka
1st Air Courier Squadron
01.09.1963-01.09.1969
53. prapor radiotechnického zabezpečení
53rd Electronic Support Battalion
01.09.1964-01.09.1974
1. letecká technická opravna
1st Aircraft Technical Repair Plzen
01.09.1964-01.09.1974
19. vrtulníková letka
19th Helicopter Squadron
01.09.1964-01.09.1974
321. vrtulníkový roj
321st Helicopter Flight
DD.MM.1966-DD.MM.1989
3. letecký stavební prapor
3rd Air Force Construction Battalion
01.09.1969-01.11.1985
3. letka taktického průzkumu
3rd Tactical Reconnaissance Squadron
DD.MM.1969-DD.07.1979
4. měřický dělostřelecký oddíl
4th Surveying Artillery Division
01.09.1974-01.07.1985
1. letecká vojsková opravna
1st Air Troops Repair Plzeň
01.09.1974-01.11.1985
1. spojovací letka
1st Air Courier Squadron
01.09.1974-01.07.1985
11. rota letištního a radiotechnického zabezpečení
11th Air Base and Electronic Support Company
01.09.1974-01.07.1985
11. vrtulníková letka
11th Helicopter Squadron
01.09.1975-DD.MM.RRRR
11. prapor chemické ochrany
11th Chemical Defence Battalion
01.09.1975-01.01.1981
19. velitelská baterie
19th Command Battery
01.09.1976-31.10.1991
19. prapor oprav techniky
19th Hardware Service Battalion
DD.MM.1976-31.10.1986
2. radiotechnický pluk
2nd Radio Technical Regiment
DD.MM.1979-31.10.1991
1. spojovací pluk
1st Signal Regiment
01.01.1981-31.10.1991
19. baterie velení a dělostřeleckého průzkumu
19th Command and Artillery Reconnaissance Battery
DD.MM.1981-31.12.1991
31. pojízdná spojovací opravna
31th Mobile Signals Repair Shop
01.07.1985-01.10.1991
11. rota spojení a radiotechnického zabezpečení
11th Signal and Electronic Support Company
01.07.1985-01.10.1991
11. vrtulníkový pluk
11th Helicopter Regiment
01.07.1985-01.10.1991
111. letištní prapor
111th Air Base Battalion
01.11.1985-31.10.1992
1. letka velení a průzkumu
1st Command and Reconnaissance Squadron
01.11.1985-31.10.1992
1. rota letištního a radiotechnického zabezpečení
1st Air Base and Electronic Support Company
01.11.1985-31.12.1992
1. vrtulníkový odřad
1st Helicopter Detachment
01.11.1985-31.12.1992
19. vrtulníkový odřad
19th Helicopter Detachment
01.11.1985-31.12.1992
2. vrtulníkový odřad
2nd Helicopter Detachment
01.11.1985-31.12.1992
20. vrtulníkový odřad
19th Helicopter Detachment
31.10.1986-01.03.1992
6. radiotechnická brigáda
6th Electronic Brigade
31.10.1988-01.12.1991
11. spojovací pluk dálkových spojů
11th Remote Connections Signal Regiment
DD.MM.1989-DD.MM.1991
3. letecký stavební prapor
3rd Air Force Construction Battalion
31.10.1991-01.03.1992
3. spojovací brigáda
3rd Signal Brigade
DD.01.1992-31.12.1992
64. základna ubytovací a stavební služby
64th Accomodation and Construction Services Base
DD.MM.1992-31.12.1992
824. železniční stavební prapor
824th Railways Construction Battalion
DD.MM.RRRR-01.10.1958
2. technická skupina
2nd Technical Group
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914
Pluk polních kanónů č. 22
22nd Field Cannon Regiment
Průmyslové podniky:
Industry:
15.09.1860-12.06.1869
Graf Waldstein'sche Maschinenfabrik in Pilsen
12.06.1869-12.12.1899
Škodovy závody
12.12.1899-25.09.1919
Škodovy závody a.s.
25.09.1919-19.08.1946
Akciová společnost, dříve Škodovy závody v Plzni
19.08.1946-01.01.1950
Škodovy závody n.p.
01.01.1950-22.12.1951
Škodovy závody Plzeň, n. p.
22.12.1951-01.06.1965
Závody V. I. Lenina, n. p.
01.06.1965-DD.MM.1968
Škoda o. p., Závody V. I. Lenina
DD.MM.1968-DD.MM.1973
Škoda, n. p.
DD.MM.1973-DD.MM.1980
Škoda, o. p.
DD.MM.1980-31.12.1990
Škoda, k. p.
31.12.1990-DD.MM.1994
Škoda, koncern, Plzeň, a. s.
DD.MM.1994-DD.MM.2003
Škoda a. s.
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.plzen.eu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#389907Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Plzeň (Pilsen)

V období 1.republiky sídlo politického a osudního okresu.

Sčítání lidu v roce 1930: 114 704 obyvatel (z toho 105 731 osob národnosti československé, 34 osob národnosti maďarské, 6 782 osob národnosti německé, 30 osob národnosti polské, 153 osob národnosti ruské, 23 osob národnosti srbochorvatské a 722 osob národnosti židovské)

Posádka byla ustanovena v r. 1918.

Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Druhé divise (leden 1920 – leden 1938),
velitelství Druhé pěší divise (od ledna 1938),
velitelství Třetí pěší brigády (říjen 1920 – prosinec 1937),
Velitelství dělostřelectva druhé divise (říjen 1920 – prosinec 1921),
velitelství Druhé polní dělostřelecké brigády (prosinec 1921 – prosinec 1937),
Pěší pluk 18 (od října 1920),
Pěší pluk 35 (říjen 1920 – březen 1938),
náhradní prapor Pěšího pluku 35 (od března 1938),
baterie Lehkého dělostřeleckého pluku 1 (červenec 1920 – říjen 1920),
Lehký dělostřelecký pluk 2 (červenec 1920 – leden 1923),
Dělostřelecký pluk 2 (od ledna 1923),
náhradní baterie Minometného pluku 351 (červenec 1920 – červen 1921),
Automobilní rota 2 (od února 1921),
letka Leteckého pluku 1 (od ledna 1938),
Letecká povětrnostní stanice 14 (od ledna 1938),
Vozatajská rota 2 (prosinec 1920 – září 1923),
Divisní zbrojnice 2 (září 1920 – duben 1922),
Divisní zbrojní dílny 2 (září 1920 – duben 1922),
Divisní zbrojnice 2 (duben 1922 – leden 1937),
Odbočka sborové zbrojnice Plzeň (od ledna 1937),
Zbrojně technický úřad u firmy Akciová společnost, dříve Škodovy závody, v Plzni (leden 1922 – červen 1936),
Zbrojně technický úřad 1 (od června 1936),
Vojenská stavební odbočka 2 (říjen 1920 – leden 1937),
Divisní nemocnice 2 (březen 1922 – leden 1937),
Sborová nemocnice 2 (od ledna 1937),
Vojenská zásobárna 2 (říjen 1920 – duben 1923),
Divisní zásobárna 2 (duben 1923 – leden 1924),
Divisní proviantní sklad 2 (leden 1924 – leden 1937),
Sborový proviantní sklad 2 (od ledna 1937),
Velitelství evidence koňstva 2 (od října 1920),
Velitelství evidence motorových vozidel v Plzni (únor 1921 – leden 1937),
Doplňovací okresní velitelství Plzeň (od listopadu 1919),
Divisní soud Plzeň (od prosince 1918),
Brigádní soud Plzeň (od prosince 1918),
Úřad vojenského prokurátora v Plzni (od května 1920),
Úřad funkcionáře vojenského prokurátora v Plzni (od května 1920),
Dělostřelecká technická škola (únor 1921 – duben 1922),
Zbrojní škola (duben 1922 – duben 1926),
Zbrojní učiliště (od dubna 1926).

Pro potřeby branné moci byly ve městě k dispozici, Velitelská budova na Husově ulici, Budova vojenských úřadů na Tylově ulici, Kasárny Prokopa Holého z roku 1825, Dělostřelecké kasárny a Kasárny Jana Sladkého Koziny z konce 19. století a Barákový tábor z let první světové války.

Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#176445Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Plzeň


Plzeň je dnes po Praze, Brnu a Ostravě čtvrtým největším městem v ČR jedná se o statutární a krajské město (okres Plzeň-město, kraj Plzeňský) v součastnosti má asi 164 180 obyvatel.
Plzeň - město které asi nejvíce proslavilo pivo (Plzeňský Prazdroj a Gambrinus) a také jeho strojírenský průmysl (hlavně Škoda) má ovšem také svou historii. A to historii bezesporu poutavou.
Město bylo založeno koncem 13. století (byť bezesporu tato lokalita byla osídlena již dříve a to bezesporu i ve starších obdobích) jako královské tehdy se jmenujíc Nová Plzeň. A proč právě Nová Plzeň? Inu asi 8 km od dnešní Plzně najdeme menší město Starý Plzenec (zde se vyrábí proslavený Bohemia sekt). Nicméně toto místo kdysi bývalo významnějí než dnes - vždyť zde najdeme hradiště Hůrku, která sloužila jako hradské správní centrum (dodnes se zde zachovaly dobře patrné pozůstatky mj. i nejstatrší dochovaná stavba v ČR - rotunda sv. Petra). Nicméně s nástupem prvních českých dědičných králů došlo i k rozsáhlé změně systému a to i správního - stará hradská centra začala ztrácet svůj vliv, doménu kterou mohla kontrolovat a hlavně odkuď mohla a také brala různé dávky, platy a jiné statky či práce. To svým způsobem však zdržovalo vývoj státu jako takového a popravdě panovník z toho neměl tolik abyse mu tento systém vyplácel. Do popředí se také hrnula šlechta byť se ještě nejednalo o takovou šlechtu jak ji známe dnes. Stoupal i vliv církve. Dochází k rozsáhlému zakládání měst a vesnic navíc na dosti jiných principech než tomu bylo. Tím pádem ztrácela Plzeň (dnešní Starý Plzenec) ale hlavně jeho hradní správní centrum na síle - majetky jenž zpravoval se pomalu a jistě dostávaly z jeho pravomoci. Roku 1266 Přemysl Otakar II. daroval patronátní právo nad všemi kostely v areálu hradu i jeho spravovaném okolí klášteru v Chotěšově. Na konci 13. století pak byla na výhodnějším místě založena dnešní Plzeň. Až do 15. století se v listinách dovídáme o Stáré Plzni zvané pak Starým Plzencem.


Literatura:
Rožmberský, P. , Novobilský, M., Královský hrad Radyně. Plzeň, 1998.[/pre]
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#230050Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Dne 26.03.1893 se zde narodil Oberst Josef Elbl
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#333091Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tato "nová" mapa zobrazuje město Plzeň tak jak asi nejspíš vypadalo ve století 16ctém.
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#230051Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Městské opevnění


Hradba - zbytek opevnění města - nachází se a je i součástí muzea piva, které je v budově původního historického pivovárnického domu .
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#230053Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Kostel sv. Bartoloměje


Kostel sv. Bartoloměje - jenž byl založen v 1. čtvrtině 14. stol. a dále byl přestavěn v letech 1432 - 1470. Jedná se o stavbu, která se může pochlubit tím, že není jiné vyšší stavby v ČR. Výška je 102 m.
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#230062Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Další zbylá část opevnění nacházející se poblíž Západočeského muzea.
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#261007Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Detaily téhož opevnění (viz příspěvěk výše).
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#261009Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Byť je to již přes šedesát let od ukončení 2. sv. války v některých městech se stále ještě dají vidět připomínky na ni nebo na dobu, kdy zde žili německy mluvící obyvatelé. V tomto případě jsem si všiml nedaleko plzeňského náměstí německo-česky psaného ukazatele k protileteckému krytu.
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#261018Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Litická brána


Vybudována ve 14. století jako jedna ze 4 městských bran. Roku 1804 byla zbořena a následně její torzo bylo zahrnuto do stavby premonstrátské církevní stavby.
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#261038Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Židovská synagoga


Nachází se v centru města nedaleko náměstí. Je největší v ČR a také jedna z mála zachovaných.
Další fotografie si můžete prohlédnout v této galerii.


Zdroj:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=2351
Vlastní návštěva, foto vlastní.
Plzeň - Interiér

Interiér
Plzeň - Synagoga

Synagoga
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#262507Version : 0
Pilsen in 1618


Source:
The military historical institute of Prague.
Plzeň - Dobytí Plzně, 1618 - Mědirytina od Simona Halbmayerna (Norimberk cca 1619)

Dobytí Plzně, 1618 - Mědirytina od Simona Halbmayerna (Norimberk cca 1619)
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#416208Version : 0
MOD
     
Period:
Period:
Austria-Hungary (1867-1918)
Units and offices stationed in the crew:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Headquarters 19. infantry division
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Headquarters 37. infantry brigade
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Local headquarters Pilsen
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Headquarters infantry regiment no. 35
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY machine gun section I and II of infantry regiment no. 35
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY I., II. and IV. battalion of infantry regiment no. 35
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Spare body battalion of field hunters # 6
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Regiment field cannons no 22
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Útvarová hospital
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Military commissary
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Passenger prison
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Headquarters 41. zeměbranecké infantry brigade
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Headquarters zeměbraneckého infantry regiment no 7
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY, EVEN. and II. battalion zeměbraneckého infantry regiment no. 7
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Replacement battalion zeměbraneckého infantry regiment no. 7
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Zeměbranecká military hospital
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY District headquarters of the militia no. 7
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Headquarters četnického department no 5
Note:
Note:
-
Source:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille to. in. to. Heeres, der k. to. und der to. in. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Vienna 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des to. in. to. Heeres, to. in. to. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien, 1914)"
.
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#416210Version : 0
MOD
city Hall

The renaissance building of the town hall, built according to the plans of Italian architect Giovanni de Statia in the years 1554 to 1559, it belongs to the most valuable sights of the city.

Sources:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=3055.
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#524105Version : 0
a Monument to the "Thanks America!" "Thank you America!"

Monument of the liberation of Pilsen by the american army in 1945..
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#524107Version : 0
the Monastery of the redemptorists with the church of st. John of Nepomuk

In the years 1908 to 1911 issued pseudorománský church. In the years 1935 and 1936, when the church built a monastery, which is now used by the POLICE of the Czech republic. The building itself has two 63 m high tower. It is three-nave building with a length of 50 m.

Sources:
https://www.hrady.cz/index.php?OID=1127.
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#524110Version : 0
a Monument to T. G. Masaryk's.
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#524111Version : 0
Church Choir Charles Parish.
Plzeň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#600650Version : 0
Church of the united methodist church - Maranatha.
Plzeň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#600651Version : 0
the Monastery of the franciscans with the church of the Assumption of Virgin Mary.
Plzeň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#600652Version : 0
Republic Square.
Plzeň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#600653Version : 0
the Plague column.
Plzeň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#600654Version : 0
st Anne's Church.
Plzeň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#600655Version : 0
Meat market.
Plzeň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#600656Version : 0
a Statue of st. John of Nepomuk.
Plzeň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#600657Version : 0
Sculpture Pieta.
Plzeň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#600658Version : 0
Theater J. To. Tyl.
Plzeň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#600659Version : 0
Hus the temple.
Plzeň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Plzen-t45127#600660Version : 0