Main Menu
User Menu

Military history website

Československá lidová armáda (1960 - 90) - pravidla

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Československá ľudová armáda


Povinnosťou každého člena skupiny ČSLA je nosiť jej výložky.
Členovia skupiny sú zameraný hlavne na dopĺňanie faktografických fór, týkajúcich sa ČSLA a na písanie článkov o ČSLA.


Členovia tejto hodnostnej skupiny budú za svoju snahu a vedomosti v oblasti ČSLA odmenení medajlami ČSLA, ale aj spoločnými medajlami pre všetky hodnostné skupiny AČR.
URL : https://www.armedconflicts.com/Ceskoslovenska-lidova-armada-1960-90-pravidla-t46680#183407Version : 0