Main Menu
User Menu

Military history website

Hradní stráž - pravidla

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Hradní strážČlenové Hradní stráže nosí hodnosti odpovídající této soudobé složce Českých ozbrojených sil. Jejich snahou by měl být zájem o hrdou českou historii a její pravdivou interpretaci. Vždyť heslem Hradní stráže je "Pravda vítězí"! Hradní stráž je hrdým následníkem legionářských jednotek, Sokolů a českých dobrovolníků chránících prvního českého prezidenta a nepřímo i čestných stráží českých králů. Pamatujte na to a buďte hodni jejich odkazu.
Vstup do této skupiny je dobrovolný.
Neslibujeme výhody, pouze povinosti.
Člen Hradní stráže je povinen dodržovat bezpodmínečně pravidla tohoto serveru. Jakékoliv porušení je důvodem k vyloučení ze skupiny, nehledě na to, že samozřejmě nezávisle na tom může být dotyčný vyloučen z tohoto serveru.
S ohledem na heslo "Pravda vítězí" je jedinou podmínkou pro vstup do skupiny Hradní stráže minimálně 30% faktografických příspěvků.
Tato povinnost trvá po celou dobu členství u Hradní stráže.
Podmínka neplatí do celkového počtu 100 příspěvků.
Člen Hradní stráže má právo na všechna společná vyznamenání udílená v rámci skupiny ČSR / ČSSR / ČR - ozbrojených sil.
URL : https://www.armedconflicts.com/Hradni-straz-pravidla-t46685#183990Version : 0
MOD