Main Menu
User Menu

Military history website

Vzdušné síly AČR - vyznamenání

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Záslužný řád Vzdušných sil AČR


Nejvyšší vyznamenání hodnostní skupiny Vzdušné síly AČR. Udílí se za dlouhodobé a mimořádné zásluhy o rozvoj fóra, osvětu a propagaci Vzdušných sil Armády České republiky. Řád může být udělen členům hodnostních skupin AČR a ve vyjimečných případech také ostatním uživatelům fóra.
Řád má tři třídy-mořený, stříbrný a zlatý přičemž udělení řádu vyšší třídy je podmíněno držením řádu předchozí nižší třídy.
Právo navrhnout udělení řádu má kterýkoli člen hodnostních skupin AČR,ČSLA a Československé armády
O udělení řádu rozhoduje velitel hodnostní skupiny VS AČR.
URL : https://www.armedconflicts.com/Vzdusne-sily-ACR-vyznamenani-t46687#182760Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Medaile Pozorovatele


Medaile Pozorovatele se udílí za tvorbu fotogalerií a vkládání fotografií majících vztah k Československému letectví (letectvo RČS, ČSLA, AČR). Medaili lze udělit kterémukoli členu fóra,který se ve zmíněných aktivitách dlouhodobě a aktivně angažuje.
Právo navrhnout na udělení Medaile Pozorovatele má kterýkoli člen hodnostních skupin AČR a tato nominace je schvalována velitelem hodnostní skupiny Vzdušné síly AČR.
URL : https://www.armedconflicts.com/Vzdusne-sily-ACR-vyznamenani-t46687#186230Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Hvězda Vzdušných sil AČR


Hvězda vzdušných sil AČR se uděluje ze články a příspěvky týkajících se jednotek a útvarů se vztahem k Československému letectví. Do této kategorie patří nejen jednotky a útvary AČR, ČSLA a RČS ale také jednotky ve kterých ve válečných letech sloužili a bojovali Českoslovenští piloti.
Právo navrhnout na udělení Hvězdy Vzdušných sil AČR má kterýkoli člen hodnostních skupin AČR.Udělení Hvězdy Vzdušných sil AČR schvaluje velitel hodnostní skupiny Vzdušné síly AČR
URL : https://www.armedconflicts.com/Vzdusne-sily-ACR-vyznamenani-t46687#186237Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Medaile Mechanika


Medaile Mechanika se udílí za příspěvky a články o pozemní technice, zabezpěčovací technice a spojovací technice, které má vztah k Československému letectví. Právo navrhnout na udělení vyznamenání má každý člen hodnostních skupin AČR a příslušníci ostatních hodnostních skupin. Udělení medaile schvaluje velitel hodnostní skupiny Vzdušné síly AČR
URL : https://www.armedconflicts.com/Vzdusne-sily-ACR-vyznamenani-t46687#186244Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Medaile Svornosti


Medaile Svornosti se uděluje za zásluhy při tvorbě příspěvků a článků o osobnostech Československého letectví.Navrhnout uživatele na vyznamenání může kterýkoli člen hodnostních skupin AČR a ostatních hodnostních skupin.Udělení schvaluje a provádí velitel hodnostní skupiny Vzdušné síly AČR
URL : https://www.armedconflicts.com/Vzdusne-sily-ACR-vyznamenani-t46687#186279Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pamětní odznak k 90.výročí zrodu československé aviatiky


Udělen v roce 2008 příslušníkům hodnostních skupin AČR, ČRS a ASR a jednotlivcům z ostatních hodnostních skupin v upomínku roku 2008 jakožto 90.výročí zrodu československé aviatiky.
URL : https://www.armedconflicts.com/Vzdusne-sily-ACR-vyznamenani-t46687#285061Version : 0