Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Sereď

okr. Galanta

     
Název:
Name:
Sereď
Originální název:
Original Name:
Sereď
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Galanta
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°17'10.20"N 17°44'01.56"E
Místní části:
Local Municipalities:
Stredný Čepeň, Horný Čepeň, Nový majer
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1313
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
židovský cintorín
kostol sv. Jána krstiteľa (1781)
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Juraj Fándly - spisovateľ a národný buditeľ
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.01.1937-24.09.1938
Náhradní eskadrona dragounského pluku 11
Replacement Squadron of the 11th Dragoon Regiment
DD.01.1937-24.09.1938
Náhradní korouhev dragounského pluku 11
Replacement Guidon of the 11th Dragoon Regiment
00.01.1938-25.09.1938
Dělostřelecký oddíl 83
83rd Artillery Battalion
17.10.1938-07.11.1938
1. oddělení /organisační/ štábu VIII. sboru
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 8th Corps
17.10.1938-07.11.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu VIII. sboru
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 8th Corps
17.10.1938-07.11.1938
3. oddělení /operační/ štábu VIII. sboru
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 8th Corps
17.10.1938-07.11.1938
4. oddělení /materiální/ štábu VIII. sboru
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 8th Corps
17.10.1938-07.11.1938
Letecká skupina štábu VIII. sboru
Air Force Section of the Staff of the 8th Corps
17.10.1938-07.11.1938
Velitelství VIII. sboru
Headquarters of the 8th Corps
17.10.1938-07.11.1938
Velitelství dělostřelectva VIII. sboru
Artillery Headquarters of the 8th Corps
17.10.1938-07.11.1938
Velitelství telegrafního vojska VIII. sboru
Signal Troops Headquarters of the 8th Corps
17.10.1938-07.11.1938
Velitelství ženijního vojska VIII. sboru
Engineer Troops Headquarters of the 8th Corps
17.10.1938-07.11.1938
Štáb VIII. sboru
Staff of the 8th Corps
02.05.1939-15.08.1939
Jezdecká eskadrona 2/I
2nd Cavalry Squadron of the 1st Cavalry Battalion
15.08.1939-01.10.1940
Jezdecká eskadrona 2/1
2nd Cavalry Squadron
15.08.1939-01.10.1940
Jezdecký přezvědný oddíl 2
2nd Cavalry Reconnaissance Division
01.10.1940-30.08.1944
Cyklistická eskadrona 1
1st Bicycle Squadron
01.06.1945-08.09.1945
Ženijní prapor 9
9th Engineer Battalion
12.05.1946-01.10.1947
Náhradní prapor 4
4th Replacement Battalion
01.10.1947-01.10.1949
Ženijní prapor 18
18th Engineer Battalion
21.04.1949-20.08.1949
Ženijní prapor IV/4 /silniční/
4th Engineer Battalion /Road/ of the 4th Engineer Regiment
DD.08.1949-15.11.1950
Ženijní pluk 4
4th Engineer Regiment
01.09.1949-01.09.1950
Ženijní prapor III/4
3rd Engineer Battalion
15.11.1950-01.01.1951
Ženijní pluk 64
64th Engineer Regiment
01.12.1950-01.10.1956
64. ženijní pluk
64th Engineer Regiment
15.03.1951-DD.05.1951
Okresné vojenské velitelství Sereď
District Military Command Sereď
01.10.1953-01.11.1954
9. ženijní prapor
9th Engineer Battalion
01.11.1954-09.05.1955
9. ženijní rota
9th Engineer Company
09.05.1955-24.08.1956
6. ženijní rota
6th Engineer Company
01.09.1956-01.04.1960
Okresná vojenská správa Sereď
District Military Command Sereď
01.10.1956-01.10.1958
64. ženijní brigáda
64th Engineer Brigade
01.10.1958-01.02.1964
64. ženijní pluk
64th Engineer Regiment
01.02.1964-16.10.1968
77. silniční speciální mostní prapor
77th Special Road Bridge Battalion
15.12.1965-DD.09.1979
Pobočka Sereď
Detachment Sereď
01.01.1966-01.09.1977
6. ženijní pluk
6th Engineer Regiment
10.10.1968-31.10.1991
1. ženijní prapor
1st Engineer Battalion
15.10.1968-01.09.1969
2. prapor pásových samohybných soulodí
2nd Tracked Self-Propelled Train of Craft Battalion
01.09.1977-01.10.1990
167. ženijní prapor
167th Engineer Battalion
01.09.1977-31.10.1984
24. ženijní prapor-výcvikový
24th Engineer Battalion-Training
01.09.1977-31.10.1984
25. strojní prapor-výcvikový
25th Machine Battalion-Training
01.09.1977-31.10.1984
26. strojní prapor-výcvikový
26th Machine Battalion-Training
01.09.1977-31.10.1984
27. prapor dílenských specialistů-výcvikový
27th Repair Specialist Battalion-Training
01.09.1977-01.10.1990
6. ženijní brigáda
6th Engineer Brigade
01.09.1977-31.10.1984
6. ženijní opevňovací prapor
6th Engineer Fortification Battalion
31.12.1984-01.10.1990
168. ženijní prapor
168th Engineer Battalion
31.12.1984-01.10.1990
169. ženijní prapor
169th Engineer Battalion
31.12.1984-01.10.1990
6. ženijní odtarasovací prapor
6th Engineer Transit Battalion
31.12.1984-01.10.1990
6. ženijní zatarasovací prapor
6th Engineer Roadblocks Battalion
31.10.1986-31.12.1992
Posádková správa Sereď
Military Command Sereď
31.10.1991-31.12.1992
13. ženijní prapor
13th Engineer Battalion
01.01.1993-01.10.1995
13. ženijní prapor
13th Engineer Battalion
01.01.1993-01.10.1995
3. ženijní brigáda
3rd Engineer Brigade
01.10.1995-01.10.2001
5. ženijní základna
5th Engineer Base
01.10.2001-01.10.2004
Výcviková základna ženijního vojska
Engineer Troops Training Base
01.07.2002-31.10.2021
Ženijní prapor
Engineer Battalion
01.11.2021-DD.MM.RRRR
901. ženijní prapor
901st Engeneer Battalion
01.11.2021-DD.MM.RRRR
91. ženijní pluk
91st Engineer Regiment
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sere%C4%8F
http://www.sered.sk/
http://www.crwflags.com/fotw/flags/sk-ga.html
URL : https://www.valka.cz/Sered-t46840#376176Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Sereď
(okr. Galanta)


V období 1.republiky součást politického a soudního okresu Galanta.


Sčítání lidu v roce 1930: 5 569 obyvatel (z toho 34 osob národnosti cikánské, 4 551osob národnosti československé, 269 osob národnosti maďarské, 141 osob národnosti německé, 3 osoby národnosti ruské a 468 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v únoru 1934.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Dělostřelecký oddíl 83 (od února 1934),
náhradní korouhev Dragounského pluku 11 (od ledna 1937),
náhradní prapor Ženijního pluku 3 (od července 1936),
náhradní rota Ženijního praporu 12 (prosinec 1936 – únor 1938).


Pro potřeby vojska sloužily Dělostřelecké kasárny, vybudované v letech 1933-1935.


Zdroj:
ÚVA Trnava, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Sered-t46840#183267Version : 0