Main Menu
User Menu

Military history website

Vyznamenání hodnostní skupiny římských legií

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Za tvorbu článků a práci týkající se sekce starověkého Říma, ale i ostatních témat starověku, mohou nejen členové hodnostní skupiny římských leigií získat tato vyznamenání:


corona castrensis: Za články a příspěvky týkající se starověkého válečnictví se zaměřením na obléhací stroje, obléhací postupy a popisy významných obléhání v historii


corona navalis, corona rostrata: Dvoustupňové (rostrata je významnější) vyznamenání za práci týkající se starověkého námořnictví


corona civica: Vyznamenání udělované za práci týkající se tématu starověkého válečnictví (pozemní armády)


corona obsidionalis: Vůbec nejvyšší vyznamenání za mimořádný příspěvek do sekce starověku na serveru valka.cz.


corona aurea: Udělovaná za kvalitní články zaměřené na dějiny starověkých států, šířeji pojaté (nikoliv pouze vojenská stránka)
URL : https://www.armedconflicts.com/Vyznamenani-hodnostni-skupiny-rimskych-legii-t46945#183482Version : 0