2. mechanizovaná brigáda [2006- ]

2nd Mechanized Brigade
     
Název:
Name:
2. mechanizovaná brigáda 2nd Mechanized Brigade
Originální název:
Original Name:
2. mechanizovaná brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2006
Předchůdce:
Predecessor:
Mechanizovaná brigáda Mechanized Brigade
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2006-DD.MM.RRRR Veliteľstvo pozemných síl
01.10.2006-DD.MM.RRRR Ground Forces Command
Dislokace:
Deployed:
01.10.2006-DD.MM.RRRR Prešov, budova velitelství

Velitel:
Commander:
01.10.2006-05.10.2006 Salaganič, Ján (Brigádny generál)
05.10.2006-17.09.2007 Mečár, Štefan (Brigádny generál)
17.09.2007-03.12.2007 Pach, Ivan 1) (Plukovník)
03.12.2007-01.10.2010 Novosad, Ondřej (Brigádny generál)
01.10.2010-01.10.2012 Navrátil, Karol (Plukovník)
01.10.2012-01.05.2015 Michalko, Martin (Plukovník)
01.05.2015-25.11.2015 Stoklasa, Martin (Plukovník)
22.11.2015-01.01.2019 Stoklasa, Martin (Brigádny generál)
01.01.2019-01.02.2021 Kubáň, Vladimír (Brigádny generál)
01.02.2021-19.10.2021 Verčimák, Slavomír (Plukovník)
19.10.2021-01.07.2022 Verčimák, Slavomír (Brigádny generál)
01.07.2022-16.03.2023 Kecsö, Róbert (Plukovník)
16.03.2023-DD.MM.RRRR Kecsö, Róbert (Brigádny generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.07.2006-01.09.2008 Zmeko, Daniel (Podplukovník)
01.09.2008-01.10.2010 Michalko, Martin (Podplukovník)
01.10.2010-12.02.2014 Stavrovský, Ján (Podplukovník)
17.02.2014-01.04.2016 Kochanský, Ľubomír (Podplukovník)
01.04.2016-31.03.2018 Ivan, Jozef (Plukovník)
01.06.2018-15.11.2018 Funtaľ, Róbert (Plukovník)
15.11.2018-01.01.2020 Vaško, Ondrej (Plukovník)
01.01.2020-DD.MM.2021 Borsuk, Miroslav (Plukovník)
DD.MM.2021-DD.MM.RRRR Kmec, Maroš (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Čestný název:
Honorary Name:
03.09.2007-DD.MM.RRRR Mechanizovaná Brigáda generála Rudolfa Viesta
30.04.2014-DD.MM.RRRR Prešovská mechanizovaná brigáda 2)
03.09.2007-DD.MM.RRRR Mechanized Brigade of general Rudolf Viest
30.04.2014-DD.MM.RRRR Prešov´s Mechanized Brigade 2)
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1)zástupca veliteľa - poverený velením
2) historický názov priznaný Rozkazom Preziodenta SR z 28.4.2014 (vestník MO SR č. 31/2014)
1) Second in Command - entrusted with command
2) historical name
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, archív autora
http://mbpo.mil.sk/75344/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/2-mechanizovana-brigada-2006-t47278#295682 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

2. mechanizovaná brigáda


Krycie číslo:


Podřízené oddíly01.10.2006-30.06.2009 Tankový prápor
01.10.2006-30.06.2009 21. mechanizovaný prápor
01.07.2009- 21. zmiešaný mechanizovaný prápor
01.10.2006- 22. mechanizovaný prápor
01.10.2006-30.06.2009 Zmiešaný samohybný delostrelecký oddiel
01.07.2009- Samohybný delostrelecký oddiel
01.10.2006- Prápor logistickej podpory
Podřízené setniny01.10.2006-30.06.2009 Protilietadlová batéria
01.10.2006- Ženijná technická rota
01.10.2006- Prieskumná rota
01.10.2006- Rota podpory velenia
01.10.2006- Rota ISTAR
Výzbroj a vybavení
01.10.2006- BVP-1
01.10.2006- OT-90
01.10.2006- BPsV Svatava
01.10.2006- 9K111
01.10.2006- 98 mm mínomet vz.97
01.10.2006- T-72
01.10.2006- UAZ-469
01.10.2006- Praga V3S
01.10.2006- 155 mm ShKH vz.2000 Zuzana
01.10.2006- 152 mm ShKH vz.77 Dana
01.07.2005-30.06.2009 9K35M3 Strela-10M3
DD.MM.2007-30.06.2009 9K38 IGLA
01.07.2005-30.06.2009 OT-90
01.07.2005-30.06.2009 9V915Zdroj: http://www.mbpo.mil.sk/ ,Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, archív autora
URL : https://www.valka.cz/2-mechanizovana-brigada-2006-t47278#184738 Version : 0
Badge of the 2nd Mechanised Brigade Presov (awarded 6.2.2007).
2. mechanizovaná brigáda [2006- ] - Znak 2. mechanizovanej brigády Prešov

Znak 2. mechanizovanej brigády Prešov
URL : https://www.valka.cz/2-mechanizovana-brigada-2006-t47278#208658 Version : 0
Order of the President of the Slovak Republic č. 12/2007 dated 03.09.2007:


Citace :

12
R O Z K A Z
OF THE PRESIDENT OF THE SLOVAK REPUBLIC


of 3 September 2007


on the registration of the čest nameČl. 1


Under § 7 (3) (d) of Act No. 321/2002 Coll. on the Armed Forces of the Slovak Republic
of the Republic of the Republic of Lithuania, I hereby give the 2nd Mechanised Brigade Prešov the name MECHANIZED BRIGADE OF GENERAL RUDOLF VIEST.
I hereby award the title to the 2nd Mechanised Brigade Presov for the excellent performance of the tasks of combat preparation, training and ensuring combat readiness.
Members of the 2nd Mechanised Brigade Presov professionally perform tasks related to the defence of the Slovak Republic. They are proudly committed to the period of the national liberation struggle during the Second World War, which is intrinsically linked to the heroism, loyalty, stature, courage and determination of one of the most important personalities of the military history of Slovakia, General Rudolf Viest. They do not forget his significant contribution to the organisation of the anti-fascist resistance and his active role in the fight for our freedom.
Zapožičanie čestné title 2. Mechanised Brigade Prešov after the anti-fascist, patriot and officer of the Czechoslovak army General Rudolf Viest, who significantly participated in the anti-fascist resistance at home and abroad, will contribute to further developing his legacy and enriching the national and military traditions of the Armed Forces of the Slovak Republic.
Congratulations to the members of the 2nd Mechanised Brigade Prešov on the recognition of its name.


Čl. 2


This order shall enter into force on 3 September 2007.Ivan G A S P A R O V I Č , v. r.
President
President of the Slovak Republic
URL : https://www.valka.cz/2-mechanizovana-brigada-2006-t47278#241120 Version : 0
On the basis of the order of the President of the Slovak Republic No. 1 on the loan of the battle flag from 16.04.2010, the 2nd Mechanised Brigade in Presov was loaned the battle flag with effect from 30.04.2010. The ceremonial act of lending the battle flag (together with the inauguration of the new brigade commander - Colonel Karol Navrátil - by the President of the Slovak Republic Ivan Gašparovič was carried out on 01.10.2010.Source: author's archive
URL : https://www.valka.cz/2-mechanizovana-brigada-2006-t47278#373366 Version : 0
Rozkazom the President of the SR from 28.04.2014 bol 2. the itty-bitty energizer brigáde zapožičaný dňom 30.04.2014 historical názov Prešovská mechanized brigade (Vestník MO SR no. 31/2014).

Citace - from orders: :

Mesto Prešov is historically associated with military zväzkami and military útvarmi; v súčasnosti is sídlom military zväzku - 2. the itty-bitty energizer brigade Prešov. After the second svetovej vojne pôsobil in town walking regiment patriaci to 10. pešej divízii in Košiciach. Dad divízia bola viac character reorganizovaná and it veliteľstvo bolo in 1960 premiestnené just to Prešov. After the establishment of the Slovak republic in 1993, bola divízia reorganizovaná on mechanizovanú brigade. Miestom it dislokácie opäť left the town Prešov.
Members of the military zväzku - 2. the itty-bitty energizer brigade Prešov are proud and sebavedomí nositelia historical tradícií town and všestranne rozvíjajú tradície of the armed forces of the Slovak republic; príkladne plnia the role of the armed forces of the Slovak republic najmä pri zaručovaní defense of our homeland, security of the state, but aj pri humanitárnej assistance, wreck removal následkov natural pohrôm, accidents and disasters.
Zapožičanie the historical name of the military zväzku - 2. the itty-bitty energizer brigáde Prešov zaväzuje všetkých it príslušníkov prejavovať hrdosť on his zväzok and mesto Prešov, naďalej pokračovať in úspešnej vzájomnej cooperation with orgánmi štátnej administration and self-government of the city and rozvíjať tradície of the armed forces of the Slovak republic.


Source: archive of the author
.
URL : https://www.valka.cz/2-mechanizovana-brigada-2006-t47278#512036 Version : 0
In article mesačníka of the Ministry of defence of the SR "Defense no 6/2019" is referred to, that 2. the itty-bitty energizer brigáde bol I rozkazom minister of defence of the SR of 15.12.2000 zapožičaný honest názov "Mechanized brigade of general Rudolf Viesta".

Purdek, Even.: Military symbolism, 2. mechanized brigade, the Defense of class XXVII, number 6, str. 30
.
URL : https://www.valka.cz/2-mechanizovana-brigada-2006-t47278#628642 Version : 0

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Chcel by som poopraviť to čo je napísané v štruktúre o rote ISTAR. ISTAR nie je jednotka rádioelektornického boja .. ako je uvedené v plnom znení názvu je to jednotka spravodajstva, pozorovania, označovania cieľov a prieskumu .. teda niečo čo by sa dalo nazvať rotou hĺbkového prieskumu. Jednotky tohto typu sú označované ako ISTAR, STAR, RSTA.


zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/ISTAR
URL : https://www.valka.cz/2-mechanizovana-brigada-2006-t47278#257814 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

rajco: rota ISTAR vznikla k 1.10.2005 reorganizáciou - zrušením práporu elektronického boja v Štúrove, prieskumného práporu v Bardejove a strediska elektronického prieskumu v Prešove. Primárnou úlohou tejto jednotky zostáva elektronický prieskum (na rozdiel od prieskumnej roty mb v Prešove a prieskumnej roty ľb Topoľčany v Leviciach). Štandartný hĺbkový prieskum v OS SR zabezpečuje 5.pŠU.
URL : https://www.valka.cz/2-mechanizovana-brigada-2006-t47278#257937 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Citace - Panzer :

V článku mesačníka Ministerstva obrany SR "Obrana č. 6/2019" je uvedené, že 2. mechanizovanej brigáde bol už rozkazom ministra obrany SR z 15.12.2000 zapožičaný čestný názov "Mechanizovaná brigáda generála Rudolfa Viesta".

Purdek, I.: Vojenská symbolika, 2. mechanizovaná brigáda, Obrana ročník XXVII, číslo 6, str. 30


To je pravda, lenže podľa rozkazu Ministra obrany č. 49/2000 zo dňa 15.12.2000 (Vestník č. 40/2000 zverejnený dňa 18.12.2000) bol tento názov priznaný 1. mechanizovanej brigáde Prešov - a tam je priznanie tohto názvu v tabuľke uvedené. Táto bola v roku 2003 transformovaná na Mechanizovanú brigádu a následne v roku 2006 na 2. mechanizovanú brigádu, ktorej bol tento názov priznaný Rozkazom Prezidenta SR č. 12/2007 z 03.09.2007 (vyššie ho citujem).
URL : https://www.valka.cz/2-mechanizovana-brigada-2006-t47278#628656 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more