CZK - Škoda-Praga L

Škoda-Praga L
     
Název:
Name:
Škoda-Praga L Škoda-Praga L
Originální název:
Original Name:
Škoda-Praga L
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1920-DD.MM.1921 Škodovy závody, Plzeň /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1921
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1921
Osádka:
Crew:
3
Technické údaje:
Technical Data:
 
Náhon:
Configuration:
4x2
Pohotovostní hmotnost:
Curb Weight:
? kg ? lb
Užitečné zatížení:
Payload:
? kg ? lb
Celková hmotnost:
Gross Vehicle Weight:
5000 kg 11023 lb
Celková délka:
Overall Length:
5100 mm 16 ft 8 ¾ in
Celková šířka:
Overall Width:
1940 mm 6 ft 4 ⅜ in
Celková výška:
Overall Height:
2550 mm 8 ft 4 ⅜ in
Světlá výška:
Ground Clearance:
3501) / 5002) mm 1 ft 1 ¾ in 1) / 1 ft 7 ¾ in2)
Rozvor:
Wheelbase:
3600 mm 141 ¾ in
Rozchod:
Track:
1500 mm - prední
1400 mm - zadní
59in - front
55 ⅛ in - rear
Brzdová soustava:
Braking System:
mechanické mechanical
Elektrický systém:
Electrical System:
? ?
Pneumatiky:
Tyres:
Plné pryžové rozmeru 920 x 120 mm
Pancéřování:
Armour:
5 mm 5 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Praga (vodou chladený zážihový 4-valec objemu 3.824 cm3 s výkonom 25,7 kW) Praga (4 cyl., gasoline, water cooled, 3.824 ccm, 35 HP)
Převodovka:
Gearbox:
4+R 4+R
Spojka:
Clutch:
? ?
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
? l ? Imp gal
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
40 km/h 24.9 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h ? mph
Spotřeba paliva:
Fuel Consumption:
? l/100 km ? mi/Imp gal
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
? km ? mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km ? mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Nájezdový úhel přední/zadní:
Angle of Approach/Departure:
? ° / ? °
Svah:
Gradient:
? ° ? %
Boční náklon:
Side Slope:
? ° ? %
Překročivost:
Trench Crossing:
? m ?
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m ?
Brodivost:
Fording Depth:
? m ?
Výzbroj:
Armament:
1x kanón kalibru 37 mm Škoda L/27 (100 nábojov)
1x ťažký guľomet Maxim 08 kalibru 7,92 mm (5.000 nábojov)
1x 37 mm cannon Škoda L/27 (100 rounds)
1x heavy machine gun Maxim 08 cal. 7,92 mm (5.000 rounds)
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vladimír Francev, Charles K. Kliment - Československá obrněná vozidla 1918-1948, vydavateľstvo ARES, 2.vydanie Praha 2004, ISBN 80-86158-40-3
Hubert Procházka, Jan Martof - Praga, Computer Press, Praha 2004, ISBN 80-722-6862-7
1)Ivo Pejčoch, Oldřich Pejs - Obrněná technika 5, Střední Evropa 1919-1945 1.část, vydavateľstvo ARES, Praha 2004, ISBN 80-86158-32-2
2)https://rotanazdar.cz/?p=8397&lang=cs
URL : https://www.valka.cz/CZK-Skoda-Praga-L-t47423#560378 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jedna z prvých konštrukcií obrneného automobilu v novovzniknutej ČSR z roku 1921. Konštrukcia firmy Škoda využívala platformu nákladného automobilu Praga L 7.série, ktorého označenie prebral i tento OA. Na platformu bola namontovaná hranatá pancierová karoséria z tenkých pancierových plátov. Na streche vozidla bola namontovaná otočná veža, v ktorej boli lafetované 37 mm kanón a ťažký guľomet.
Rozpracovaný prototyp bol na jeseň/podzim 1920 predvedený zástupcom vojenskej správy. Na jar 1921 sa vykonali prvé skúšobné jazdy a v 7/1921 bol predstavený zástupcom V. Zbrojného odboru a dôstojníkom Veliteľstva zvláštnych bojových útvarov. Armádou bol 22.8.1921 prevzatý a po vlastnej osi dorazil k Práporu útočnej vozby v Miloviciach. Pre prevoz si zapožičal policajnú evidenčnú tabuľku N VII-762 z obrneného automobilu Fiat-Torino č. 14. Napriek pripomienkam armádnych predstaviteľov bolo vozidlo v 12/1922 vojenskou správou vozidlo odkúpené za 539.460 Kč.
Automobil niesol označenie taktickým číslom 15, neskôr N VII-969. Prototyp slúžil k výcviku v cvičnej rote, hodnotenie veliteľom roty npor. Ullrichom však nevyznelo priaznivo, kedy označil konštrukciu nezodpovedajúcu požiadavkám na bojové vozidlo. Prototyp sa v období od 30.8.1922 do 5.9.1922 zúčastnil cvičenia pri Sedlčanoch a následne bol odoslaný naspäť do Milovíc. Tu slúžil na výcvik.
10.9.1925 o vozidle rozhodovala komisia poverená posúdiť technický stav tohoto prototypu i vozidiel Fiat-Torino. Komisia rozhodla o odstrojení pancierovej karosérii a jej uložení v Miloviciach. Podvozok sa mal prestavať na osobné vozidlo. 27.1.1926 je podvozok odoslaný po vlastnej osi do ČKD (automobilka Praga) k renovácii. Opravený podvozok bol vo firme prevzatý 19.10.1926 a presunutý do karosárne v Prahe Štrašniciach. 13.1.1927 bolo vozidlo opäť presunuté do ČKD k úprave palivových nádrží. 31.1.1927 bolo vozidlo z Pragovky prevzaté a už v novej podobe osobného vozidla sa po vlastnej osi presunul do Milovíc. Vozidlo obdržalo pomenovanie Praga-Break a 20.4.1927 mu bola pridelená registračná značka N-II-677. Osobné vozidlo určené k preprave až 12 osôb zavŕšilo svoju kariéru 12.11.1935, kedy bolo navrhnuté na zrušenie.
Praga L bol významným konštrukčným počinom a stal sa predobrazom moderných československých obrnených automobilov rady PA (PA-I, PA-II, PA-III). Bol na počiatku konštrukčného riešenia ovládania vozidla, ktoré spĺňalo požiadavku na rozsah rýchlosti a manévrovania vpred i vzad. Vozidlo totiž malo obojstranné riadenie, ktoré sa využilo i pri jeho nástupcoch.


Vladimír Francev, Charles K. Kliment - Československá obrněná vozidla 1918-1948, vydavateľstvo ARES, 2.vydanie Praha 2004, ISBN 80-86158-40-3
Hubert Procházka, Jan Martof - Praga, Computer Press, Praha 2004, ISBN 80-722-6862-7
Ivo Pejčoch, Oldřich Pejs - Obrněná technika 5, Střední Evropa 1919-1945 1.část, vydavateľstvo ARES, Praha 2004, ISBN 80-86158-32-2
https://rotanazdar.cz/?p=8397&lang=cs

CZK - Škoda-Praga L -


CZK - Škoda-Praga L -


CZK - Škoda-Praga L -


CZK - Škoda-Praga L -


CZK - Škoda-Praga L -


CZK - Škoda-Praga L -


CZK - Škoda-Praga L -


CZK - Škoda-Praga L -


CZK - Škoda-Praga L -


CZK - Škoda-Praga L - Fotografia z bývalého podnikového archívu Škodových závodov, 10.5.1921

Fotografia z bývalého podnikového archívu Škodových závodov, 10.5.1921
CZK - Škoda-Praga L -


CZK - Škoda-Praga L -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Skoda-Praga-L-t47423#185225 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pancierová karoséria z Praga L bola odstránená a podvozok bol prekonvertovaný na osobný štábny automobil Praga-Break s policajným číslom N-II-677.


https://rotanazdar.cz/?p=8397&lang=cs

CZK - Škoda-Praga L -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Skoda-Praga-L-t47423#738683 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more