Turanec, Jozef

     
Příjmení:
Surname:
Turanec Turanec
Jméno:
Given Name:
Josef Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Turanec
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál II. triedy General of 2nd Class
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.03.1898 Sučany /
07.03.1898 Sučany /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.03.1957 Leopoldov /
09.03.1957 Leopoldov /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ Rýchlej divízie
veliteľ pozemného vojska
hlavný vojenský veliteľ
Commander of Rapid Division.
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža. Recipient of the Knight′s Cross.
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Turanec
URL : https://www.valka.cz/Turanec-Jozef-t47667#488243 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Turanec Turanec
Jméno:
Given Name:
Josef Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Turanec
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1903-DD.MM.1911 osemročné gymnázium Ružomberok /
DD.MM.1903-DD.MM.1911 osemročné gymnázium Ružomberok /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.11.1921 kapitán
01.08.1930 štábní kapitán
01.07.1937 major
17.05.1939 podplukovník
01.01.1940 plukovník
01.01.1942 generál II. triedy
01.11.1921 kapitán
01.08.1930 štábní kapitán
01.07.1937 major
17.05.1939 podplukovník
01.01.1940 plukovník
01.01.1942 generál II. triedy
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Turanec
URL : https://www.valka.cz/Turanec-Jozef-t47667#488244 Version : 0
Jozef Turanec

nar. 7.3. 1892 Sučany
zom. 9.3. 1957 Leopoldov

Dôstojník Československej army (1918-1939), the general Even. triedy in the of the Slovak army (1939-1945), veliteľ Rýchlej divízie, veliteľ Veliteľstva pozemného troops , veliteľ of the Slovak army .
Jozef Turanec pochádzal of priemernej robotníckej of the family. His father Juraj Turanec worked on the rail vo Vrútkach. Mother Helena rod. Seemannová sa took care of the päť children. Napriek modest pomerom sa rodičia tried zabezpečiť vzdelanie všetkým deťom. After the end of the ľudovej school študoval in rokoch 1903-12 on klasickom grammar school in Ruzomberok. After maturite kráčal father's šľapajach and nastúpil pracovať to hlavnej dielne Košicko - bohumínskej rail vo Vrútkach. This práca it probably neuspokojovala and in apríli 1913 enlisted ako dobrovoľník into the army. Service nastúpil in známom 71. pešom regiment in Trenčíne. He graduated from the school of pre záložných dôstojníkov in Bratislava and Ostrihome.
After the outbreak of the 1. st. army he fought on the východnom the front. By August 1916 the sa participated in the regional countries talianskom the front. Evolution in the military utrpel niekoľko injury. Won sedem military vyznamenaní and maintain sa tiež písomne compliments from nadriadených. After the end of the military odchádza briefly in plain clothes, but already in marci 1919 shall enter into the Ms. army. Nastúpil in the rank of lieutenant in the zálohe.
After svojej reaktivácii sa v priebehu maya up septembra 1919 attended the regional countries against Maďarskej republike like. Pôsobil ako veliteľ guľometnej company, neskôr práporu. In this konflikte won ďalšie skúsenosti and from novembra 1921 is zaradený with hodnosťou captain into the is conveyed to t dôstojníkov of povolania. After niekoľkých lower veliteľských miestach nastúpil in 1923 ako inštruktor on Vojenskú akadémiu in Hraniciach. His knowledge of the cudzích jazykov him to allow from the year 1928 pôsobiť etc in spravodajskej službe pri 31. pešom regiment in Petržalke.
He graduated from the viacero professional military kurzov, in rokoch 1929-1930 aplikačnú school pre dôstojníkov. Ochre military škôl graduated tiež 8 semestrov on Právnickej fakulte UK in Bratislava. Vojenskú odbornosť have increased in the area of delostrelectva on delostreleckej school in Olomouc In the rokoch 1930-38 slúžil in 9. and 110. delostreleckom regiment in Žiline.
In time Mníchovskej krízy and následnej postupnej likvidácii of the CZECHOSLOVAK republic pôsobil ako a member of the delimitačnej of the commission pri odovzdávaní územia južného Slovakia, Hungary. In decembri 1938 sa became the liaison dôstojníkom pre Hlinkovu guard. In the day vyhlásenia of the Slovak štátu mal from poverenia government prevziať likvidovanú 16.pešiu divíziu in the Castle.
From počiatku the emergence of sa new the Slovak army borila with by the lack of skúsených dôstojníkov. Preto skúsené kádre mali veľkú šancu on rýchly procedure. Major Turanec nastúpil on Hlavné military veliteľstvo vznikajúcej army. Progressed in hodnostiach i zaradení. In januári 1940 bol already plukovníkom. Bol nespokojný that sa him nepodarilo "ukázať" in ťažení against Poľsku, preto netrpezlivo očakával druhú šancu. Dream sa he has fulfilled following that of its publication the military against ZSSR to which we have sa involved ako veliteľ Rýchlej divízie.
Patril between pronemecky oriented dôstojníkov. For Nemcov earned the name nielen in the fight, but aj pri presadzovaní rôznych of the shares in your prekračovali border medzinárodného rights (zneužívanie zajatcov, rabovanie, bratie rukojemníkov, represívne shares, vypaľovanie dedín, etc)
After krátkej dovolenke sa returned to the veleniu Rýchlej divízie. Viedol túto unit on evolution nasadenia pri Rostove on Don, and in predhorí Kaukazu. Potvrdzoval your povesť able to vojaka, but tiež person nadovšetko oddanej cooperation with the nacistami, voči ktorým never did not hide the sympathy. Kruto responded to programy prejavy antifašizmu in the army, but the decomposition of the Slovak divízie has not prevented the.
Already in rokoch 1942-43 were the Germans sporadic pressure on the slovenskú government to bol Turanec vymenovaný for the minister of defense. Tiso at this pressure nepristúpil considered Turanca for the militant. In januári 1944 bol Čatlošom odsunutý to the head of the Veliteľstva pozemného troops in Banskej Bystrica. Iróniou fate presadil to funkcie chief of staff colonel Goliana, eventhough muža, which it onedlho give zatknúť.
In the service mode sa pokúšal zastaviť the decomposition of the army, task odmietala slúžiť mode and nacistom. The sequence of udalostí already nestihol zastaviť. Dňa 27.8. 1944 bol vymenovaný for veliteľa of the Slovak army. Svojej funkcie sa already nestihol ujať. A few hodín before the outbreak of the povstania bol zatknutý on letisku Tri Oaks. About to half septembra were zadržiavaní on štábe 1. ms. partizánskej brigade J. In. Stalin's Prašivej. Then it, along with generálom Čatlošom previezli to Moscow. Zo zajatia him prepustili to vo februári 1947, to vypovedali in the process with Tisom. Turanec bol defendant for kolaboráciu and betrayal. Dňa 10. 12. 1947 bol odsúdený to death, but the punishment he bol zmenený on 30 rokov odňatia bathing and konfiškáciu property. Zomrel 9.3. 1957 for the enforcement of the sentence in Leopoldove.
General Turanec bol jednoznačne dôstojníkom a devotee of the regime PARTY. Your ľudácke zmýšľanie had to ako dôstojník in apolitickej ms. the army skrývať. With niektorými ľudákmi udržiaval contacts already in medzivojnovom period (bratia Mederlyovci). Patril to radikálnemu krídlu PARTY-led Machom and Tukom. Radikáli how he unclear about its admiration for the nacizmu and chceli a similar system presadiť etc in Slovakia. Bol helpful spolupracovníkom Nemcov, mal dôveru nacistov and bol etc decorated najvyššími nemeckými rádmi and vyznamenaniami (eg. Ritterkreuz-20.11. 1941).
With higher dôstojníkmi of the Slovak army nemal good relations. Bol ctižiadostivý and getting a sa to frequent konfliktov najmä with generálom Čatlošom, which sa ho chcel viackrát zbaviť, or generálom Malárom. The germans, however, he dôverovali, and preto were able to vyvinúť on slovenskú government dostatočný pressure to make him udržali in dôležitých funkciách.

Resources.
Korček, J.: Veliteľ Rýchlej divízie, In: Historical revue, r. VI., no. 6, s. 20-21
212.55.244.114.
URL : https://www.valka.cz/Turanec-Jozef-t47667#186621 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

generál Jozef Turanec


Zdroj:
www.feldgrau.com/turanec.jpg
Turanec, Jozef - Jozef Turanec

Jozef Turanec
URL : https://www.valka.cz/Turanec-Jozef-t47667#186622 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Dekrét, ktorým bol dňa 7.8.1942 generálmajorovi Jozefovi Turancovi prepožičaný nemecký Rytiersky kríž Železného kríža.
URL : https://www.valka.cz/Turanec-Jozef-t47667#213713 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more