Odoaker, Flavius

Odoacer, Flavius
Flavius Odovacar
     
Příjmení:
Surname:
OdoakerOdoacer
Jméno:
Given Name:
FlaviusFlavius
Jméno v originále:
Original Name:
Flavius Odovacar
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
--
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
--
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
králking
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.433 ?DD.MM.433 ?
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
15.03.493 Ravenna DD.MM.RRRR Ravenna
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
vládce Italského království (476-493) King of Italy (476-493)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
zavražděnmurdered
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Odoacer
URL : https://www.valka.cz/Odoaker-Flavius-t47702#746195 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Odoakar
(asi 433-493)
germánsky vojvodca a panovník

Bol synom skirského náčelníka Edika. Po jeho smrti vstúpil do služieb Rímanov. Bol veliteľom germánskej gardy rímskeho patrícija Oresta, otca posledného cisára Romula Augustula. Po vzbure germánských žoldnierov ho vzbúrení vojaci vyhlásili za kráľa a on zosadil posledného cisára. Došlo tak k faktickému zániku Západorímskej ríše. Neprijal titul cisára. Poslal cisárske insígnie do Konštantinopolu, čím fakticky prijal zvrchovanosť cisárstva na východe. Jeho vládu v Itálii to nijako neobmedzovalo, naopak predišiel konfliktu s Východorímskou ríšou. V rokoch 490-493 bojoval proti Ostrogótom a ich vodcom Teodorichom. V roku 493 uzavreli dohodu o spoločnom panovaní v Itálii. Čoskoro po týchto udalostiach bol Odoakar zavraždený.

Zdroj:
Löwe, G.: ABC Antiky, Praha 2005
Hrych, E. Velká kniha vládcu starověku, Praha 2002
Gibbon, E.: Úpadek a pád Římske říše, Praha 2005

Odoaker, Flavius - Raná ilustrace mytologizovaného Theodorika, který v rytířském souboji zabíjí Odoakera. Z Chronica Theodericiana, 1181.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21932562

Raná ilustrace mytologizovaného Theodorika, který v rytířském souboji zabíjí Odoakera. Z Chronica Theodericiana, 1181.
commons.wikimedia.org

Odoaker, Flavius - Mapa Odoakerova království v roce 476 po uzurpaci vlády císaře Romula Augusta a Odoakerově prohlášení za Rex Italiae.
Shuaaa2, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=139284350

Mapa Odoakerova království v roce 476 po uzurpaci vlády císaře Romula Augusta a Odoakerově prohlášení za "Rex Italiae".
Shuaaa2, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Odoaker, Flavius - Romulus Augustulus se vzdává římské koruny ve prospěch Odoakera
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35487907

Romulus Augustulus se vzdává římské koruny ve prospěch Odoakera
commons.wikimedia.org

Odoaker, Flavius - Latinská pamětní deska z roku 1521, která uvádí Odoakera jako Rex Rhutenorum, Petersfriedhof, Salcburk
589holl, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16237640

Latinská pamětní deska z roku 1521, která uvádí Odoakera jako Rex Rhutenorum, Petersfriedhof, Salcburk
589holl, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Odoaker, Flavius - Odoakerova mince ražená v Ravenně, 477, s Odoakerem z profilu, zobrazeným s barbarským knírem.
British Museum, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121565758

Odoakerova mince ražená v Ravenně, 477, s Odoakerem z profilu, zobrazeným s "barbarským" knírem.
British Museum, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Odoaker, Flavius - Romantické zpodobnění Odoakera jako krále
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1407173

Romantické zpodobnění Odoakera jako krále
commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Odoaker-Flavius-t47702#186778 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Koniec vlády

Faktická nezávislosť Odoakarovej vlády od Východorímskej ríše, aj napriek uznaniu podriadenosti popudzovala Východorímskeho (Byzantského) cisára Zena. Zmeniť stav sa pokúsil pomocou Ostrogótov. Konflikt, takzvaná Havrania vojna (podľa názvu mesta Ravenna, o ktoré sa spor viedol) trval 3 a pol roka. Na začiatku konfliktu, po vpáde Vizigótov a Burgundov do severnej Itálie, je Odoaker nútený rozdeliť svoje sily, v čoho dôsledku je 11.08.490 porazený na rieke Adda. Po porážke sa opevňuje v Ravenne, kde je obkľúčený Teodorikom Veľkým. Po príchode posíl Odoakar opúšťa obkľúčenú Ravennu a následne poráža Teodorika u Fraenzy. Odoakar síce v bitke zvíťazil, ale Ravenna zostáva aj naďalej v obkľúčení. Ku koncu konfliktu bol Odoakar porazený, 27.02.493 padá do rúk Ostrogótov Ravenna, aj keď celkový konflikt skončil viac-menej nerozhodne. Ravenský biskup dohodol vo februári 493 medzi znepriatelenými stranami kompromis, podľa ktorého mal v Itálii vládnuť Odoakar spolu s Ostrogótskym kráľom Teodorikom Veľkým.

Len 10 dní po podpise dohody sa ale Teodorik stáva samovládcom - 15.03.493 je Odoakar na jeho príkaz zavraždený. Spolu s ním je zavraždený aj jeho syn a vysokí dôstojníci.

Po vražde svojho spoluvládcu vytvoril Teodorik na Apeninskom poloostrove tzv. Ostrogótsku ríšu (formálne to ale stále bolo Italské kráľovstvo) s hlavným mestom Ravenna. Táto ríša vydržala až do roku 553.

Zdroje:
http://www.ktfke.sk/download.php?did=163
http://columbia.thefreedictionary.com/Odoakar
Historie válek, David Browstone a Irene Franck (Timelines of War), Knižní klub, Praha 1999. ISBN 80-7176-888-X
URL : https://www.valka.cz/Odoaker-Flavius-t47702#186782 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more