Letecký pluk 3 [1921-1939]

3 Pułk Lotniczy

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

3 Pułk Lotniczy - Letecký pluk 3
V návaznosti na rozkaz Ministra obrany z 20.7.1921 vydal dne 29.8.1921 płk pil.Aleksander Serednicki, prví velitel nově tvořeného pluku na letišti Ławica u Poznaně, první organizační rozkaz. Do sestavy pluku byly zařazeny:
VII Dywizjon Wywiadowczy (zvědná peruť) - 1., 5. a 10.letka
V Dywizjon Myśliwski (stíhací peruť) - 13. a 15. letka
III Lotniczy Baon Uzupełnień.
Poněmecké letiště Ławica bylo osvobozeno wielkopolskými povstalci bez boje a tudíž nebylo zničeno. Vyžadovalo však značné opravy. Na začátku existence pluku se projevovaly značné problémy s nedostatkem letecké výzbroje a výstroje. V roce 1922 vypracovalo velitelství pluku dlouhodobý projekt investičních a renovačních prací, který byl od roku 1924 uskutečňován. V roce 1922 byla v leteckých plucích sjednocována letecká výzbroj. 3.leteckému pluku byly přiděleny letadla anglické a německé výroby.
Reorganizace vojenského letectva v roce 1925 změnila mezi jinými číslování stíhacích a zvědných letek - ty byly rovněž přejmenovány na "eskadry lotnicze".
Sestava pluku po reorganizaci v roce 1925:
I Dywizjon Lotniczy (31. a 32. letecká eskadra)
II Dywizjon Lotniczy ( 34. a 35. letecká eskadra)
Dodávky letadel z Francie umožnily další školení letců a výstavbu nových jednotek pluku. Nově vznikly:
III Dywizjon Lotniczy (33. a 36. letecká eskadra)
IV Dywizjon Myśliwski ( 117. a 118 stíhací letka)
Tyto dvě perutě byly ovšem v důsledku nedostatku leteckého personáluv květnu 1926 zrušeny.
V létech 1928 - 1930 byly nově zřízeny:
Dywizjon Szkolny - velitel mjr pil. Aleksander Łaguna
Baza Lotnicza - náčelník mjr obs. Karol Friser
Počty letade ve frontových a stíhacích letkách byly zvětšeny ze šesti na deset strojů. Rovněž bylo provedeno přečíslování stíhacích letek.
Na podzim roku 1931 byly stíhací letky přezbrojeny z nespolehlivých Spadů na polské PWS-10. V tomto období byla ukončena modernizace a výstavba letiště Ławica. Bylo urovnáno na 46 hektarů vzletové plochy, vybudovány vojenské ubytovny, 6 železobetonových hangárů, letecká střelnice apod.
V prosinci 1932 schválil Ministr obrany oznak 3.leteckého pluku.
V druhém pololetí 1933 vyměnily stíhací letky dosavadní PWS-10 na PZL P.7a. Současně nově vznikla třetí stíhací letka jako součást III/3 Dywizjonu.
V roce 1936 byly dvě stíhací letky postupně přezbrojeny na PZL P.11. Od června 1937 byly frontové letky přezbrojovány z Potezů XXV na PZL P.23B "Karaś".
Na podzim 1937 byla provedena reorganizace doprovodné letky, když z jejích čet byly nově vytvořeny tři doprovodné letky po dvou četách a ty tvořily nový IV Dywizjon Towarzyszący pod velením mjr pil.Romana Rudkowskiego. V tomto období byla zrušena 133 Eskadra Myśliwska.
V srpnu 1938 byla zahájena organizace plukovní pilotážní školy, která byla umístěna na letišti Śnieciska.
V dubnu 1939 byla zrušena jedna z nejstarších letek pluku - 35 Eskadra Liniowa. Současně bylo zrušeno velitelství II Dywizjonu a 34 Eskadra Liniowa byla začleněna do I Dywizjonu Liniowego.
Současně s vyhlášením mobilizace byl pluk zrušen. Jeho úkoly obsluhy mobilizovaných jednotek převzala od 25. srpna 1939 Baza Lotnicza nr 3 pod velením mjr pil. Witolda Rutkowskiego. Byla rovněž zrušena 39 Eskadra Towarzysząca.


Velitelé 3.leteckého pluku:
płk pil. Aleksander Serednicki (červenec 1922 - březen 1922)
ppłk pil.Camillo Perini (duben 1922 - duben 1925)
płk pil.Sergiusz Abżółtowski (květen 1925 - červen 1926)
ppłk pil.Władysław Kalkus (červenec 1926 - srpen 1933)
ppłk obs. Edward Karaś (září 1933 - říjen 1937)
ppłk pil.Tadeusz Jarina (listopad 1937 - srpen 1939)


Plukovní svátek - 29. srpna
Identifikační písmeno 3.leteckého pluku - "P".
URL : https://www.valka.cz/Letecky-pluk-3-1921-1939-t47781#187032 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more