Main Menu
User Menu

Military history website

Letecký pluk 4 [1945-1950]

4th Air Regiment

     
Název:
Name:
Letecký pluk 4
Originální název:
Original Name:
Letecký pluk 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.05.1950
Nástupce:
Successor:
6th Air Regiment
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.10.1945-01.03.1948 2. letecká divise
01.03.1948-15.04.1950 III. letecký sbor
15.04.1950-01.05.1950 Velitelství letectva
Dislokace:
Deployed:
28.10.1945-DD.07.1948 České Budějovice-Planá
00.07.1948-01.05.1950 Plzeň-Bory
Velitel:
Commander:
28.10.1945-01.02.1947 Raba, Václav ( )
01.02.1947-01.03.1948 Mikulecký, Jiří ( )
01.03.1948-06.10.1948 Schwarz, Vladimír ( )
06.10.1948-31.01.1949 Ondrejovič, Pavel ( )
31.01.1949-11.08.1949 Vosáhlo, Josef ( )
11.08.1949-01.05.1950 Schwarz, Vladimír ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

28.10.1945-01.05.1950 Letka 1/4
01.09.1948-01.05.1950 Letka 2/4
15.11.1948-01.05.1950 Letka 3/4
Čestný název:
Honorary Name:
03.03.1948-01.05.1950 Letecký pluk letce Vašátka
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-DD.07.1948 VÚ 4699 České Budějovice
00.07.1948-01.10.1949 VÚ 4699 Plzeň
01.10.1949-01.05.1950 VÚ 7708 Plzeň
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond 0000 (Letecký pluk 4), http://vojenstvi.cz/vasedotazy_23.htm,
URL : https://www.valka.cz/Letecky-pluk-4-1945-1950-t48009#401658Version : 0
MOD