19. stíhací letka

19 Eskadra Myśliwska 1919-1921

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

19 Eskadra Myśliwska
URL : https://www.valka.cz/19-stihaci-letka-t48087#187905 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

19 Eskadra Myśliwska – 19. stíhací letka


V červnu 1919 se z Francie do Polska přesunuly polské jednotky pod velením generála Józefa Hallera bojující po boku spojenců na západní frontě. S nimi se do Polska dostalo několik leteckých jednotek francouzského letectva. Francouzská vláda však zakázala svým letcům zúčastňovat se leteckých bojových operací. Proto se koncem září 1919 polská strana rozhodla převzít výzbroj těchto francouzských letek a na jejím základě vytvořit nové polské letecké jednotky. Jednou z nich byla francouzská 162. stíhací letka umístěné na mokotovském letišti ve Varšavě. Po převzetí jejich letadel polským letectvem byl prováděn intenzivní výcvik polských stíhacích pilotů. V dubnu 1920 byla nasazena do bojů na litevsko-běloruské frontě. V květnu provedli její tři piloti 52 bojové operační lety. Sověti v této části fronty disponovali stíhací skupinou kolem třiceti strojů. Docházelo ke vzdušným soubojům, které přinesly letce vítězství i ztráty. Při ústupových bojích letka prováděla i bitevní úkoly. Intenzivní bojová činnost i změny letišť (Žoldín, Minsk Litevský, Baranoviče) do značné míry zapříčinily opotřebování strojů. Proto byla koncem července stažena z fronty do Varšavy, kde mělo dojít k přezbrojení na anglické Sopwithy. V té době měla chránit Varšavu před útoky sovětských letadel. Do konce září byla ve Varšavě přezbrojena a při polské protiofenzívě působila z letišť Pružany, Brest nad Bugem, Slonim a Baranoviče, kde ji zastihlo příměří. Její letci provedli v průběhu války celkem 121 bojových letů v čase 253 hodin.
V lednu 1921 zanikla včleněním do 18. stíhací letky.


Zdroj: Pawlak.J.: Polskie eskadry w latach 1918-1939, WKŁ, Warszawa 1989, ISBN 83-206-0760-4
URL : https://www.valka.cz/19-stihaci-letka-t48087#208819 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Velitelé letky:Kpt.pil.Stefan Ciecierski (září 1919 – prosinec 1919)
Por.pil.Kazimierz Tomaszewicz (prosinec 1919 - ?.1920)
Por.pil.Antoni Mroczkowski (?.1920 - ?)


Výzbroj: Spad VII C1 (září 1919 – červenec 1920)
Sopwith Delphin (1920)
Sopwith Camel (1920)
Spad XIII C1 ( září 1920 – leden 1921)
URL : https://www.valka.cz/19-stihaci-letka-t48087#209314 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

emblém 19. stíhací letky
19. stíhací letka - emblém 19. stíhací letky

emblém 19. stíhací letky
URL : https://www.valka.cz/19-stihaci-letka-t48087#210254 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more