Main Menu
User Menu

Military history website

Schlik, Leopold Anton Joseph

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

K.u.K. Feldmarschall , Oberster böhmischer Kanzler Leopold Anton Joseph Graf Schlik
Poľný maršal Leopold a miestodržiteľ Českého kráľovstva Leopold Anton Jozef SchlikNar. 1663 Ostrovská (Karlove Vary)
Zom. 1723 Praha


Do armády vstúpil ako dobrovoľník. Jeho kariéra začala v pluku grófa Taafeho. V tomto pluku sa zúčastnil obliehania Nových Zámkov a bitky pri Ostrihome. Neskôr sa stal hajtmanom v dragúnskom pluku vojvodu Lotrinského( neskorší dragúnsky pluk č. 8). V hodnosti podplukovníka bol preložený ku kyrysníckemu pluku Sachsen – Lauenburg.
1689 – získal hodnosť plukovníka a stal sa majiteľom a veliteľom dragúnskeho pluku Löwenschild. V tomto období tiež velil armáde, ktorá obliehala Veľký Varadín.
1692 - získal hodnosť generála – poľného strážmajstra. Za zásluhy v bojoch pri Belehrade ho cisár menoval správcom hraničných území medzi Dunajom a Sedmohradskom.
1697 - účastnil sa mierových rokovaní v Karlovci
1701 - stal sa cisárskym tajným radcom
1703 - velil armáde vyslanej proti Bavorom. Prenikol do Bavorska a obsadil značné územie. Bol však porazený pri Eisenbirne.
1703 - pri Leviciach porazil kurucké vojsko generála Očkaia
1707 - bol poverený reorganizáciou Milánskeho vojvodstva
1708 - s Eugenom Savojským sa zúčastnil dobytia pevnosti Ryssel v Nizozemsku
1712 - získal hodnosť poľného maršala
1713 - stal sa miestodržiteľom Českého kráľovstva
1723 - zomrel a je pochovaný v Chráme sv. Víta v PraheZdroje:


Skala, H.: Slávne časy cisárskej jazdy v 17. -19. storočí, Prešov 2005
www.kuk-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Schlik-Leopold-Anton-Joseph-t48359#188793Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Leopold Anton Jozef Schlik
poľný maršal a miestodržiteľ Českého kráľovstvazdroj:
www.kuk-wehrmacht.de
Schlik, Leopold Anton Joseph - Leopold Anton Jozef  Schlik

Leopold Anton Jozef Schlik
URL : https://www.valka.cz/Schlik-Leopold-Anton-Joseph-t48359#188794Version : 0
MOD