MiG-21PFM 4608

     
Typ:
Type:
MiG-21PFM
Výrobce:
Producer:
Moskevský strojírenský závod Prapor práce, Moskva /
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.1966
Výrobní číslo:
Construction Number:
-
Sériové číslo / imatrikulace:
Serial Number / Registration Code:
DD.12.1966-21.03.1988 4608
Datum vyřazení z provozu:
Date of Decommissioning:
21.03.1988 zničen při nehodě
21.03.1988 destroyed in crash
Poznámka:
Note:
Zničen při katastrofě (21.03.1988)
Během stáže pilota u 11.slp došlo při provádění nácviku vysoké pilotáže chybou pilota k převedení letounu do nadkritického úhlu náběhu načež se letoun zřítil. Pilot, pplk. Vladimír Daněk, zahynul aniž se pokusil o katapultáž (pplk. Daněk se již jednou, 28.5.1983, katapultoval z letounu MiG-21PFM 7115)
Destroyed in a disaster (March 21, 1988)
During the pilot's internship at the 11th SLP, during the high piloting training, the pilot's mistake was transferred to a supercritical angle of approach, after which the aircraft crashed. Pilot, Lt. Col. Vladimir Danek, died without attempting to eject (Lt. Col. Danek, once again, 28.5.1983, ejected from the aircraft MiG-21PFM 7115)
Zdroje:
Sources:
Gordon, J., Dexter, K., Komissarov, D.: Mikoyan MiG-21, Midland Publishing, Hincley, 2008
http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig21pfs.html
Lorenc Miroslav, Rogl Stanislav: Zrušená křídla. Olomouc Votobia 2000
"MiG-21/Ve znamení delty" autora Radima Špalka uveřejněný na serveru www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/MiG-21PFM-4608-t51713#196178 Version : 0
     
Stát:
Country:
Československá socialistická republika (1960-1990) Czechoslovak Socialist Republic (1960-1990)
Datum převzetí:
Commissioned:
DD.12.1966
Datum vyřazení:
Decommissioned:
21.03.1988
Provozovatel:
Operator:
DD.12.1966-DD.MM.RRRR 1. stíhací letecký pluk
DD.MM.RRRR-21.03.1988 11. stíhací letecký pluk
DD.12.1966-DD.MM.RRRR 1st Fighter Air Regiment
DD.MM.RRRR-21.03.1988 11th Fighter Air Regiment
Označení:
Marking:
 
Taktické označení:
Tactical Marking:
DD.12.1966-21.03.1988 4608
Výsostné znaky:
Aircraft Insignia:
DD.12.1966-21.03.1988 standardní (high visibility)
DD.12.1966-21.03.1988 standard (high visibility)
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Occasional Marking:


Kamufláž a zbarvení:
Camouflage and Color Scheme:
 
Kategorie:
Category:
DD.12.1966-21.03.1988 standardní vojenská
DD.12.1966-21.03.1988 standard military
Barvy:
Colors:
DD.12.1966-21.03.1988 kov, stříbrná
DD.12.1966-21.03.1988 metalic, silver
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Gordon, J., Dexter, K., Komissarov, D.: Mikoyan MiG-21, Midland Publishing, Hincley, 2008
http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig21pfs.html
Lorenc Miroslav, Rogl Stanislav: Zrušená křídla. Olomouc Votobia 2000
"MiG-21/Ve znamení delty" autora Radima Špalka uveřejněný na serveru www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/MiG-21PFM-4608-t51713#240251 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

.
MiG-21PFM 4608 - Zahradník, L.: Půlstoletí MiGů. Budování československého a českého vojenského proudového letectva. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2005. ISBN: 80-7278-299-1

Zahradník, L.: Půlstoletí MiGů. Budování československého a českého vojenského proudového letectva. Praha: Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2005. ISBN: 80-7278-299-1
URL : https://www.valka.cz/MiG-21PFM-4608-t51713#426446 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Místo dopadu MiG-21PFM 4608 ...
(Čest jeho památce!)
MiG-21PFM 4608 - Foto z vlastní sbírky

Foto z vlastní sbírky
URL : https://www.valka.cz/MiG-21PFM-4608-t51713#355238 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more