Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Brown, Mark Henry

     
Příjmení:
Surname:
Brown
Jméno:
Given Name:
Mark Henry
Jméno v originále:
Original Name:
Mark Henry Brown
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
09.10.1911 Portage la Prairie, Manitoba /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
12.11.1941 Sicílie /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel, Takalské křídlo
velitel, 1. peruť RAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
stíhací eso (15+4-1-2 vítězství)
padl v boji
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Shores C., Williams C.: Aces High, Grub Street, London 1994
http://acesofww2.com/Canada/aces/brown/
URL : https://www.valka.cz/Brown-Mark-Henry-t54214#506201Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Brown
Jméno:
Given Name:
Mark Henry
Jméno v originále:
Original Name:
Mark Henry Brown
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
10.11.1940-23.04.1941 Velitel : 1. peruť RAF

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

30.07.1940

Záslužný letecký kříž
Distinguished Flying Cross
-

23.05.1941

Záslužný letecký kříž - bar
Distinguished Flying Cross - bar
-

12.01.1943

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1940
War Cross 1940
Croix de Guerre 1940
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.ww2awards.com/person/41838
http://acesofww2.com/Canada/aces/brown/
URL : https://www.valka.cz/Brown-Mark-Henry-t54214#506202Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Wing Commander Mark Henry Brown


RAF No. 37904


Mark Brown se narodil 9. října 1911 v Portage la Prairie, Manitoba. V roce 1936 odplul do Velké Británie, kde 11. května vstoupil do RAF. Prodělal pilotní výcvik a 13. 10. 1938 byl poslán k 1. squadroně.


Po vypuknutí války se jednotka se svými Hurricany přesunula do Francie a zapojila se do bojů Podivné války. První vítězství získal 23. listopadu 1939, když se podílel na sestřelení průzkumného Do 17 od 4.(F)/122. Do vypuknutí německé ofenzívy získal ještě další dvě jisté vítězství, jednou z jeho obětí byl i nebezpečný Bf 109 E, který sestřelil 20. dubna 1940.


Poté zasáhl do tvrdých bojů Bitvy o Franci, ve kterých patřil k nejúspěšnějším stíhačům RAF. Dne 14. května sestřelil jeden Ju 87 od I./StG 77 a jeden Bf 109 E od I./JG 53 a stal se prvním kanadským stíhacím esem druhé světové války. Dne 17. 6. 1940 byla 1. squadrona stažena zpět do Anglie a Brown do té doby získal celkem 13+1-1-1 vítězství *), mezi jeho oběťmi byly mimo jiné čtyři Bf 109 E a dva Bf 110. Již v květnu se stal zastupujícím velitelem letky. Tato funkce byla poté potvrzena v září 1940, kdy byl povýšen na Flight Lieutenanta. Zároveň obdržel v červenci DFC. Následně s jednotkou zasáhl do Bitvy o Británii, ve které získal svá poslední vítězství. Nejprve sestřelil 11. srpna jeden Bf 110, šestého září poškodil bombardér Ju 88 a čtyřiadvacátého se podílel, společně s F/Lt A. Clowesem a P/O A. Kershawem, na sestřelu Do 215. Jeho skóre se tak zastavilo na čísle 15+4 – 1 – 2 vítězství. V listopadu 1940 se stal velitelem své squadrony, kterou vedl do bojů až do května 1941. V té době byl společně s A. Clowsem jediným pilotem, který byl u jednotky již před válkou.


Od září 1940 se začal u jednotky zvětšovat počet čs. stíhačů, nakonec jich bylo tolik, že jedna letka byla prohlášena za československou. Jejich začátky však nebyly vůbec snadné a během cvičných letů se jim podařilo několik Hurricanů poškodit. S pomocí ostatních pilotů jednotky, mezi kterými byl samozřejmě i velitel Brown, se jim nakonec podařilo Hurricany zvládnout a zapsali se nesmazatelně do historie jednotky. Za jeho pomoc při výcviku čs. pilotů mu byl 12. ledna 1943 udělen čs. exilovou vládou Československý válečný kříž. V citaci se praví:


„Tento důstojník sestřelil 17 nepřátelských letadel. Jako velitel britského stíhacího křídla (pozn. zde jde očividně o omyl a je myšlena 1. squadrona), u kterého sloužilo 11 československých letců, projevil zájem a efektivní porozumění čs. věci. Projevil velkou péči při tréninku čs. pilotů a osobně je vedl do akce, zejména do bojů nad severní Francii, ve kterých dosáhli výjimečného úspěchu.“


V květnu byl tedy Brown poslán jako instruktor k 58. OTU a obdržel podruhé DFC. V říjnu 1941 byl poslán do zámoří a 5. listopadu dorazil na těžce zkoušený středomořský ostrov Malta. Zde se stal velitelem wingu Hurricanů na letišti Takali.
Dne 12. listopadu 1941 proběhla operace, kdy Hurricany od 126. a 249. squadrony, z nichž jedenáct neslo pod křídly pumy, zaútočily na letiště Gela na Sicílii. Před hlavní formací vzlétla trojice Hurricanů, z nichž jeden pilotoval „Hilly“ Brown, jejímž úkolem bylo zaměstnat obranu letiště před příletem hlavní útočné vlny. Před sedmou hodinou ranní dorazili stíhači RAF na místo a zaútočili. Píchli však do vosího hnízda a obrana letiště spustila hustou protiletadlovou palbu. Jedna z dávek italských protiletadlovců si našla Hurricane Z2397 W/Cdr Browna. Ten se zřítil v plamenech na zem a Kanaďan našel v jeho troskách smrt. Italové později na Maltu shodili vzkaz, že statečný pilot byl pochován se všemi vojenskými poctami. Wing Commander Mark Henry „Hilly“ Brown tak sní svůj věčný sen na Válečném hřbitově v Catanii na Sicílii.


*) Počty vítězství pilotů RAF byly rekonstruovány po jejich návratu z Francie, kde se většina oficiálních dokumentů jednotek ztratila a v jednotlivých pramenech se i dost podstatně liší, a to ani ne tak v počtu, jako spíš v klasifikaci (zničen – pravděpodobně zničen – poškozen)
U Browna vycházím z údajů uváděných Ch. Shoresem.Prameny:
Cull. B., Galea, F.: Hurricanes over Malta, Grub Street, London, 2001
Foreman J.:RAF Fighter Comand victory claims of WW2, Red Kite, Walton-on-Thames, 2003
Shores C., Williams C.: Aces High, Grub Street, London, 1994
http://acesofww2.com/Canada/aces/brown.htm
URL : https://www.valka.cz/Brown-Mark-Henry-t54214#200925Version : 0
MOD