Main Menu
User Menu

Military history website

Pamětní medaile Za obranu Slovenska v březnu 1939 [1939-1945]

Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939 / Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939

     
Název:
Name:
Pamětní medaile Za obranu Slovenska v březnu 1939
Název v originále:
Original Name:
Pamätná medaila Za obranu Slovenska v marci 1939
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1939
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Struktura:
Structure:
Nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kolektív autorov: Rády a vyznamenania Slovenskej republiky 1939-1945, Západoslovenské múzeum Trnava 1992, ISBN 80-85556-02-2
foto rodinný archív
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-Za-obranu-Slovenska-v-breznu-1939-1939-1945-t55774#409308Version : 0
     
Název:
Name:
Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
Název v originále:
Original Name:
Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1939
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
Medaile se stuhou( na stuze mohou být patřičné štítky)
Klenot:
Badge:
Medaila má tvar trojuholníkového na stranách zaobleného štítu. Na prednej strane je široký meč, ktorého rukoväť prečnieva nad štít. Na konci rukoväte sa nachádza očko na zavesenie. Po stranách meča sú vavrínové a lipové vetvičky ovinuté širokou stuhou, na ktorej sa nachádza letopočet 1939. Na rubovej strane je nápis Za obranu Slovenska v marci 1939, alebo Za obranu Slovenska – Javorina/Orava
Výška medaile je 45 mm a šírka 36 mm.
Materiál: bronz
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:


Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
Vyrobená bola z modrého moire hodvábu s rozmermi 50x35 mm. V strede stuhy sa nachádza 4 mm široký biely pruh a na oboch okrajoch sa nachádzajú červené a biele prúžky. Medaila sa spočiatku upevňovala dvojitou zapichovacou ihlicou, neskôr vodorovnou sponou. Štítky s nápisom III.1939 a IX.1939 majú rozmery 14x5 mm a ich umiestnenie je zatiaľ známe len na stužkách. Štítky Javorina pôvodne mali šírku 32 mm a vyskytovali sa iba na stuhách, neskôr sa ich šírka zredukovala na 20 mm a nosili sa aj na stužke aj na stuhe.
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kolektív autorov: Rády a vyznamenania Slovenskej republiky 1939-1945, Západoslovenské múzeum Trnava 1992, ISBN 80-85556-02-2
foto rodinný archív
commons.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-Za-obranu-Slovenska-v-breznu-1939-1939-1945-t55774#409309Version : 0
Pamätná medaila so štítkom and pamätná medaila free label
Pamätná medaila for the defense of Slovakia in marci 1939 bola repeatedly udeľovaná etc after the end of the regional countries in the Poľsku (september 1939) príslušníkom armed zložiek, ktorí sa attended on this ťažení. Tee ktorí already túto medailu mali, got miesto repeated udelenia medal štítok on the stuhe with nápisom Javorina. The labels were in two veľkostiach, the bathroom was very very rovnaké. In dokumentoch sa niekedy this vyznamenanie indicates how pamätná medaila so štítkom, or without label. This means that pamätnú medailu so štítkom mali vojaci (persons), the town of sa attended the oboch konfliktov in the year 1939, without the label tee, ktorí sa attended the len one of the conflict..
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-Za-obranu-Slovenska-v-breznu-1939-1939-1945-t55774#214052Version : 0
MOD
Název
Name
Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-Za-obranu-Slovenska-v-breznu-1939-1939-1945-t55774#530203Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vyobrazenie ( www.medal-medaille.com )
Pamětní medaile Za obranu Slovenska v březnu 1939 [1939-1945] - Rub medaile

Rub medaile
Pamětní medaile Za obranu Slovenska v březnu 1939 [1939-1945] - Lícna strana medaile

Lícna strana medaile
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-Za-obranu-Slovenska-v-breznu-1939-1939-1945-t55774#203961Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pamätná medaila na obranu republiky v marci 1939


Pamätná medaila sa udeľovala vojenským a civilným osobám a členom Hlinkovej gardy, ktorí sa zaslúžili o vydobytie a o zabezpečenie samostatnosti Slovenského štátu (vlád.nar. 95/1939 a 220/1942 Slov.zák.)
Udeľovala sa spočiatku za obranné boje proti maďarskej armáde v marci 1939. Tieto medaile nemali na stuhe žiadny štítok a pripínali sa ihlicou v tvare obráteného písmena U. Rovnakú medailu dostávali aj účastníci poľského ťaženia v septembri 1939. Účastníci tohto ťaženia, ktorí už medailu dostali za boje v marci 1939, nedostali v septembri 1939 medailu znovu, ale na stuhu pôvodnej medaile dostali štítok s nápisom Javorina.
Pri príležitosti memorandových osláv v Martine v roku 1941 (ASA 90 1/7 10 1941) sa doplnilo rozlišovanie medailí štítkami s nápisom III.1939 a IX.1939. Štítky mali rozmery 14x5 mm.
Pamätné medaile dostali aj vojenské osoby, ktorým bolo udelené vyznamenanie Slovenský vojnový víťazný kríž alebo Za hrdinstvo. Pamätná medaila s nápisom Javorina/Orava na rubovej strane sa udelovala príslušníkom cudzích armád.


Medaila má tvar trojuholníkového na stranách zaobleného štítu. Na prednej strane je široký meč, ktorého rukoväť prečnieva nad štít. Na konci rukoväte sa nachádza očko na zavesenie. Po stranách meča sú vavrínové a lipové vetvičky ovinuté širokou stuhou, na ktorej sa nachádza letopočet 1939. Na rubovej strane je nápis Za obranu Slovenska v marci 1939, alebo Za obranu Slovenska – Javorina/Orava
Výška medaile je 45 mm a šírka 36 mm.
Materiál: bronz


Stuha:
Vyrobená bola z modrého moire hodvábu s rozmermi 50x35 mm. V strede stuhy sa nachádza 4 mm široký biely pruh a na oboch okrajoch sa nachádzajú červené a biele prúžky. Medaila sa spočiatku upevňovala dvojitou zapichovacou ihlicou, neskôr vodorovnou sponou.
Štítky s nápisom III.1939 a IX.1939 majú rozmery 14x5 mm a ich umiestnenie je zatiaľ známe len na stužkách. Štítky Javorina pôvodne mali šírku 32 mm a vyskytovali sa iba na stuhách, neskôr sa ich šírka zredukovala na 20 mm a nosili sa aj na stužke aj na stuhe.


Autorom vyznamenania je akademický sochár Fraňo Štefunko


Zdroj:
Kolektív autorov: Rády a vyznamenania Slovenskej republiky 1939-1945, Západoslovenské múzeum Trnava 1992, ISBN 80-85556-02-2
foto rodinný archív
Pamětní medaile Za obranu Slovenska v březnu 1939 [1939-1945] - Môj príbuzný s náprsnou stužkou k medaily za obranu Slovenska v marci 1939

Môj príbuzný s náprsnou stužkou k medaily za obranu Slovenska v marci 1939
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-Za-obranu-Slovenska-v-breznu-1939-1939-1945-t55774#254458Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pripájam foto medaile aj s potvrdením o udelení - z mojej zbierky
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-Za-obranu-Slovenska-v-breznu-1939-1939-1945-t55774#283804Version : 0
This demonstration of the order's ribbons is from the original collection of mr. Karol Holáska from Bratislava. It was one of the best connoisseurs of the issue of decorations of Slovakia from the years 1939-1944. He was also a great scholar of the issue of Serbia and montenegro. Excellent collector, excellent person, who when young was helping, explaining and and of us are gradually becoming collectors, who faleristy type mr Holáska like we remember. If any of You own a memory of this lord, share with us. In this collection are represented by even a small order of ribbons of labels, we are interested in.

Thank you to my colleague and friend Ing. Alexander To. for možnst to publish the picture..
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-Za-obranu-Slovenska-v-breznu-1939-1939-1945-t55774#402575Version : 0