Main Menu
User Menu

Military history website

Krátký, Jaroslav

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Plukovník delostrelectva in memoriam Jaroslav Krátkýnar.: 8.10.1911 - Střížov
umr.: 1945velitel operáie KARAS


Jaroslav Krátký sa narodil 8.októbra 1911 v Střížove, v rodine učitela, bývalého legionára z prvej svetovej vojny. Po ôsmych rokoch na gymnáziu v Třebíči v roku 1931, zmaturoval a zakrátko ešte v ten rok nastúpil k pechotnému pluku 31 v Jihlave. Zotrval tam však len 5 dní a následne bol poslaný do školy pre delostreleckých dôstojníkov v Litoměřicích. O rok, v roku 1932, bol prijatý na Vojenskú akadémiu v Hraniciach. Absolvoval ju v hodnosti poručíka delostrelectva 30.6.1934. Popri službe u delostreleckého pluku 6 v Znojme, navšetevoval mnohé aplikačné kurzy a zvyšoval si odbornosť. Na nadporučíka bol povýšený 26.3.1938 a o necelý rok, vo februári 1939, bol menovaný za učitela v škole pre dôstojníkov lahkého delostrelectva.


27. mája 1939 prekročil hranice s Polskom a v polovici júna bol poslaný do Francúzska. Tu vstúpil do Francúzskej armády a bol zaradený ku 6. delostreleckému pluku, neskôr dislokovaného v severnej Afrike. Po vypuknutí vojny sa vrátil do Francúzska, prezentuje sa v Agde a následne je menovaný velitelom 7 batérie 1. delostreleckého pluku, s ktorým slúžil až do pádu Francúzska. Následne v júli 1940 nasadol na loď Vicerory of India do Británie. Tu slúžil u 1. delostreleckého oddielu, koncom októbra 1941 povýšený na kapitána delostrelectva.


Začal sa zapájať do príprav na operácie v okupovanej vlasti. Absolvoval špeciálne kurzy, okrem iných parakurz v Ringway a zvláštny útočný kurz v Camus Daval.


20.3.1942 odišiel pod utajením s menom Jaroslav Karas do Turecka, kde mal pomôcť nadviazať spojenie medzi odbojovým hnutím na Slovensku a čs. odbojovým centrom v Londýne. V marci 1944 odišiel, opäť pod falošným menom, vlakom cez Balkán do Bratislavy, kde nadviazal kontakty s predstavitelmi odbojových hnutí Flóra a Justícia. 22.4.1944 sa mu podarilo nadviazať spojenie s Vojenskou rádiovou ústredňou v Británii, čo bol Krátkeho primárny ciel.


Za svoje snahy o apolitizáciu čs. armády na Slovensku bol kritizovaný predstavitelmi KSS a 4.9.1944 bol dokonca zatknutý, na žiadosť gen. Malára však bol prepustený.


3. novembra 1944 bol zajatý spolu s vedúcimi osobnosťami SNP v Pohrnoskom Bukovci. Bol vypočúvaný najskôr v Banskej Bystrici, potom v Bratislave. Následne odvlečený do Berlína, kde bol popravený. V roku 1946 bol vyhlásaný za nezvestného, neskôr za mrtveho.


Udelené vyznamenania:
Rad SNP 1.st, in memoriam (1945)
Čs. vojenský řád bíleho lva Za vítězství (1998)


Zdroje: Vojenské osobnosti čs. odboja; Praha 2005; ISBN 80-7278-233-9
https://www.lib.cas.cz/parasut/kratky.htm
www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Kratky-Jaroslav-t56007#204373Version : 0