Main Menu
User Menu

Military history website

Francouzské ozbrojené síly

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Francouzská branná moc, dějic slavných vojenských tradic sahajících do revolučních dob Napoleonových jsou v hodnostních skupinách na foru války.cz zastoupeni:
Armée de l'Air
Armée de Terre
Gendarmerie Nationale
Légion Étrangère
jejichž členové nosí odpovídající hodnostní výložky dle příslušnosti k dané skupině


Příslušníky francouzských složek na foru války.cz spojuje zájem o nejen vojenskou historii Francouzské republiky ale i tradic francouského království na než navazuje. Své úsilí věnují především psaní článků pro www.valka.cz a k plnění faktografických sekcí fora valky.cz mající přímou souvislost s francouzskou historií, a ve všech jejích podobách, nejen válečných.


Francouzská hodnostní skupina na serveru propůjčuje svá vyznamenání za tvůrčí skutky ve faktografické části fora a ve článcích redakce spojené s Francií.
URL : https://www.armedconflicts.com/Francouzske-ozbrojene-sily-t57196#206699Version : 0