Main Menu
User Menu

Military history website

CZK - PP-Mi-Šr II (mína)

Skrátený názov : PP-Me-Screwdrive II
Description : Protipechotná mina šrapnelová
Dimensions : priemer 102mm, height 152 mm
Shape : valcovitý
Material puzdra : oceľ
Farba : a-a sleeve olivovo green
The total hmotnosť : 3,20 kg
Hmotnosť and type of used explosive: 325 g TNT
Devastating účinok on živú power: 200 m
Hmotnosť metal parts : 2,925 kg
Roznecovač : Ro-1 (ťah) , Ro-8 (pressure)
Iniciácia : 4-8 kg per trip drôt, 3-6 kg pressure
Detekcia : simple.
The landscape of occurrence: Afghanistan, Eritrea, Etiópia, Honduras, Mozambique, Namíbia, Nicaragua, Rwanda, Somalia, Zambia.
Source : OrData online, archive of the author.
URL CZ: https://www.valka.cz/CZK-PP-Mi-Sr-II-mina-t57541#207821Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZK-PP-Mi-Sr-II-mina-t57541#207821Version : 0
PP-MiŠr II anti-personnel shrapnel mine


- pressure contact shrapnel mine (adjusted by detonator Ro-8 or Ro-8 II), medium to high resistance to overpressure at the front of the shock waves. The mine is detectable by a mine mine for metal mines.

The mine is intended to be mined against manpower. It can only be stored manually by recessing. On the surface, PP-MiŠr II are laid only exceptionally (especially where they can be fixed above the ground and a bait wire can be used if the mine shards function is required).


Mine can be used as:
a / nášľapná adjustedovaná jeden Ro-8 or Ro-8 II,
b / with bait wire, adjusted two-way coupling with two igniters Ro-1 or Ro-10,
c / controlled by means of an electric mine detonator in controlled minefields, adjusted with an electric fuse P1 and closed with a closable metal cap or fuse P2,
d / shrapnel with a single-sided or double-sided bait wire, adjusted with one detonator Ro-1 or Ro-10 screwed into the detonator tube. The mine is detonated by stepping on the sensors of the Ro-8 detonator (Ro-8 II) or by pulling on the bait wire, or by connecting current to the detonation network (with a controlled minefield).


After activating the detonator (or electric torch for controlled mines), the mine is thrown from the mine exchanger after 2 to 5 seconds to a height of about 1 m, where it explodes. The explosion of a mine at a height of about 1 m above the ground causes a tear-off detonator with a tear-off wire, which activates the detonator located at the bottom of the detonation sleeve. The detonator activates the detonator Ž, which is inserted into the detonation sleeve of the mine during adjustment (open end down). The detonator then causes an explosive charge to explode, which, with its explosion, ruptures the inner and outer shells of the mine and scatters the charge of the chopped steel.
It causes fatal injuries up to a distance of 10 m and individual, minor injuries within a radius of 100 m.Source: Archive of the Center of Excellence EOD Nováky
URL CZ: https://www.valka.cz/CZK-PP-Mi-Sr-II-mina-t57541#253332Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZK-PP-Mi-Sr-II-mina-t57541#253332Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Protipechotná šrapnelová mína PP Mi-Šr II je určená k zamínovaniu terénu proti živej sile nepriateľa. Mínu je možné ukladať do mínového poľa iba ručný spôsobom zapustenia. Povrchovo sa míny PP Mi-ŠR II kladú len výnimočne ( hlavne tam, kde je možné ich upevniť nad terénom a použiť nástražný drôt pri požiadavke črepinovej funkcie míny ).


Je to svojim charakterom tlaková kontaktná šrapnelová mína, stredne a vysoko odolná proti pretlaku v čele rázovej vlny.Protipechotnú šrapnelovú mínu je možno použiť ako mínu :


- nášlapnú adjustovanú jednou roznetkou Ro-8 alebo Ro-8 II,
- s nástražným drôtom, adjustovanú dvojcestnou spojkou s dvoma roznetkami Ro-1 alebo Ro-10,
- ovládanú pomocou zariadenia pre elektrické odpaľovanie mín v riadených mínových poliach, adjustovanú elektrickým palníkom P-1 a uzavretú uzavierateľným kovovým klobučikom alebo palníkom P-2,
- črepinovú s nástražným drôtom jednostranným alebo dvojstranným, adjustovanú roznetkou Ro-1 alebo Ro-10 zaskrutkovaný do rozbuškovej trubice.K roznetu míny dôjde našľapnutím ( nalahnutím) na tykadlá roznetky Ro-8 (Ro-II) alebo zatiahnutím za nástražný drôt alebo zapojením prúdu do roznetkovej siete ( pri riadením mínovom poli).


Po uvedení roznetky v činnosť je mína po 2 až 5 sekundách vyhodená z výmetnice míny do výšky asi 1 m, kde vybuchuje. Črepiny z plášťa míny a náplň sekanej ocele spôsobujú smrtelné zranenia do okruhu 10 m a jednotlivé črepiny ľahké zranenia do okruhu 100 m.


Mína je zistiteľná hľadačkou na kovové míny.
Popis


Mína sa skladá z vonkajšieho a vnútorného plášťa, viečka a dna, ktoré sú vzájomnej stihnuté spojovanou trubičku a maticou. Priestor medzi vonkajším a vnútorným plášťom je vyplnený sekanou ocelou. Telo míny je vložené do oceľovej výmetnice, ktorej okraj je na tele míny vodotesne zalemovaný. Vnútorný priestor tela míny je vyplnený trhacou náplňou – šupinkový TNT.


Mína tvorí nerozoberateľný celok ( okrem vloženia rozbušky).Hlavné technické údaje :Rozmery v mm:


Priemer : 101
Výška : 152


Hmotnosť v kg :


Celková : 3,25 ( bez roznetky)
Trhcia náplň : 0,325Zdroj : Žen-29-2 Míny a roznetky – predpis ČSĽA, Praha, 1987
CZK - PP-Mi-Šr II (mína) - PP Mi-Šr II.

PP Mi-Šr II.
CZK - PP-Mi-Šr II (mína) - PP Mi-Šr II - popis.

PP Mi-Šr II - popis.
CZK - PP-Mi-Šr II (mína) - PP Mi-Šr II - rez.

PP Mi-Šr II - rez.
CZK - PP-Mi-Šr II (mína) - Zapustená PP Mi-Šr II.

Zapustená PP Mi-Šr II.
CZK - PP-Mi-Šr II (mína) - PP Mi-Šr II - nástražný systém.

PP Mi-Šr II - nástražný systém.
URL CZ: https://www.valka.cz/CZK-PP-Mi-Sr-II-mina-t57541#368447Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/CZK-PP-Mi-Sr-II-mina-t57541#368447Version : 0