Main Menu
User Menu

Military history website

Pukančík, Pavel

Pukancik, Pavel

     
Příjmení:
Surname:
Pukančík
Jméno:
Given Name:
Pavel
Jméno v originále:
Original Name:
Pavel Pukančík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník v.v.
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.01.1920 Pezinok /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.03.1992 Bratislava /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- zadný strelec bombardéru
- rádiotelegrafista
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- 23.11.1942 zostrelil útočiaci Junkers Ju 88
- po roku 1948 bol väzňom v táboroch nútených prác za vykonštruovanú protištátnu činnosť
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.vuapraha.cz
Súdny, Boris: Warrant Officer (Štábny rotmajster letectva) Pavol Jozef Pukančík; Historické rozhľady I/2004; Trnava, s. 207-232; ISBN 80-89034-63-2
Fotografia: VÚA-VHA Praha via www.vhu.sk
URL : https://www.valka.cz/Pukancik-Pavel-t63131#689448Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Pukančík
Jméno:
Given Name:
Pavel
Jméno v originále:
Original Name:
Pavel Pukančík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Obecná škola
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Měšťanská škola
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR podplukovník v.v.
Průběh vojenské služby:
Military Career:

06.04.1940-DD.MM.RRRR Adge
24.07.1942-DD.MM.RRRR RAF Cosford
05.09.1940-DD.MM.RRRR 312. peruť
18.07.1941-DD.MM.RRRR No. 4 AOS
16.08.1941-DD.MM.RRRR 311. peruť
18.05.1943-DD.MM.RRRR Czechoslovak Depot
06.06.1943-DD.MM.RRRR 1487. letka vlečných terčov
14.10.1943-DD.MM.RRRR 11. ARC
20.12.1943-DD.MM.RRRR Czechoslovak Depot
22.03.1944-DD.MM.RRRR 1. RS
28.04.1945-DD.MM.RRRR 311. peruť
12.03.1946-DD.MM.RRRR prepustený z činnej služby
Vyznamenání:
Awards:

27.05.1942

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

26.10.1942

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

19.12.1942

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

08.05.1991

Řád Milana Rastislava Štefánika, 3. třída
Order of Milan Rastislau Stefanik, 3rd Class
poradové číslo v matrike - 48

DD.MM.RRRR

Britská válečná medaile bronzová
British War Medal Bronze
-

DD.MM.RRRR

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.RRRR

Evropská hvězda leteckých osádek
Air Crew Europe Star
so štítkom Atlantik / with Atlantic clasp

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

so štítkom F (?) a VB / with clasps F (?) and VB

DD.MM.RRRR

Medaile za obranu
Defence Medal
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.vuapraha.cz
www.facebook.com
www.mestskemuzeumpk.sk
Súdny, Boris: Warrant Officer (Štábny rotmajster letectva) Pavol Jozef Pukančík; Historické rozhľady I/2004; Trnava, s. 207-232; ISBN 80-89034-63-2
Fotografia: VÚA-VHA Praha via www.vhu.sk
URL : https://www.valka.cz/Pukancik-Pavel-t63131#689450Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Podplukovník v.v. Pukančík Pavel


Pavol Pukančík sa narodil 20. januára 1920 v Pezinku. Tu absolvoval meštiansku školu a keďže chcel študovať lesníctvo, musel nastúpiť pred prijatím do lesníckej školy povinnú trojročnú lesnícku prax. Po jednej z konfrontácií so svojim nadriadeným, z ktorého sa stal v roku 1939 aktívny nacista, sa rozhodol odísť spoločne s Adolfom Ragasom do Francúzska, kde sa organizovalo československé zahraničné vojsko. 30. apríla 1940 spoločne prekročili blízku maďarskú hranicu a cez Senec a Nové Zámky prešli do Budapešti, odkiaľ odišli s pomocou francúzskeho konzulátu do Juhoslávie.


1. júna 1940 dorazili obaja do Marseille a odtiaľ viedla ich cesta do tábora československej náhradnej a výcvikovej jednotky v Agde. Už 4. júna 1940 sa Pavol Pukančík pri prezentácii prihlásil k letectvu. Onedlho však prišla kapitulácia Francúzska a väčšina príslušníkov československej leteckej skupiny evakuovala z prístavu Port Vedres do Británie. Medzi nimi bol aj Pavol Pukančík. Na palube lode Appapa sa zoznámil s ďalším letcom, Modranom Imrichom Kormanovičom, s ktorým zdieľal spoločný osud až do Imrichovej smrti 3. marca 1942. 24. júla 1940 bol Pukančík prijatý do Royal Air Force (ďalej len RAF) v hodnosti Aircraftman 2-nd Class a stal sa jedným zo zakladajúcich príslušníkov 312. československej stíhacej perute. 24. januára 1941 bol povýšený do hodnosti Aircraftman 1-st Class a 18. júla 1941 bol prevelený do Bombardovacej a streleckej leteckej školy vo West Freugh, kde bol počas štúdia povýšený do hodnosti Leading Aircraftman.


Po absolvovaní výcviku bol 16. augusta 1941 povýšený na Sergeanta a premiestnený k 311. československej bombardovacej peruti. Prvý bojový let absolvoval 22. februára 1942, ako člen posádky Wellingtonu Mk.IC DV516 „KX-K“ Františka Taibera, ktorá mala bombardovať prístav Wilhelmshaven a v ňom kotviace nemecké bitevné krížniky Scharnhorst a Gneisenau. Nasledovali nálety na Paríž, Le Havre, Duisburg, Essen a ďalšie mestá. Koncom apríla 1942 bola celá 311. bombardovacia peruť prevelená od bombardovacieho k pobrežnému veliteľstvu. Po krátkom výcviku sa jednotka presťahovala na základňu Talbenny. Prvou bojovou operáciou na tejto základni nebola však protiponorková patrola, ale nálet na Brémy, ktorého sa zúčastnilo asi 1 000 lietadiel. Pri tejto akcii bol stroj pod velením Josefa Stránskeho zasiahnutý protilietadlovou paľbou do pravého motora, ktorý začal horieť. Pilot však požiar strmhlavým letom uhasil a 27. júna sa vrátil na základňu s nezranenou posádkou. Pri jednej z protiponorkových hliadok 27. júla sa posádke Jozefa Stránskeho, ktorej členom bol aj Pavel Pukančík, podarilo v Atlantiku ťažko poškodiť nemeckú ponorku U-106, Typ IXB. Za túto akciu obdržal Pavel Pukančík prvý Československý vojnový kríž 1939 a 19. decembra 1942 druhý Československý vojnový kríž za 13 úspešných operačných letov v Atlantiku.


Pri svojom 33. operačnom lete 23. novembra 1942 bol Wellington Františka Radinu, v ktorom letel aj Pukančík, napadnutý štvoricou diaľkových stíhačov Junkers Ju 88C a aj jeho zásluhou sa podarilo nepriateľský útok odraziť, ba dokonca tri nemecké stroje poškodiť a jeden zostreliť (zostrelil ho samotný Pukančík). 29. apríla 1943 absolvoval Pavel Pukančík svoj 55. operačný let a dostal dovolenku. Po jej skočení sa hlásil u 1487. letky vlečných terčov (jednotka bola určená k ťahaniu rukávových terčov pre nácvik ostrej streľby stíhačov). Tu zostal šesť mesiacov. V auguste 1943 sa v Barnstaple (grófstvo Devon) oženil s Margaret Parsleyovou a o rok na to sa im narodila dcéra Jana Margaret. Toto manželstvo však nemalo šťastný koniec. Margaret sa po skončení vojny nechcela presťahovať do ČSR a Pavel nechcel zostať v Británii. Na žiadosť Margaret bolo 13. septembra 1951 toto manželstvo rozlúčené.


Počas polročnej leteckej činnosti u 1487. letky vlečných terčov nalietal Pukančík celkom 74 letov v trvaní 93 hodín a 15 minút (celkovo vyše 670 hodín). 20. marca 1943 bol prevelený k Czechoslovak Depot na základni St. Athan, kde konal službu výkonného rotmajstra. 1. marca 1944 bol povýšený do hodnosti Warrant Officer a následne absolvoval výcvik rádiotelegrafistu. 28. apríla 1945 bol Pavel Pukančík opäť pridelený k 311. československej bombardovacej peruti. Tu absolvoval svoj posledný, 56. operačný let. 15. augusta 1945 bol demobilizovaný a 15. januára 1946 sa vrátil do Československa.


12. marca 1946 bol definitívne prepustený z činnej vojenskej služby a vrátil sa do Pezinka, kde sa 1. júna 1946 zamestnal ako technik. Na nátlak manželky sa nakrátko vrátil do Anglicka, kde však dlho nevydržal a definitívne sa vrátil domov. Národný výbor mu ako odbojárovi pridelil živnosť a nehnuteľnosť – hostinec a dom na Štefánikovej. Už 14. februára mu však na žiadosť Okresnej odborovej rady bola živnosť zrušená a hostinec odobratý. Ďalší šok prišiel 28. júna 1949, keď mu bola výnosom Ministerstva obrany odňatá vojenská hodnosť. Ďalšie rany osudu prišli v roku 1955. Na základe nezmyselného obvinenia bol obžalovaný z hospodárskej špionáže v prospech CIA a 6. apríla 1956 mu Najvyšší súd v Prahe potvrdil rozsudok: 12 rokov nútených prác v jáchymovských uránových baniach v Nápravně výchovném ústavu Bytíz. Dňa 9. septembra 1960 mu bol zvyšok trestu amnestiou prezidenta odpustený. Avšak peripetie neskončili. Prechádzal z jedného zamestnania do druhého. Napriek tomu nerezignoval. Niekoľkokrát si podal žiadosť o prešetrenie rozsudku. Skutočnej rehabilitácie sa však dočkal až po novembri 1989. Bol povýšený na podplukovníka vo výslužbe a bol mu udelený Rád Milana Rastislava Štefánika III. triedy. Zomrel 9. marca 1992 v Bratislave.


Zdroj:
SÚDNY, B.: Warrant Officer (Štábny rotmajster letectva) Pavol Jozef Pukančík. In: Historické rozhľady I/2004. Trnava, s. 207-232. ISBN 80-89034-63-2

URL : https://www.valka.cz/Pukancik-Pavel-t63131#225400Version : 0