Bačík, Ján

Bacik, Jan
     
Příjmení:
Surname:
Bačík Bacik
Jméno:
Given Name:
Ján Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Bačík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.01.1917 Parižovce /
25.01.1917 Parizovce /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.04.2016 Třeboň
29.04.2016 Třeboň
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/10
URL : https://www.valka.cz/Bacik-Jan-t63833#388451 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Bačík Bacik
Jméno:
Given Name:
Ján Jan
Jméno v originále:
Original Name:
Ján Bačík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1988 podplukovník ve výslužbě
11.11.2010 plukovník ve výslužbě
DD.MM.1988 Lieutenant Colonel (Ret.)
11.11.2010 Colonel (Ret.)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1972-DD.MM.RRRR záloha
DD.MM.1972-DD.MM.RRRR retired
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
povýšenie do hodnosti podplukovníka datujú niektoré zdroje do roku 1988, iné do roku 1998 -
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
https://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/10
www.mesto-trebon.cz
URL : https://www.valka.cz/Bacik-Jan-t63833#530941 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Plukovník ve výslužbě Ján Bačík
Mládí


Narodil se 25.1.1917. Pochází z vesničky pod Tatrami - Parižovce v okr. Liptovský Mikuláš. Před 30 lety byla tato obec spolu s dalšími zatopena přehradní nádrží Liptovská Mara.


P. Bačík je typický horal, menší zavalitější postavy. Ani v devadesáti letech nepotřeboval při chůzi hůl. Začínal spolu s otcem jako bača u ovcí. V r. 1935 se stal členem Tatranské horské služby a pracoval jako průvodce. V roce 1938 a 1939 převáděl lidi z republiky do Polska. Když zjistil, že po něm jdou Němci, zůstal s poslední skupinou, kterou tvořili důstojníci z posádky v Liptovském Mikuláši, v Polsku a přihlásil se do Svobodovy čs. armády, dostal číslo 479.


Ve Francii


Když se rozhodovalo, kterým směrem se kdo vydá, Bačík se rozhodl pro západ a odjel lodí do Francie. Tam vstupuje se závazkem na 5 let služby (1939) do Cizinecké legie a slouží v alžírském El Aricho. Poté, co Francie vstupuje do války, jsou všichni Čechoslováci (i interbrigadisté ze Španělska dosud ve Francii věznění) shromážděni na jihu Francie a vytvářejí v Adge čs. jednotku, která bojuje spolu s Francouzi proti Němcům. Francouzi jsou ale mizerní vojáci a proti Němcům nemají šanci, a tak Bačík a další Češi prchají z jihofrancouzkého přístavu Sate přes Gibraltar do anglického Liverpoolu (rok 1940).


V Anglii


Zde v táboře Cholmondeley začíná výcvik čs. vojáků zaměřený na obranu Anglie proti invazí hrozícím Němcům. Bačík je vycvičen jako střelec z kulometu. Podává si žádost o přeložení k bombardovacímu letectvu (jako střelec z kulometu), ale není mu vyhověno. Místo toho je přeložen k výsadkářům a stává se členem skupiny Wolfram společně s Řezníčkem, Běrským, Matulou a Černotou, velí jim Josef Otisk. (Černota pocházel z Břeclavi, kde také má pamětní desku). Při závěrečném výcviku se ale Bačík těžce zraní a na jeho místo nastupuje Svoboda. Osud skupiny Wolfram je dostatečně zdokumentován a není třeba jej více rozvádět.


Bačík zůstává v Anglii a je po uzdravení přeřazen k tankistům, kde se posléze stává instruktorem.

U Dunkerque


Po otevření druhé fronty dostává čs. samostatná obrněná brigáda za úkol dobýt obklíčený přístav Dunkerque. Obléhací boje probíhají až do konce války (říjen 1944 - květen 1945). Bačík je velitelem tanku Cromwell - 1 četa - 1 rota - 2 prapor. Jeho tank nese jako vzpomínku na domov, nápis Kriváň.


Doma


Cesta domů pak vede přes Sušici a Klatovy, jeho jednotka sídlí ve vesnici Životice. Po válce absolvuje školu pro státní zaměstnance a chce se stát hajným, ale nechá se spolubojovníkem přemluvit ke službě u STB. Pracuje pak až do odchodu do důchodu jako vyšetřovatel. Jeho poválečná příslušnost k této složce je důvodem, že se o něm vlastně nic neví a není ani zván na oficiální akce České armády. Má hodnost podplukovníka a je nositelem spousty vyznamenání. Nejvíce si cení Čs. válečného kříže, medailí Za chrabrost a Za zásluhy.


Edit 4.2.2011: Dne 11.11.2010 byl Ján Bačík povýšen do hodnosti plukovníka.Zdroj:
www.army.cz


Životopis sestaven z rozhovorů s panem Bačíkem.
Zpracoval Kos Vladimír via Dolin
Foto z archivu p. Bačíka

URL : https://www.valka.cz/Bacik-Jan-t63833#227840 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more