Main Menu
User Menu

Military history website

Lipošćak, Anton

     
Příjmení:
Surname:
Lipošćak
Jméno:
Given Name:
Anton
Jméno v originále:
Original Name:
Anton Lipošćak
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál pěchoty
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
09.11.1863 Odorheiu Secuiesc /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.07.1924 Vídeň /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Veliteľ IX. zboru.
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.armedconflicts.com/Liposcak-Anton-t63932#494941Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Lipošćak
Jméno:
Given Name:
Anton
Jméno v originále:
Original Name:
Anton Lipošćak
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
16.10.1910 generálmajor
09.05.1914 polní podmaršál
19.08.1917 generál pěchoty
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.08.1914-DD.01.1915 Velitel : 2. pěší divize
DD.05.1915-DD.05.1915 Velitel : 2. pěší divize
DD.06.1915-DD.02.1916 Velitel : 42. honvédska pěší divize
DD.03.1917-DD.06.1917 Velitel : 42. honvédska pěší divize
DD.07.1917-DD.10.1917 Velitel : Lipošćakova skupina
DD.10.1917-DD.02.1918 Velitel : 9. sbor

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.armedconflicts.com/Liposcak-Anton-t63932#494942Version : 0
MOD
General der Infantry Anton Lipošćak
General pechoty Anton Lipošćak

Anton Lipošćak sa was born 9.11.1863 in Székely-Udvarhely (in súčasnsoti Odorheiu Secuiesc in Romania) in the family dôstojníka. Rovanko ako his father sa decided pre career profesionálneho dôstojníka and received a full military vzdelanie. On Tereziánskej military akadémii vo Wiener Neustadt together with him in the year študovali another budúci renowned for vojenskí velitelia Slovak svetovej war ako Claudius Czibulka, Alfred Krauss and Kasimir von Lütgendorf (graduates of the year 1883). In 1905 sa in the rank of colonel became náčelníkom of staff of the XV. armádneho corps in Sarajeve. In 1910 he was promoted to the rank of major general and in januári 1911 taking over the velenie 72. pešej brigade in Záhrebe. In októbri 1913 bol poverený command 2. pešej divízie in Jaroslawi and in may 1914 he was promoted to the rank of lieutenant general.

After the outbreak of the Slovak svetovej war was getting 2. pešia divízia in zostave X. armádneho corps on the front in Galicia against Russia. In januári 1915 pôsobila 2. pešia divízia on karpatskom the front and it veliteľstvo sa nachádzalo in Medzilaborciach. Vo februári 1915 sa divízne veliteľstvo premiestnilo to the village of Radvaň nad Laborcom, where sa Anton Lipošćak returned after participating in a short zdravotnej leaves. In júni 1915 took velenie 42. pešej divízie Honvédu and viedol ju to februára 1916 at the front in Bukovine, and then from marco in June 1917 at the front in Galicia. In júli 1917 he was promoted to general pechoty and velil a fighting group "Lipošćak" that was in októbri 1917 preformovaná on IX. armádny choir. In this veliteľskej funkcii uration at the front in Bukovine pôsobiť to februára 1918 and subsequently became a military guvernérom Poľska.

After the end of the Slovak svetovej war sa returned to Chorvátska odkiaľ pôvodne pochádzala his family. In novovytvorenom kráľovstve SHS sa became obeťou political perzekúcie predstaviteľov belehradskej government. Bol defendant from organizovania monarchistického ilegálneho hnutia and arrested. Súdny the process, however, neprebehol and Anton Lipošćak bol prepustený of väzby. His case was used to prenasledovanie ies predstaviteľov chorvátskeho spoločensko-political life, ktorí opposed pripojeniu ich landscapes to Serbia. In dôsledku the sa odsťahoval of Chorvátska and set up shop sa vo Viedni, where a short time in the júli 1924 zomrel.

Sources:

1. To.And.Zalesskij: "Who was who in Pervoj mirovoj vojne" (Kto bol kto in the Slovak svetovej vojne), AST, Moscow, 2003
2. www.austro-hungarian-army.co.uk.
URL : https://www.armedconflicts.com/Liposcak-Anton-t63932#228248Version : 0