Main Menu
User Menu

Military history website

     
Název:
Name:
BT-2
Originální název:
Original Name:
БТ-2
Kategorie:
Category:
lehký tank
Výrobce:
Producer:
Charkovský lokomotivní závod Kominterny, Charkov /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1932-DD.MM.1933
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
610 (620)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.09.1931
Osádka:
Crew:
2
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
10200 - 11000 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
5350 mm
Délka korby:
Hull Length:
5350 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2230 mm
Celková výška:
Overall Height:
2160 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
380/350 mm
Šířka pásu:
Track Width:
260 mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0,65/5,65 MPa
Pancéřování:
Armour:
nýtované, válcovaný plech
korba - čelo, boky - 13 mm, záď,strop - 10 mm, dno - 6 mm
věž - čelo, boky, záď - 13 mm, strop - 10 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Liberty L12 (M5), vidlicový, vodou chlazený, zážehový dvanáctiválec o objemu 27 900 cm3
Výkon:
Power:
295 kW při 1650 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
mechanická 4+1, planetová suchá spojka
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
52/72 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
150/250 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
42 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
2 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,7 m
Brodivost:
Fording Depth:
1 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
varianta 1 - 1x 37 mm vz.37 (B-3)
varianta 2 - 2x 7,62 (DA-2)
varianta 3 - 2x 7,62 (DT)
varianta 4 - 1x 37 mm vz.37 (B-3) - 92 nábojů
Vedlejší:
Secondary:
varianta 1 - 0
varianta 2 - 0
varianta 3 - 1x 7,62 (DT)
varianta 4 - 1x 7,62 (DT) - 2 709 nábojů
Uživatelské státy:
User States:
SSSR
Poznámka:
Note:
Nádrže - hlavní 360 l, přídavné 140 l
Hodnoty s lomítkem platí - pásy / kola
Zdroje:
Sources:
ŽJOLTOV,I.,PAVLOV,I.,PAVLOV,M.: TANKI BT-časť 1, Armada 9, EksPrint, Moskva 1998
PAVLOV, M.; ŽJOLTOV, I.; PAVLOV I.: Tanky BT, Eksprint, Moskva 2001
PEJČOCH, Ivo, PEJS, Oldřich: Obrněná technika 3, SSSR 1919-1945 I.část, ARES, Praha 2002
MAGNUSKI, Janusz:, KOLOMIJEC, Maksym: Rudý Blitzkrieg, Bonus A, Brno 1996
URL : https://www.armedconflicts.com/1041-1058-2-t6526#368571Version : 0
MOD

Quote - cimbal :

BT-2

At the end of the 20. years constructed, on the basis of its patent on the independent suspension of all wheels, J.W. Christie for its time revolutionary kolopásový tank Christie M1928. His fame penetrated even to the USSR, where he began to be interested. It was an ideal machine, which could meet the requirements in the Plan for the construction of tank forces DRRA from 1929 for a quick in-depth exploration and operation to break enemy supply lines. Tanks produced at that time in the USSR these requirements absolutely did not and given the state of the industry there was no chance for a sudden change.

In April, 1930 made a deal the soviet enterprise Amtorg with Christiem transfer of production documentation and 2 pcs prototyping M1930 (according to some sources called the M1931) for 160 thousand USD, and at the beginning of the year 1931 were prototypes without turrets delivered to the USSR as agricultural tractors. Vehicles with the designation of the Original I and II (BT-1) has been subjected to testing and even with the documentation handed over to the kharkiv locomotive works ChPZ Im. The Comintern - The Factory 183. In this company were in the future under the leadership of N.And Kunčenka produced by BT for all versions. The new tank received the designation BT-2 and by the end of the year they were made 3 prototypes (the plan was 6 pcs). As in the USSR has not been available a suitable engine in sufficient quantities, it was from the united states purchased 2 000 pcs engines Liberty. The part of the tank BT-2 was assembled and modified aircraft engine M-5 (license Liberty) of similar parameters.

The problem has become armament of a tank. Originally, it was foreseen cannon caliber 45 mm (its development but not completed) and a machine gun. Therefore, it should be the first series armed with a cannon B-3 caliber 37 mm. In the tower designer And.And. Mološtanova but ultimately appeared these four variants of equipment - the already mentioned kanon B-3 (60 pcs), two machine guns (DA) on a common carriage, two machine guns (DA) on a common carriage, and one (DT) obliquely facing (machine-gun a total of 350ks) and 200 pcs of vehicles came out of production with a combination of the cannon of 37 mm and an oblique machine gun.

The crew consisted of 2 men - the driver, the tank entered dual doors in the front hull and the commander (at the same time, the loader and gunner), whose habitat in the tower was accessed by a hatch in the roof. For a ride with seat belts to the management of used přibržďování belts, for the ride on wheels the wheel, which drove the front pair of wheels.

These vehicles were constructed and handed over in 1932 396 pcs (plan 600 pcs) and at the beginning of the following year, 214 pcs (according to some sources, 224 pcs). After the production was terminated and the plant no. 183 switched to the production of more advanced BT-5. BT-2 had a number of pros and cons. Among the good qualities belonged to a high speed (for serial machines is limited to 52 and 72 km/h), range, continuity, the ability to continue to run after the damage to the belt, the revolutionary face shape and the version with the cannon and machine gun armament. Among the ills belonged to the absence of links, tight fighting space, single tower and the engine (bad started and lightly started to burn).

BT-2 participated in operations against the Japanese in 1938 and 1939 and the attack on Poland in 1939. Few pieces have survived even the operation Barbarossa.
Source:
PEJČOCH, Ivo, PEJS, Oldřich: Armored technician 3, SSSR 1919-1945 as well.part, ARES, Prague 2002
MAGNUSKI, Janusz:, KOLOMIJEC, Maksym: the Red Blitzkrieg, Bonus, Brno 1996
https://www.battlefield.ru/
.
URL : https://www.armedconflicts.com/1041-1058-2-t6526#528269Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Další varianty a vývoj BT-2BT-2 byl v době svého vzniku moderní lehký tank, který se vyznačoval vysokou rychlostí, průchodností a dojezdem. Konstruktéři si v podstatě s prvními prototypy uvědomovali jeho slabiny.


Jelikož kanon ráže 37 mm byl proti pěchotě a zodolněným cílům málo účinný, již od roku 1932 se pracovalo na zvětšení jeho ráže na minimálně 45 mm. S tímto souvisel vývoj větší věže, kde by bylo místo pro kanon, velitele (v BT-2 velice přetíženého) i nabíječe. Konstruktér Rodionov se pokusil umístit do věže BT-2 kanon K20 (45 mm) a dva muže, prodloužením věže a přidáním 80 kg vyvažovače do zadní části. Výsledkem byl stísněný prostor pro obsluhu, kombinovaný s vražedným zákluzem kanonu. Ižorský a Magnitogorský závod připravily nové věže pro lafetaci kanonu 20K (45 mm), které byly ale využity až u tanku BT-5. Neúspěšné pokusy o věž s kanonem 76,2 mm pro palebnou podporu klasických BT probíhaly v závodu Krasnyj Putilovec - ing.Dyrenkov (Leningrad, posléze Kirovovy závody) a Krasnyj Proletar. Všechny skončily u modelů nebo prototypů.


Souběžně probíhal i vývoj nového vznětového motoru, který měl nahradit stávající nespolehlivý a "samozápalný" zážehový. Dvanáctiválec D-300 prof. A.K.Djačkova měl však malý výkon (220 kW), ale lepším se ukázala společná konstrukce ChPZ (Odd.400-K.Čeplan) a Centralnovo Instituta Avia Motornovo - BD-2, 295 kW. První zkoušky proběhly v BT-2, většina však až v tanku BT-5. Po dopracování byl přijat (1937) jako známý V-2. Zároveň bylo rozšířeno oddělení 400 na ChDZ, závod č.75, který se tímto stal dodavatelem motorů pro budoucí T-34 a KV.


V pozdějších letech, kdy se do výzbroje dostávalo větší množství BT-5 a BT-7, se uskutečnilo několik konverzí již zastarávajících dvojek na mostní tanky (most 7x2,5 m, 15 t, životnost 30-32 přejezdů).
Můžeme říci, že Christieho M1930 a z něj vyvinutý BT se stal dobrým základem pro známý T-34.
Zdroj:
PEJČOCH, Ivo, PEJS, Oldřich: Obrněná technika 3, SSSR 1919-1945 I.část, ARES, Praha 2002
MAGNUSKI, Janusz:, KOLOMIJEC, Maksym: Rudý Blitzkrieg, Bonus A, Brno 1996
https://www.battlefield.ru/
URL : https://www.armedconflicts.com/1041-1058-2-t6526#313059Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

BT-2Článek k tématu
URL : https://www.armedconflicts.com/1041-1058-2-t6526#372078Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Nákresy BT-2
Zdroj
BARJATINSKIJ,m., KOLOMIEC, M.:Legkie tanku BT-2 i BT-5, Broněkollekcija 1/1996, Modělist-Konstruktor, Moskva 1996

SOV - BT-2 - BT-2 s věží s kanonem a kulometem
pohled zepředu a zezadu

BT-2 s věží s kanonem a kulometem
pohled zepředu a zezadu

SOV - BT-2 - BT-2 s věží s kanonem a kulometem 
pohled zhora a z boku

BT-2 s věží s kanonem a kulometem
pohled zhora a z boku

URL : https://www.armedconflicts.com/1041-1058-2-t6526#317280Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tady je jich celé "hejno" na manévrech spolu s T-26.
SOV - BT-2 -


URL : https://www.armedconflicts.com/1041-1058-2-t6526#28368Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Výzbroj BT-2
Zdroj
ŽELTOV,I.,PAVLOV,I.,PAVLOV,M.: TANKI BT-časť 1, Armada 9, EksPrint, Moskva 1998
PAVLOV, M.; ŽELTOV, I.; PAVLOV I.: Tanky BT, Eksprint, Moskva 2001

SOV - BT-2 - BT-2
s výzbrojí 1x 37 mm vz.1937 B-3 a 1x 7,62 mm DT

BT-2
s výzbrojí 1x 37 mm vz.1937 B-3 a 1x 7,62 mm DT

SOV - BT-2 - BT-2
detail masky kanonu B-3

BT-2
detail masky kanonu B-3

URL : https://www.armedconflicts.com/1041-1058-2-t6526#319735Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Výzbroj BT-2
Zdroj
ŽELTOV,I.,PAVLOV,I.,PAVLOV,M.: TANKI BT-časť 1, Armada 9, EksPrint, Moskva 1998
PAVLOV, M.; ŽELTOV, I.; PAVLOV I.: Tanky BT, Eksprint, Moskva 2001

SOV - BT-2 - BT-2 s výzbrojí 2x 7,62 mm DA-2 a 1x 7,62 mm DT

BT-2 s výzbrojí 2x 7,62 mm DA-2 a 1x 7,62 mm DT
SOV - BT-2 - Lafetace dvojkulometu DA-2

Lafetace dvojkulometu DA-2
URL : https://www.armedconflicts.com/1041-1058-2-t6526#319736Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

BT-2 pracoviště řidičeZdroj
PAVLOV, M.; ŽELTOV, I.; PAVLOV I.: Tanky BT, Eksprint, Moskva 2001

SOV - BT-2 - Pracoviště řidiče
vlevo kontrolní panel, vpravo ovládání převodovky, od středu - volant pro řízení kol, pedály a páky pro ovládání bočních převodovek

Pracoviště řidiče
vlevo kontrolní panel, vpravo ovládání převodovky, od středu - volant pro řízení kol, pedály a páky pro ovládání bočních převodovek

URL : https://www.armedconflicts.com/1041-1058-2-t6526#319744Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Motor Liberty L-12
Zdroj
ŽELTOV,I.,PAVLOV,I.,PAVLOV,M.: TANKI BT-časť 1, Armada 9, EksPrint, Moskva 1998
en.wikipedia.org

SOV - BT-2 - Liberty L-12 v letecké verzi

Liberty L-12 v letecké verzi
SOV - BT-2 - Liberty L-12 v tanku BT-2

Liberty L-12 v tanku BT-2
URL : https://www.armedconflicts.com/1041-1058-2-t6526#314259Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zkoušky motoru BD-2 (konstrukce ing.Čepal)
Zdroj
ŽELTOV,I.,PAVLOV,I.,PAVLOV,M.: TANKI BT-časť 1, Armada 9, EksPrint, Moskva 1998
PAVLOV, M.; ŽELTOV, I.; PAVLOV I.: Tanky BT, Eksprint, Moskva 2001

SOV - BT-2 - Prototyp motoru BD-2 v korbě BT-2

Prototyp motoru BD-2 v korbě BT-2
SOV - BT-2 - BT-2 s motorem BD-2
výfuky jsou vyvedeny vzhůru a dozadu (Jako u BT-7M)

BT-2 s motorem BD-2
výfuky jsou vyvedeny vzhůru a dozadu (Jako u BT-7M)

URL : https://www.armedconflicts.com/1041-1058-2-t6526#319741Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Prototypy na podvozku BT-2
Zdroj
PAVLOV, M.; ŽJOLTOV, I.; PAVLOV I.: Tanky BT, Eksprint, Moskva 2001

SOV - BT-2 - BT-2 věží A-43 s kanonem PS-3 76,2mm ing. Dyrenkova
(zkoušena i na T-26)

BT-2 věží A-43 s kanonem PS-3 76,2mm ing. Dyrenkova
(zkoušena i na T-26)

SOV - BT-2 - BT-2 v úpravě pro hluboké brodění

BT-2 v úpravě pro hluboké brodění
URL : https://www.armedconflicts.com/1041-1058-2-t6526#317086Version : 0
MOD