2. spojovací brigáda [1993-1997]

2nd Signal Brigade
     
Název:
Name:
2. spojovací brigáda 2nd Signal Brigade
Originální název:
Original Name:
2. spojovací brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1993
Předchůdce:
Predecessor:
2. spojovací brigáda 2nd Signal Brigade
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.1997
Nástupce:
Successor:
1. spojovací brigáda 1st Signal Brigade
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1993-31.03.1994 Vojenské velitelství Střed
01.04.1994-30.09.1997 2. armádní sbor
01.01.1993-31.03.1994 Military Command Center
01.04.1994-30.09.1997 2nd Army Corps
Dislokace:
Deployed:
01.01.1993-30.09.1997 Lipník nad Bečvou, Dukelská kasárna
Velitel:
Commander:
01.01.1993-28.02.1996 Hrabal, František (Podplukovník)
01.03.1996-30.09.1997 Bohuš, Jaromír (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.01.1993-10.08.1997 Kelbl, Pavel (Podplukovník)
11.08.1997-31.08.1997, ( )
01.09.1997-30.09.1997 Kadlčík, Alois (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství a štáb
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Rádiový prapor
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Provozní prapor
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Prapor dálkových spojů
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Výcvikový prapor
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Rota oprav techniky
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Rota zabezpečení
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR HQ and Staff
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Radio Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Operating Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Long Distance Connection Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Training Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hardware Service Company
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Support Company
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 6165 VU 6165
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz
www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/2-spojovaci-brigada-1993-1997-t65826#410070 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

2. spojovací brigáda

Vznik: 1. 1. 1993 převedena ze složení ČSLA (2. spojovací brigáda)


Dislokace: Lipník nad Bečvou


Krycí číslo: VÚ 6165


Nadřízený stupeň:
1993 - 1994 Vojenské velitelství Střed
1994 - xxxx 2. armádní sbor
xxxx - 1997 Velitelství pozemního vojskaVelitelé:
pplk. Ing. František Hrabal (1993 - 1996)
plk. Ing. Jaromír Bohuš (1996 - 1997)


Složení:
Velitelství a štáb
Rádiový prapor
- rádiová rota
- radiodálnopisná rota
- četa TTZ
Provozní prapor
- spojovací rota
- Rota utajeného spojení
- Četa TTZ
Prapor dálkových spojů
- radioreléová rota
- kabelová rota
Výcvikový prapor
- 1. výcviková rota
- 2. výcviková rota
Rota oprav techniky
Rota zabezpečení


Zánik: 30. 9. 1997 reorganizace na 1. spojovací brigáduZdroj:
www.army.cz
www.vojenstvi.cz ISSN: 1802-1514
URL : https://www.valka.cz/2-spojovaci-brigada-1993-1997-t65826#233501 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more