61. spojovací brigáda [1994-2000]

61st Signal Brigade
     
Název:
Name:
61. spojovací brigáda 61st Signal Brigade
Originální název:
Original Name:
61. spojovací brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.02.1994
Předchůdce:
Predecessor:
1. pluk dálkových spojů 1st Long Distance Communications Regiment
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.2000
Nástupce:
Successor:
Základna komunikačních a informačních systémů Communication and Information Systems Base
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1994-DD.MM.RRRR Generální štáb Armády České republiky
DD.MM.1994-DD.MM.RRRR General Staff of the Army of the Czech Republic
Dislokace:
Deployed:
01.02.1994-30.09.2000 Beroun, ?
Velitel:
Commander:
DD.MM.1994-DD.MM.1997 Sitár, Ján (Podplukovník)
DD.MM.1997-DD.MM.2000 Cirok, Tibor (Podplukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.1994-DD.MM.1996 1. prapor PDŠ
DD.MM.1994-DD.MM.1996 2. prapor ŠDZ
DD.MM.1994-DD.MM.1996 3. prapor PDŠ
DD.MM.1994-DD.MM.1996 4. prapor tropo spojení
DD.MM.1994-DD.MM.1996 5. prapor základního výcviku
DD.MM.1994-DD.MM.1996 6. prapor zabezpečení
DD.MM.1997-DD.MM.2000 1. prapor ŠDZ a KDZ
DD.MM.1997-DD.MM.2000 2. prapor základního výcviku
DD.MM.1997-DD.MM.2000 3. spojovací prapor
DD.MM.1997-DD.MM.2000 4. prapor zabezpečení
DD.MM.1998-DD.MM.1999 51. rota okamžité reakce
DD.MM.1994-DD.MM.1996 1st Battalion - NCOs School
DD.MM.1994-DD.MM.1996 2nd Battalion - Reserve Officers School
DD.MM.1994-DD.MM.1996 3rd Battalion - NCOs School
DD.MM.1994-DD.MM.1996 4th Tropo-Communication Battalion
DD.MM.1994-DD.MM.1996 5th Basic Training Battalion
DD.MM.1994-DD.MM.1996 6th Support Battalion
DD.MM.1997-DD.MM.2000 1st Battalion - NCOs and Reserve Officers School
DD.MM.1997-DD.MM.2000 2nd Basic Training Battalion
DD.MM.1997-DD.MM.2000 3rd Signal Battalion
DD.MM.1997-DD.MM.2000 4th Support Battalion
DD.MM.1998-DD.MM.1999 51st Immediate Response Company
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz
www.vu9967.cz
URL : https://www.valka.cz/61-spojovaci-brigada-1994-2000-t65884#410073 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

61. spojovací brigáda

Vznik: 1. 2. 1994 transformací 1. pluku dálkových spojů


Krycí číslo: VÚ 9967


Dislokace: Beroun


Nadřízený stupeň:


Velitelé:
1994 - 1997 pplk. Ján Sitár
1998 - 2000 pplk. Tibor Cirok


Podřízené jednotky:
1994 - 1996
1. prapor PDŠ
2. prapor ŠDZ
3. prapor PDŠ
4. prapor tropo spojení
5. prapor základního výcviku
6. prapor zabezpečení


1997 - 2000
1. prapor PDŠ a KDZ
2. prapor základního výcviku
3. spojovací prapor
4. prapor zabezpečení
51. rota okamžité reakce (1998 - 1999)
Zrušení: 30. 9. 2000


Zdroj:
www.vojenstvi.cz ISSN: 1802-1514
http://www.vu9967.cz
archív autora
URL : https://www.valka.cz/61-spojovaci-brigada-1994-2000-t65884#233572 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more