Polské Válečné Námořnictvo na západě (1939-1947)

Polska Marynarka Wojenna na zachodzie (1939-1947)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Polska Marynarka Wojenna na zachodzie
Polské válečné námořnictvo na západěPraporec Polského válečného námořnictva


V létech 1939 - 1947 působilo Polské válečné námořnictvo (PMW) v rámci Polských ozbrojených sil na západě (Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie), jeho činnost byla výjimečná tím, že námořnictvo na rozdíl od letectva a pozemních sil nepřerušilo ani na jeden den svou bojovou činnost. Polské válečné lodě působily z britských základen od prvních dnů záři 1939, v době kdy v Polsku ještě probíhaly obranné boje. Bylo to možné díky rozkazu (po dohodě s britskou admiralitou) o odeslání tři nejmodernějších torpédoborců předválečné flotily, ORP Błyskawica, ORP Burza a ORP Grom do Velké Británie těsně před vypuknutím 2. světové války. Tyto tři lodě se staly základem PMW společně s ponorkami ORP Wilk a ORP Orzeł kterým se podařilo probít z Polska do britských přístavů.


Další lodě flotily byly pronajaté Velkou Británii. Byly to lehké křižníky ORP Dragon a ORP Conrad, torpédoborce ORP Garland, ORP Piorun, ORP Krakowiak, ORP Kujawiak, ORP Ślązak, ORP Orkan a OF Ouragan. Do výčtu polské flotily patři ještě tři ponorky ORP Sokół, ORP Jastrząb, ORP Dzik a další hlídkové, dělové a torpédové čluny.


Velení Polského válečného námořnictva bylo původně obnoveno ve Francii, kde bylo 11. října 1939 po evakuaci z Polska, provizorně založeno oddělení válečného námořnictva, které pod velením kontraadmirála Jerzego Świrskiego obnovilo základní strukturu válečného námořnictva. Jedním ze základních úkolů tohoto oddělení bylo vytvoření základny pro polské lodě, zajištění školení a nábor nových sil pro budoucí rozvoj námořnictva. Pro tento úkol byla vybrána loď-základna ORP Gdynia která kotvila v britské základně Plymouth. Na této lodi byly 25. 11. 1939 založeny Poddůstojnická škola válečného námořnictva, škola námořních specialistů, evidenční kancelář flotily a skupina záložních důstojníků. Od konce listopadu 1939 se na ORP Gdynia hlásili důstojníci, poddůstojníci a námořníci do služby u Polského válečného námořnictva.


V prosinci 1939 bylo Oddělení Polského válečného námořnictva přeneseno do Londýna. V britsko-polské námořní smlouvě podepsané 18. listopadu 1939 bylo dohodnuto, že válečné námořnictvo bude řízeno polskými důstojníky, lodě budou s polskými posádkami v polských uniformách, ale plně operačně podřízené Royal Navy. Lodě pod polskou vlajkou byly svrchovaným polským územím.


Od prvního do posledního dne války bojovali polští námořníci ve všech důležitých operacích po boku spojenců.
Již 7.9.1939 se polské lodě objevily v Atlantickém oceánu a od toho dne až do konce války chránily konvoje nebo se účastnily operací proti německým lodím. Pomáhaly při evakuaci spojeneckých vojsk z Francie a účastnily se akci na vodách Severního a Norského moře. Právě tam polské válečné námořnictvo utrpělo první ztráty od obrany Polska v září 1939. V květnu 1940 byl německými bombardéry He -111 u Narviku potopen torpédoborec ORP Grom a během krytí konvoje PQ-15 do Murmanska byla potopená ponorka ORP Jastrząb. Taktéž v květnu 1940 vyplula na svou další hlídku legendární ponorka ORP Orzeł. Měla vyznačen sektor západně od Skagerraku - někde mezi východním pobřežím Skotska a jižním pobřeží Norska. Z plavby se však nevrátila a musela být z prohlášená za ztracenou.


Na Atlantickém oceánu působily torpédoborce ORP Błyskawica, ORP Burza, ORP Garland a od 22.9.1940 rovněž ORP Piorun. V květnu 1941 se ORP Piorun zúčastnil "lovu" na bitevní loď Bismarck. V prosinci téhož roku se torpédoborce ORP Krakowiak a ORP Kujawiak zúčastnily operace "Archery" - zničení německé základny v Rheine na Lofotách. Největší podíl při doprovodných plavbách, arktických a atlantických konvojů měly torpédoborce ORP Piorun, ORP Garland a ORP Orkan který byl v říjnu 1943 během doprovodu konvoje SC-138 potopen v severním Atlantiku. V březnu a květnu 1944 se ORP Piorun zúčastnil tří operaci proti bitevní lodi Tirpitz. V červnu téhož roku byly polské lodě zapojeny do operaci souvisejícími s vyloděním v Normandii.


Na Středozemním moři se polské lodě objevují od května 1940. Torpédoborce ORP Garland a ORP Piorun chrání konvoje na Maltu a slouží během její obrany. V září 1940 dorazila na Maltu ponorka ORP Sokół. V roce 1942 se k obraně Malty připojil torpédoborec ORP Kujawiak a během hlídky u přístavu La Valetta je v červnu 1942 potopen.
Polské lodě se ve Středozemním moři účastní taktéž výsadkových operaci : ORP Błyskawica při operaci "Torch" a torpédoborce ORP Piorun, ORP Krakowiak a ORP Ślązak podporují vylodění na Sicílii.


Slavnou kapitolu v dějinách Polského válečného námořnictva napsaly ponorky ORP Sokół a ORP Dzik. Díky úspěchům obou polských ponorek je britští námořníci začali nazývat "The Terrible Twins" (Strašlivá dvojčata). Nutno říci, že toto označení přijali polští ponorkáři s nevýslovnou hrdostí a bylo pro ně cennější než mnohá oficiální vyznamenání. Obě ponorky byly taktéž odměněny pirátskými vlajkami "Jolly Roger" s vyobrazenými válečnými úspěchy ponorek.


Celkem polské lodě urazily kolem 1,21 milionů námořních mil, doprovázely 787 konvojů a uskutečnily 1162 hlídkových a bojových operací. Během těchto akci polské válečné námořnictvo ztratilo 4 tisíce námořníků a 6 lodí (ORP Grom, ORP Jastrząb, ORP Orzeł, ORP Kujawiak, ORP Orkan, ORP Dragon). Podařilo se mu potopit 9 nepřátelských válečných lodi, 2 ponorky a 11 poškodit dále zničit 39 obchodních lodí a 20 letounů.


Příslušníci Polského válečného námořnictva obdrželi celkem 51 řádů Virtuti Militari. Z toho jediný zlatý kříž, obdržel posmrtně velitel ponorky ORP Orzeł, Jan Grudziński a stal se tak jediným polským námořním důstojníkem, který dostal řád Virtuti Militari dvakrát.


V roce 1946 byly pronajaté lodě vráceny a v březnu 1947 bylo Polské válečné námořnictvo na západě rozpuštěno. Takřka všichni důstojníci a většina poddůstojníků a námořníků si vybrala trpký úděl politických emigrantů a odmítla návrat do Polska které již v té době bylo řízené prosovětskou vládou.


Rok: Počet lodí : (stav k 1. lednu)
1940 8
1941 11
1942 11
1943 13
1944 12
1945 18

Celkem se pod polskou vlajkou během války plavilo kolem 45 lodí různých typů.


Zdroje:
Broń Wojska Polskiego 1939-1945
(Lotnictwo-Marynarka Wojenna)
Andrzej Zasieczny
Almapress Warszawa 2006
ISBN 83-7020-334-5


Pod polską banderą wojenną na Zachodzie 1939-1945
Jerzy Pertek
Warszawa 1957


Wojsko Polskie w II wojnie światowej
Bellona Warszawa 1995
ISBN 83-11-08-357-6


Wojsko Polskie 1939-1945 Barwa i broń
Interpress Warszawa 1990
ISBN 83-223-2550-9
URL : https://www.valka.cz/Polske-Valecne-Namornictvo-na-zapade-1939-1947-t69163#243265 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Seznam lodí Polského Válečného Námořnictva 1939 - 1947


Polské Válečné Námořnictvo 1939 - 1947
Typ: Název:
Lehké křižníky ORP Dragon
ORP Conrad
Torpédoborce ORP Błyskawica
ORP Burza
ORP Grom
ORP Garland
ORP Orkan
ORP Piorun
OF Ouragan
Doprovodné torpédoborce ORP Krakowiak
ORP Kujawiak
ORP Ślązak
Ponorky ORP Wilk
ORP Orzeł
ORP Dzik
ORP Sokół
ORP Jastrząb
Stíhače ponorek CH-11 (ex franc. Ch-11)
CH-15 (ex franc. Ch-15)
Dělové čluny S 1 Chart
S 2 Wilczur
S 3 Wyżeł
Torpédové čluny S 5
S 6
S 7
S 8
S 9
S 10
Hlídkové čluny OF Medoc
OF Pomerol
Minolovky P 1
P 2
P 3
P 4
P 5
P 6
P 7
P 8
P 9
P 10
P 11
P 12
Loď-základna ORP Gdynia
Transportní loď ORP WiliaZdroje:
Broń Wojska Polskiego 1939-1945
(Lotnictwo-Marynarka Wojenna)
Andrzej Zasieczny
Almapress Warszawa 2006
ISBN 83-7020-334-5


Pod polską banderą wojenną na Zachodzie 1939-1945
Jerzy Pertek
Warszawa 1957


Wojsko Polskie w II wojnie światowej
Bellona Warszawa 1995
ISBN 83-11-08-357-6


Wojsko Polskie 1939-1945 Barwa i broń
Interpress Warszawa 1990
ISBN 83-223-2550-9
URL : https://www.valka.cz/Polske-Valecne-Namornictvo-na-zapade-1939-1947-t69163#243266 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more