Main Menu
User Menu

Military history website

10. armáda

10. Armee / 10th Army

     
Název:
Name:
10. armáda
Originální název:
Original Name:
10. Armeekommando
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.02.1916
Předchůdce:
Predecessor:
Armádní skupina Rohrova
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.02.1916-DD.11.1918 italské válčiště / Italian Theatre of War

Velitel:
Commander:
DD.02.1916-DD.06.1916 Rohr von Denta, Franz (General der Infanterie)
DD.06.1916-DD.04.1917 Scotti, Karl (Feldmarschalleutnant)
DD.04.1917-DD.11.1918 Krobatin, Alexander von (Generaloberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.01.1916-DD.06.1916 Scotti, Karl (Feldmarschalleutnant)
DD.06.1916-DD.08.1916 Spitzmüller, (Oberst)
DD.09.1916-DD.11.1918 Domaschnian, Georg (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
10.03.1916-31.03.1916 15. sbor
DD.01.1917-DD.11.1918 14. sbor
26.04.1917-DD.08.1917 4. sbor
28.11.1917-DD.11.1918 20. sbor
01.04.1918-08.07.1918 1. pěší divize
01.04.1918-20.05.1918 13. sbor
DD.05.1918-DD.11.1918 21. sbor
DD.08.1918-DD.11.1918 5. sbor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.austro-hungarian-army.co.uk

Jung, Peter: Rakousko-uherská armáda za první světové války. Brno, Computer Press 2007.
Nedorost, Libor: Češi v 1. světové válce. Sv. 1-3. Praha, Libri 2006-2007.
Šedivý, Ivan: Češi, české země a Velká válka 1914-1918. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2001.
URL : https://www.valka.cz/10-armada-t69529#380066Version : 0
MOD