Main Menu
User Menu

Military history website

6. armáda [1918]

6. Armee / 6th Army

     
Název:
Name:
6. armáda
Originální název:
Original Name:
6. Armee
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.01.1918
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1918
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.01.1918-DD.11.1918 italské válčiště / Italian Theatre of War

Velitel:
Commander:
15.01.1918-15.07.1918 Josef, (Generaloberst)
15.07.1918-DD.11.1918 Schönburg-Hartenstein, Alois (Generaloberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.01.1918-DD.07.1918 Willerding, Rudolf von (Feldmarschalleutnant)
DD.07.1918-DD.11.1918 Lorx von Ruszkin, Viktor (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
20.01.1918-14.06.1918 15. sbor
20.01.1918-DD.11.1918 24. sbor
01.04.1918-11.04.1918 2. sbor
15.06.1918-DD.08.1918 11. honvédska jezdecká divize
DD.06.1918-14.10.1918 22. sbor
01.07.1918-14.10.1918 15. sbor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.austro-hungarian-army.co.uk

Jung, Peter: Rakousko-uherská armáda za první světové války. Brno, Computer Press 2007.
Nedorost, Libor: Češi v 1. světové válce. Sv. 1-3. Praha, Libri 2006-2007.
Šedivý, Ivan: Češi, české země a Velká válka 1914-1918. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2001.
URL : https://www.valka.cz/6-armada-1918-t69531#380063Version : 0
MOD