Main Menu
User Menu

Military history website

SOV - Osnova-1E (automatizované veliteľské stanovište)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Komplex prostriedkov automatizácie veliteľského stanovišťa rádiotechnického práporu Osnova-1E


Je určený k zberu, spracovaniu rádiolokačnej informácie od rádiolokátorov, rádiolokačných rôt a ďalších zdrojov RLI a k výdaju tejto RLI ďalej.


Komplex Osnova-1E zabezpečuje v reálnom čase:
-príjem, spracovanie, zobrazenie a zdokumentovanie informácií o vzdušnej situácii od podriadených rádiolokátorov (RL), rádiolokačných stanovíšť (RLS) súčinnostných rádiotechnických jednotiek
-riadenie podriadených RL a RLS s cieľom optimalizovať procesy zistena, sledovania, zistenia štátnej príslušnosti a určenia typu vzdušných objektov v podmienkach rušenia
-výdaj informácie na veliteľské stanovištia rádiotechnických brigád, protilietadlových raketových brigád, základní stíhacieho letectva a jednotiek REB
-autonómny a komplexný nácvik obslúh.


Do zostavy komplexu patria:
-kabína bojového riadenia
-kabína spojenia a vysielania dát
-kabína s náhradnými dielmi
-elektrorozvodná kabína


Typy sledovaných cieľov: vojenské lietadlá, civilné lietadlá, balistické rakety, krídlaté rakety (rakety s plochou dráhou letu), vrtuľníky a ďalšie pomalé, nízkoletiace objekty.


Zariadenie komplexu je vybudované na súčasnej technologickej a súčiastkovej základni, s použitím najnovších poznatkov v oblasti algoritmov spracovania informácii, farebných zobrazovacích prostriedkov, univerzálnych prostriedkov vysielania dát a dokumentovania bojovej činnosti.


Komplex Osnova-1E je plne autonómny, zabezpečuje nepretržitú prevádzku pri zabezpečení komfortu pracujúcich obslúh v ľubovoľných podmienkach použitia prakticky kdekoľvek na Zemi.Ak je to potrebné, výnosné automatizované pracovné miesta môžu byť umiestnené v zodolnenom veliteľskom stanovišti.
Do zostavy doplnkových prostriedkov patrí aj opravárensko-diagnostický modul 11Ju6, určený k automatickému vyhľadaniu porúch a vadných súčiastok.


Podriadené zdroje RLI, zabezpečované VS:
-3D RL typu Desna-M, Nebo-U, Gamma-D
-automatizované systémy velenia RLS typu Pole-E (ME), Nizina-U, VP-01M
-automatizované veliteľské stanovištia rádiotechnických jednotiek typu Osnova-1E, PORI-M, VP-02M
-automatizované veliteľské stanovištia rádiotechnickej brigády typu Niva-E
-automatizované veliteľské stanovište velenia PVO typu Universal-1E
-automatizované veliteľské stanovištia protilietadlového raketového voska typu Bajkal-1E, Senež-ME (M1E)
-automatizované veliteľské stanovištia PLRS S-300
-automatizované veliteľské stanovištia (navádzacie stanovištia) stíhacieho letectva typu Rubež-ME
-automatizované veliteľské stanovištia útvarov REB
-automatizované veliteľské stanovištia zahraničnej výroby, cez komplex spojenia typu Lilija


Základné takticko-technické údaje:
počet súčasne sledovaných vzdušných objektov 120
priestor činnosti diaľkový 1600 km
výškový 100 km
rýchlosť sledovaných cieľov 6000km/hod
počet súčasne pripojených zdrojov a "spotrebiteľov" RLI 10
počet automatizovaných pracovných miest 3
počet ľudí obsluhy 7
doba zapnutia 2 min.
hmotnosť /rozmery kabíny bojového riadenia 20000 kg/11x2,33x2,61 m
hmotnosť /rozmery kabíny spojenia a vysielania dát 20000 kg/11x2,33x2,61 m
hmotnosť /rozmery kabíny s náhradnými dielmi 20000 kg/18,17x3,15x3,325 m
hmotnosť /rozmery elektrorozvodnej kabíny 14200 kg/9,013x2,89x3,56 m


https://www.russianarms.ru/forum
SOV - Osnova-1E (automatizované veliteľské stanovište) -


URL : https://www.armedconflicts.com/SOV-Osnova-1E-automatizovane-velitelske-stanoviste-t71359#251410Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Niekoľko fotografií
SOV - Osnova-1E (automatizované veliteľské stanovište) -


SOV - Osnova-1E (automatizované veliteľské stanovište) -


SOV - Osnova-1E (automatizované veliteľské stanovište) -


URL : https://www.armedconflicts.com/SOV-Osnova-1E-automatizovane-velitelske-stanoviste-t71359#251411Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ďalšie fotky
SOV - Osnova-1E (automatizované veliteľské stanovište) -


SOV - Osnova-1E (automatizované veliteľské stanovište) -


URL : https://www.armedconflicts.com/SOV-Osnova-1E-automatizovane-velitelske-stanoviste-t71359#251412Version : 0