VII. sbor [1935-1938]

7th Corps

     
Název:
Name:
VII. sbor 7th Corps
Originální název:
Original Name:
VII. sbor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1935
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 112 112th Mobilisation Formation
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.10.1935-25.09.1938 Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
15.10.1935-25.09.1938 Land Military Command in Bratislava
Dislokace:
Deployed:
15.10.1935-22.09.1936 Turčianský Svätý Martin, kasárny /
22.09.1936-DD.09.1938 Bratislava, Budova zemského velitelství /
00.09.1938-25.09.1938 Banská Bystrica, Budova sborového velitelství /

Velitel:
Commander:
15.10.1935-DD.09.1937 Homola, Bedřich (Divisní generál)
00.09.1937-DD.10.1937 Mánek, Josef (Divisní generál)
00.10.1937-25.09.1938 Homola, Bedřich (Divisní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.10.1935-22.12.1936 Němeček, Jan (Plukovník)
22.12.1936-DD.01.1938 Němeček, Jan (Plukovník)
00.01.1938-25.09.1938 Slezák, František (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
- -
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond VII. sbor
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/VII-sbor-1935-1938-t73340#389876 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more