Main Menu
User Menu

Military history website

Gašpar, Jozef Tido

     
Příjmení:
Surname:
Gašpar
Jméno:
Given Name:
Jozef Tido
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Tido Gašpar
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.03.1893 Rakovo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
10.05.1972 Nové Zámky /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- šéf Úradu propagandy Slovenskej republiky
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- novinár
- spisovateľ
- politik Hlinkovej ľudovej strany Slovensko
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tido_J._Ga%C5%A1par
URL : https://www.valka.cz/Gaspar-Jozef-Tido-t75300#650802Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jozef Tido Gašpar

J. T. Gašpar sa narodil do rodiny hospodárskeho správcu. Po ukončení základného vzdelania (meštianska škola) pokračoval v štúdiu na obchodnej akadémii v Martine. Toto štúdium ale nedokončil. V roku 1911 pracoval ako námorník v Jadranskom mori. Po vzniku Československa (r. 1918) pracoval na poste úradníka. Zastával pozíciu tajomníka župy a neskôr pracoval ako tajomník na ministerstve s plnou mocou pre správu Slovenska. Počas tvorenia Slovenského štátu pracoval ako úradník slovenskej autonómnej vlády a od roku 1939 ako vedúci Tlačového odboru Predsedníctva vlády.

V rokoch 1940 až 1941 pôsobil ako diplomat Slovenskej republiky vo Švajčiarsku. Od roku 1941 bol povýšený do funkcie šéfa Úradu propagandy. Túto funkciu zastával až do roku 1945. Z pozície novinára zase aktívne prispieval do novín ako Slovák, Gardista, Slovenské pohľady, Nový svet, Ľudový chýrnik, Slovenský hlas a Elán. J.T. Gašpar sa presadil ako jeden z vedúcich ideológov, ktorý zdôvodňoval spojenectvo s nemeckou ríšou a ideologicky vystupoval i proti Slovenskému národnému povstaniu.

V roku 1945 bol zatknutý a národným súdom odsúdený na doživotie. Vďaka amnestii v roku 1958 bol prepustený z väzenia. Po prepustení z väzenia svoj život dožil v Nových Zámkoch.

Ako spisovateľ vystupoval pod pseudonymom Tido J. Gašpar alebo Peter Štrbský.


www.osobnosti.sk
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tido_J._Ga%C5%A1par
URL : https://www.valka.cz/Gaspar-Jozef-Tido-t75300#277746Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Šéf Úradu propagandy Tido J. Gašpar navštívil spoločne s hlavným veliteľom Hlinkovej mládeže (HM) Alojzom Macekom tábory HM na Orave, 23.–24.08.1941. Drevené flinty a papierové helmy nemajú chybu. Smile

https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:TMP.160

URL : https://www.valka.cz/Gaspar-Jozef-Tido-t75300#650803Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Prehliadka Hlinkovej mládeže v Trenčíne 26. júna 1939.
Sprava sedia: Tido J. Gašpar, Anton Neuman, generál Anton Pulanich a piaty sprava Jozef Tiso.


Makyna, P.: Osudy Antona Neumana - šéfa kancelárie prezidenta Slovenskej republiky (1939 – 1945), in. Pamäť národa 1/2018, str. 6Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/666499
URL : https://www.valka.cz/Gaspar-Jozef-Tido-t75300#666500Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vláda Štefana Tisa (05.09.1944-04.04.1945) v prezidenstskom paláci v Bratislave.

Z ľava:
Ľudovít Lednár (minister dopravy a verejných prác),
Aladár Kočiš (minister školstva a národnej osvety),
Mikuláš Pružinský (minister financií),
Štefan Tiso (predseda vlády, minister zahraničných vecí a minister spravodlivosti),
Jozef Tiso (prezident Slovenskej republiky),
Alexander Mach (minister vnútra),
Gejza Medrický (minister hospodárstva),
Štefan Haššík (minister národnej obrany),
Tido J. Gašpar (šéf Úradu propagandy).

zbierka autoraLinked from : https://www.valka.cz/topic/postview/666651
URL : https://www.valka.cz/Gaspar-Jozef-Tido-t75300#666661Version : 0
MOD