ISR - Jericho-1

Jericho-1
Jericho-1
YA-1 Luz / 1 יריחו
     
Název:
Name:
Jericho-1 Jericho-1
Originální název:
Original Name:
1 יריחו
Kategorie:
Category:
balistická střela krátkého dosahu medium-range ballistic missile
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1971-DD.MM.1979 Israel Military Industries Ltd. Rocket Systems Division, Ramat HaSharon
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1971-DD.MM.1979
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
≈ 100
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1965
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
Jericho-1
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
?
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
?
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
?
Výcvikové prostředky:
Training Means:
?
Mobilita:
Mobility:
samohybný mobile
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.fas.org
www.globalsecurity.org
Lukáš Visingr, Štepán Kotrba: Balistické rakety klubu vyděděnců, ATM 01/2009, ISSN 1802-4823
www.aeronautics.ru
www.missilethreat.com
www.janes.com
URL : https://www.valka.cz/ISR-Jericho-1-t80292#720548 Version : 0
     
Název:
Name:
Jericho-1 Jericho-1
Originální název:
Original Name:
1 יריחו
Kategorie:
Category:
balistická střela krátkého doletu short-range ballistic missile
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1971-DD.MM.1979 Israel Military Industries Ltd. Rocket Systems Division, Ramat HaSharon
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1971-DD.MM.1979
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
≈ 100
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1965
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost střely:
Missile Weight:
6700 kg 14771 lb
Hmotnost hlavice:
Warhead Weight:
650 kg 1433 lb
Celková délka:
Overall Length:
13400 mm 43 ft 11 ½ in
Průměr těla:
Diameter:
800 mm 2 ft 7 ½ in
Rozpětí křídla:
Wingspan:
? mm ?
Hlavice:
Warhead:
650 kg HE
20 kt nukleární
1433 lb HE
20 kt nuclear
Způsob navedení:
Guidance System:
? ?
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
dvoustupňový raketový motor na tuhé palivo NA 804 a NA 805 two-stage solid fuel rocket motor NA 804 and NA 805
Výkony:
Performance:
 
Rychlost / Machovo číslo:
Speed / Mach Number:
? ?
Dosah:
Range:
500 km 311 mi
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.fas.org
www.globalsecurity.org
Lukáš Visingr, Štepán Kotrba: Balistické rakety klubu vyděděnců, ATM 01/2009, ISSN 1802-4823
www.aeronautics.ru
www.missilethreat.com
www.janes.com
URL : https://www.valka.cz/ISR-Jericho-1-t80292#720549 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

YA-1 Luz / Jericho-1 - operačno-taktická balistická raketa (podľa terminológie NATO balistická raketa stredného doletu - cca 480-750 km s hlavicou o hmotnosti 500 kg).


Koncom 50. a začiatkom 60. rokoch 20. storočia sa začal v Izraeli intenzívny výskum raketových technológií použiteľných na mierové a vojenské účely, ale Izrael nemal dostatočné kapacity na dostatočne rychlý vývoj. Preto v roku 1962 oslovil francúzske firmy Sud Aviation a Dassault (Dassault-Breguet) o projekt balistickej rakety s doletom cca 500 km a s nosnosťou 750 kg. ďalšie požiadavky zneli na nezávislosť na počasí, možnosť odpálenia z mobilného zariadenia (cca 4 rakety za hodinu) a pevnej základne (8 rakiet za hodinu) a max. čas na prípravu k odpáleniu 2 hodiny. Po posúdení predložených návrhov bol 26.04.1963 podpísaný kontrakt so spoločnosťou Generale Aeronautique Marcel Dassault (GAMD) na kúpu rakety s označením MD 620 (upravená verzia rakety MD 600), ktorej bolo pridelené kódové označenie Jericho. Na základe podpísanej dohody mali Francúzi dodať celkom 25 experimentálnych rakiet - 5 ks vo verzii pre mobilné oz a 20 ks pre stálu základňu, pričom ďalšiu licenčnú výrobu mal zabezpečovať Izrael na vlastnom území. Súčasťou kontraktu bolo aj štartovacie a kontrolné vybavenie. Okrem firmy Dassault sa na kontrakte podieľali aj firmy Sagem (systémy riadenia) a Nord Aviation (motory). V tomto období Francúzsko intenzívne podporovalo Izraelské výzbrojné, ale aj mierové programy, vrátane podpory nukleárneho výskumu (napr. pomoc pri výstavbe reaktora v Dimone).


Testovacia produkcia rakiet za účasti Izraelských špecialistov sa vo Francúzsku (továreň Martignassur-Jalle) začala v máji 1964 a prvé úspešné odpálenie rakety prebehlo 01.02.1965. V nasledujúcich rokoch (do roku 1968) bolo vykonaných 16 skúšok, pričom 10 bolo úspešných (3 neúspešné a 3 čiastočne úspešné). Prvé testovacie rakety mali maximálny dolet necelých 500 km (450 km - skúška v marci 1966 (03/1966)). Výroba vo Francúzsku bola ukončená v januári 1969 (01/1969), nakoľko Francúzsko uvalilo na Izrael zbrojné embargo (z dôvodu útoku Izraelu na civilné lietadlá arabských štátov na letisku v Bejrúte 29.12.1968). Formálne memorandum medzi Izraelom a firmou Dassault bolo podpísané 2.5.1969, pričom do tohto dátumu boli doručené do Izraela už hotové rakety a náhradné diely. V tejto dobe už Izrael bol schopný realizovať produkciu rakiet samostatne a v rokoch 1971-1978 bolo vyrobených okolo 100 rakiet.


Podľa odhadov boli niektoré rakety Jericho-1 v operačnom použití už v roku 1973 (počas vojny Jom Kippur), ale doložená operačná spôsobilosť je až k roku 1980.


Okrem označenia Jericho-1 sa v súvislosti s touto raketou v Izraeli používalo aj označenie YA-1 a názov Luz. Modifikovaná verzia tejto rakety s označením YA-2 bola v 70. rokoch 20. storočia vyvíjaná v spolupráci s Iránom (až do prevratu v Iráne v roku 1979), pričom YA-2 mal nosnosť až 800 kg. Rakety Jericho-1 boli z výzbroje Izraela vyradené, posledný skúšobný let bol zaznamenaný 06.04.2000 vo východnej časti stredozemného mora - Jericho-1 bez hlavice vtedy prekonala vzdialenosť viac ako 300 km a dopadla do vody v blízkosti amerického krížnika.


Konštrukcia:
Jericho-1 je dvojstupňová balistická raketa s motormi na tuhé palivo (NA 804 a NA 805, vyvinuté z motoru NA 803 z rakety Topaze VE111) s inerciálnym navedením (presnosť zásahu 1/1000 doletu). Ovládanie zabezpečovali 4 pohyblivé trysky (prvý stupeň) (prakticky identický s raketou Topaze) a výklopné kormidlá (druhý stupeň).


Použitie:
Na odpálenie sa používala mobilná odpaľovacia rampa na podvozku nákladného automobilu (podvozok slúžil aj na transport rakety), alebo na železničnom vozni. V prípade krízy by boli rakety primárne rozmiestnené v oblasti Negevskej púšte a na Golanských výšinách v blízkosti Sýrskych hraníc. Svojim doletom pokrývali územie od Káhiry (hlavné mesto Egypta) zhruba do polovice Sýrie (vrátane hlavného mesto Damašku). V mierovom živote boli rakety umiestnené v silách (podľa niektorých zdrojov v jaskyniach) v strednom Izraeli, v okolí Sedot Mikha (Sdot Mikha) v Judejskej vrchovine (cca 20 km západne od Jeruzalema a 40 km juhovýchodne od Tel Avivu), blízko leteckej základe Tel Nof.


Hlavica:
Oficiálne mali strely Jericho len trieštivú konvenčnú bojovú hlavicu s hmotnosťou 450 kg. Nakoľko ale kruhová odchálka v cieli u týchto rakiet dosahuje cca 1000 m, predpokladá sa, že v prípade konfliktu by boli rakety vyzbrojené nukleárnou hlavicou s ekvivalentom 20 kt TNT. K dispozícii boli pravdepodobne aj hlavice s chemickými bojovými otravnými látkami.

Názov:
YA-1 Luz / Jericho-1
Výrobce:
Rocket Systems Division (súčasť Israel Military Industries)
Vyrábané:
1971-1979
Celkem vyrobeno [ks]:
cca 100
Celková délka [mm]:
13400
Průměr těla [mm]:
800
Startovní hmotnost [kg]:
6700
Nosnost (max) [kg]:
650 (HE hlavica), 20 kt nucleárna hlavica
Max. dostřel [km]:
500
Max. kruhová odchýlka [m]:
1000
Pohon:
dvojstupňový raketový motor na tuhé palivo NA 804 a NA 805
Hmotnost prvního stupně [kg]:
1950
Délka prvního stupně [mm]:
4050
Hmotnost druhého stupně [kg]:
4100
Délka druhého stupně [mm]:
5000
Délka hlavice [mm]:
4350
Odpalovací zařízení

Délka [mm]:

Šírka [mm]:

Výška [mm]:

Hmotnost [kg]:

Dojezd [km]:

Zdroj: www.fas.org
www.globalsecurity.org
Lukáš Visingr, Štepán Kotrba: Balistické rakety klubu vyděděnců, ATM 01/2009, ISSN 1802-4823
www.aeronautics.ru
www.missilethreat.com
www.janes.com

ISR - Jericho-1 - Schéma Jericho I

Schéma Jericho I
URL : https://www.valka.cz/ISR-Jericho-1-t80292#294081 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more